Ajankohtaista

14.09.2023

Lakimuutosten aikataulu

Vuoden 2024 aikana on tulossa voimaan useita työttömyysturvaan liittyviä lakimuutoksia. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vaiheittain siten, että ensimmäisten muutosten soveltaminen alkaa 1.1.2024. Kokosimme alla olevaan taulukkoon ne lakimuutokset, joiden aikataulusta tähän mennessä tiedetään. Muutosten aikataulu ja tarkka sisältö tarkentuvat syksyn aikana. Seuraamme valmistelua ja päivitämme tietoja sitä mukaa, kun lakien valmistelu etenee.  
Nykytilanne Lakimuutoksen jälkeen Vaikutus alkaa
Työttömyyden alussa on viiden päivän omavastuuaika, jonka aikana ei makseta ansiopäivärahaa. Työttömyyden alussa on seitsemän päivän omavastuuaika, jonka aikana ei makseta ansiopäivärahaa. 1.1.2024, lakimuutos hyväksytty eduskunnassa.
Lomakorvaus pitämättömistä lomista ei vaikuta ansiopäivärahaan. Lomakorvaus pitämättömistä lomista siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. 1.1.2024, lakimuutos hyväksytty eduskunnassa.
Työttömyysturva nousee vuodenvaihteessa kuluttajahintoihin sidotun kansaneläkeindeksin myötä. Työttömyysturvan määrä ei muutu, vaikka hinnat nousevat. 1.1.2024, lakimuutos hyväksytty eduskunnassa.
Alle 18-vuotiaista lapsista maksetaan lapsikorotusta 150–285 euroa kuukaudessa. Lapsikorotuksia ei makseta. 1.4.2024, lakimuutos hyväksytty eduskunnassa.
Työttömänä voi ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa ansiopäivärahaan. Ansiopäivärahasta vähennetään 50 % siitä tulosta, joka ylittää 300 euron suojaosan. Suojaosa poistetaan ja työtulot vähentävät ansiopäivärahaa 50 sentillä euroa kohden. 1.4.2024, lakimuutos hyväksytty eduskunnassa.
Työstä voi jäädä puolen vuoden mittaiselle vuorotteluvapaalle. Vuorotteluvapaajärjestelmä lopetetaan. 1.8.2024
Ansiopäivärahan määrä on sama koko enimmäiskeston ajan. Ansiopäiväraha laskee
 • 80 % tasolle alkuperäisestä 40 työttömyyspäivän jälkeen (noin kaksi kuukautta) ja
 • 75 % tasolle alkuperäisestä 170  työttömyyspäivän jälkeen (noin kahdeksan kuukautta).
2.9.2024
Palkkatukityöstä voidaan lukea 75 % työssäoloehtoon. Palkkatukityössä on työskenneltävä vähintään 35 viikkoa jotta työssäoloehto täyttyy. Palkkatukityössä työskentely ei kerrytä oikeutta ansiopäivärahaan. Palkkatukityö pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa. 2.9.2024
58 vuotta täyttäneiden ansiopäivärahan taso on suojattu. Suojasäännös kumotaan. Ansiopäivärahan perusteena oleva palkka määritellään uudestaan, vaikka uusi palkka olisi edellistä pienempi. 2.9.2024
Tietyissä tilanteissa kunnalla on velvollisuus järjestää palkkatukityöpaikka 57 vuotta täyttäneille. Velvoitetyöllistäminen lopetetaan. 2.9.2024
60-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat tietyissä tilanteissa kerryttää työssäoloehtoa osallistumalla työllistymistä edistävään palveluun. Työssäoloehtoa ei voi kerryttää työllistymistä edistävällä palvelulla. 2.9.2024
Ansiopäivärahaa voi saada, kun on työskennellyt puoli vuotta työttömyyskassan jäsenyyden aikana. Ansiopäivärahaa voi saada, kun on työskennellyt vuoden työttömyyskassan jäsenyyden aikana. 2.9.2024, lakimuutos hyväksytty eduskunnassa.
Ansiopäivärahaa voi saada, kun on työskennellyt 18 tuntia viikossa puolen vuoden ajan. Ansiopäivärahaa voi saada, kun on ansainnut palkkaa minimieuromäärän kuukaudessa vuoden ajan. 2.9.2024, lakimuutos hyväksytty eduskunnassa.

Lisätietoa

Voit lukea lisää työttömyysturvaan liittyvistä lakimuutoksista aiemmin julkaisemastamme tiedotteesta Hallitusohjelman vaikutukset työttömyysturvaan. Lisätietoa lakimuutoksista löytyy myös hallitusohjelmasta: Vahva ja välittävä Suomi sekä sosiaali- ja terveysministeriön hankesivuilta: STM048:00/2023
 • työssäoloehdon euroistaminen ja pidentäminen
 • suojaosa
 • lapsikorotukset
 • omavastuuaika
 • lomakorvauksen jaksotus
STM063:00/2023
 • ansiopäivärahan porrastus
 • ikäsidonnaiset poikkeukset
 • työssäoloehdon kertyminen palkkatuetusta työstä
STM049:00/2023
 • indeksien jäädytys
  Päivitetty 5.3.2024

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa työttömyysturvasta ja Aarian palveluista.