Ajankohtaista

14.02.2022

Muutoksia työttömyysturvaan vuonna 2023

Hallitus on päättänyt työttömyysturvan muutoksista, jotka tulisivat voimaan 1.1.2023. Huomioithan, että eduskunta ei ole vielä hyväksynyt näitä lakimuutoksia. Tiedotamme asiasta lisää, kun saamme uutta tietoa lakimuutosten etenemisestä ja sisällöstä.  

Työssäoloehto euroistetaan

Hallitus päätti työttömyysturvan euroistamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että työttömän päivärahaoikeus määräytyisi jatkossa kuukausikohtaisten tulojen perusteella. Nykyisin ansiopäivärahan työssäoloehdon täyttyminen riippuu tehtyjen työtuntien määrästä. Työssäoloehto täyttyy, jos työtä on tehnyt vähintään 18 tuntia viikossa 26 viikon ajan 28 kuukauden tarkastelujaksolla. Jatkossa työssäoloehtoa tarkasteltaisiin työtuntien sijaan kuukausikohtaisten tulojen perusteella. Lakimuutoksen myötä työssäoloehtoa täyttäisi kuukausi, jonka aikana palkka on ollut vähintään 844 euroa. Työssäoloehtoon huomioitaisiin myös puolikkaat kuukaudet eli vähintään 422 euron kuukausiansiot.  

Omaehtoiselle opiskelijalle työnhakuvelvoite

Hallitus päätti kumota pohjoismaisen työvoimapalvelumallin poikkeuksia, jotka liittyvät omaehtoisesti työttömyysturvalla opiskelevien työnhakuun. Jatkossa myös omaehtoisesti opiskelevat olisivat lähtökohtaisesti työnhakuvelvoitteen piirissä. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli tulee voimaan 2.5.2022. Mallia muutettaisiin vuoden 2023 alusta lukien siten, että myös omaehtoisesti opiskelevan on haettava yleensä neljää työmahdollisuutta kuukaudessa, jotta hän säilyttäisi oikeutensa työttömyysturvaan. Muutos ei kuitenkaan koskisi sellaisilla henkilöitä, joilta puuttuu ammatilliset valmiudet antava tutkinto. TE-toimisto voisi tietyissä tilanteissa alentaa opiskelijan työnhakuvelvoitetta.  

Tekijänoikeuskorvauksien sovittelusta luovutaan

Hallitus päätti, että tekijänoikeuskorvaukset eivät ole työttömyysturvassa soviteltavaa tuloa vuoden 2023 alusta lukien. Tekijänoikeuskorvaukset eivät siis enää vaikuttaisi ansiopäivärahan määrään vähentävästi. Nykyisin tekijänoikeuskorvaukset huomioidaan soviteltavana tulona ansiopäivärahaa maksettaessa kuten muutkin työtulot.  

Palkkatukea uudistetaan

Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Hallitus päätti palkkatukilainsäädännön muutoksista, joilla palkkatuen käyttöä rajoitettaisiin. Jatkossa suurinta taloudellista toimintaa harjoittavat työnantajat eivät enää saisi käyttää 100-prosenttista palkkatukea.  

Lisätietoa

Saat lisätietoa hallituksen päätöksistä valtioneuvoston verkkosivuilta.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa työttömyysturvasta ja Aarian palveluista.