Ajankohtaista

05.03.2024

Hallitus esittää muutoksia työttömyysturvalakiin

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, joka sisältää useita muutoksia työttömyysturvalakiin. Muutokset koskevat ansiopäivärahan määrää ja työssäoloehdon kertymistä. Lisäksi hallitus esittää velvoitetyöllistämisen lopettamista. Huomioithan, että nämä lakimuutokset eivät ole vielä voimassa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 2.9.2024, mutta hallituksen esityksen sisältö voi vielä muuttua eduskuntakäsittelyn aikana. Tiedotamme asiasta lisää, kun saamme uutta tietoa lakimuutosten etenemisestä.  

Ansiopäiväraha porrastetaan

Ansiopäivärahan porrastus tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan määrä alenee työttömyyden pitkittyessä. Hallituksen esityksen mukaan ansiopäivärahaa alennettaisiin ensimmäisen kerran, kun ansiopäivärahaa on maksettu 40 työttömyyspäivältä ja toisen kerran, kun sitä on maksettu 170 työttömyyspäivältä. Ensimmäisen portaan kohdalla ansiopäiväraha alenisi 20 prosenttia ja toisen kohdalla 25 prosenttia. Ansiopäivärahan alentaminen tehtäisiin täysimääräisestä ansiopäivärahasta myös toisen portaan kohdalla, joten alentaminen ei kertautuisi.  
Työttömyyden kesto Ansiopäivärahan taso
1–40 maksettua päivää 100 %
41–170 maksettua päivää 80 %
yli 170 maksettua päivää 75 %
Ansiopäivärahan määrän porrastus tulisi voimaan 2.9.2024. Porrastus koskisi heitä, jotka täyttävät työssäoloehdon 2.9.2024 jälkeen ja joiden työssäoloehdon pituus on 12 kuukautta. Porrastus ei siis koskisi henkilöitä, joiden ansiopäivärahan enimmäisaika (300, 400 tai 500 päivää) on alkanut ennen muutoksen voimaantuloa. Porrastusta alettaisiin soveltaa vasta, kun työssäoloehto täyttyy uudelleen 2.9.2024 jälkeen ja työssäoloehdon pituus on 12 kuukautta.  

Palkkatukityötä ei voida lukea työssäoloehtoon

Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan palkkatukityöstä voidaan lukea työssäoloehtoon 75 prosenttia. Hallituksen esityksen mukaan palkkatuetulla työllä ei voisi jatkossa kerryttää työssäoloehtoa. Palkkatukityö kerryttäisi työssäoloehtoa nykyiseen tapaan, jos työsuhde alkaisi viimeistään 1.9.2024. Palkkatukityötä ei siis luettaisi työssäoloehtoon, jos työsuhde alkaisi 2.9.2024 tai sen jälkeen. Muutoksen myötä palkkatuettu työ pidentäisi koko kestoltaan työssäoloehdon tarkastelujaksoa, joka normaalisti on 28 kuukautta. Poikkeuksellisesti osa palkkatukityöstä voitaisiin jatkossakin lukea työssäoloehtoon, jos palkkatuki olisi myönnetty alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen tai pitkään työttömänä olleen 60 vuotta täyttäneen palkkaamiseen. Tällaisessa tilanteessa palkkatukityön ensimmäiset 10 kuukautta eivät kerryttäisi työssäoloehtoa. Jos työsuhde jatkuisi palkkatuettuna myös 10 ensimmäisen kuukauden jälkeen, työsuhteen jatkosta voitaisiin lukea työssäoloehtoon 75 prosenttia.  

Velvoitetyöllistäminen lopetetaan

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kunnan velvollisuutena on tietyin ehdoin tarjota työtä vähintään 57 vuotta täyttäneille työttömille työnhakijoille, joiden työttömyyspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt. Hallitus esittää, että velvoitetyöllistämisestä luovuttaisiin kokonaan. Esityksen mukaan työllistämisvelvoitetta ei enää voisi syntyä 2.9.2024 tai sen jälkeen. Muutos ei vaikuttaisi ennen 2.9.2024 alkaneisiin velvoitetyöjaksoihin. Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan velvoitetyö voidaan lukea työssäoloehtoon kokonaisuudessaan. Hallituksen esityksen mukaan velvoitetyöllä voisi kerryttää työssäoloehtoa, jos velvoite alkaisi viimeistään 1.9.2024. Työssäoloehdon pidentäminen 26 viikosta 12 kuukauteen 2.9.2024 alkaen ei koske niitä, joiden työssäoloehtoon luetaan velvoitetyötä.  

Työllistymistä edistävää palvelua ei voida lukea työssäoloehtoon

Nykyisin 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat kerryttää työssäoloehtoa osallistumalla työllistymistä edistävään palveluun työllistämisvelvoitteen perusteella. Tällaisen palvelun ajalta voi saada ansiopäivärahaa, vaikka ansiopäivärahan enimmäisaika olisi jo ehtinyt täyttyä. Hallitus esittää, että jatkossa työllistymistä edistävällä palvelulla ei voisi kerryttää työssäoloehtoa. Muutos tulisi voimaan 2.9.2024. Samalla päättyisi oikeus saada palvelun ajalta ansiopäivärahaa myös enimmäisajan täyttymisen jälkeen. Muutos ei koskisi velvoitteen perusteella järjestettyä työllistymistä edistävää palvelua, jos se olisi alkanut viimeistään 1.9.2024.  

Ikäsidonnainen ansiopäivärahan tason suojaus kumotaan

Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan 58 vuotta täyttäneiden ansiopäivärahan taso on suojattu. Tason suojaus tarkoittaa, että poikkeuksellisesti ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei määritellä uudestaan, ellei uusi palkka ole edellistä suurempi. Hallitus esittää, että tämä suojasäännös poistettaisiin 2.9.2024. Ansiopäivärahan taso suojattaisiin nykyiseen tapaan, jos työssäoloehto täyttyisi viimeistään 1.9.2024. Muutosta alettaisiin siis soveltaa vasta, kun työssäoloehto täyttyy uudelleen 2.9.2024 jälkeen ja työssäoloehdon pituus on 12 kuukautta.  

Lisätietoa

Voit lukea lisää työttömyysturvaan liittyvistä lakimuutoksista ja niiden aikataulusta aiemmin julkaisemistamme tiedotteesta: Lakimuutosten aikataulu. Lisätietoa lakimuutoksista löytyy myös sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta: Hallitus esittää muutoksia ansioturvan porrastamiseen ja työssäoloehdon kertymiseen.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa työttömyysturvasta ja Aarian palveluista.