Ansiopäivärahan suuruus

Ansiopäivärahan määrä

Ansiopäivärahasi määrä lasketaan työssäoloehdon täyttävän ajan vakiintuneesta palkastasi. Palkkatulosi huomioidaan sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta olet kerryttänyt työssäoloehtoa. Lomaraha ja lomakorvaus vähennetään veronalaisesta palkkakertymästä. Työsuhteen päättymiseen liittyviä korvauksia ei katsota vakiintuneeksi palkaksi eikä niitä huomioida ansiopäivärahan suuruutta laskettaessa. Lisäksi palkkaan tehdään vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua (TyEl-vähennys).  Vuonna 2024 vähennys on 3,76 prosenttia. Jos työssäoloehtoosi täyttyy 1.9.2024 jälkeen, ansiopäivärahasi porrastetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahasi määrä alenee, jos työttömyytesi pitkittyy.  

Perusosa ja ansio-osa

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansio-osasta. Peruspäivärahan suuruus on 37,21 euroa päivässä vuonna 2024. Ansio-osa on 45 % perusosan ja päiväpalkan erotuksesta. Jos kuukausipalkkasi ylittää taitekohdan, ansio-osa on ylimenevältä osalta 20 %. Taitekohta on 3534,95 euroa vuonna 2024. Täysi ansiopäivärahasi lapsikorotuksineen voi olla enintään 90 % päivärahasi perusteena olevasta päiväpalkastasi. Ansiopäivärahasi on kuitenkin vähintään peruspäivärahan suuruinen.  

Lapsikorotus

Lapsikorotukset ovat 31.3.2024 saakka
 • 5,84 €/pv yhdestä lapsesta
 • 8,57 €/pv kahdesta lapsesta
 • 11,05 €/pv kolmesta tai useammasta lapsesta.
Lapsikorotusta maksetaan alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista. 1.4.2024 lukien maksettavilta päiviltä oikeus lapsikorotukseen on poistunut kokonaan.  

Korotettu ansiopäiväraha

Sinulle voidaan maksaa korotettua ansiopäivärahaa, jos olet sopinut TE-toimiston kanssa osallistumisesta työllistymistä edistävään palveluun. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa enintään 200 päivältä. Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Taitekohdan ylimenevältä osalta ansio-osa on 25 %. Korotetulla ansio-osalla maksettava päivärahasi lapsikorotuksineen voi olla korkeintaan yhtä suuri kuin päivärahasi perusteena oleva palkka.  

Aika, joka huomioidaan ansiopäivärahan suuruutta laskettaessa

Ansiopäivärahasi suuruutta laskettaessa huomioidaan työssäoloehdon täyttävän ajan palkkatulot. Työssäoloehdon tulee olla täyttynyt 28 kuukauden tarkastelujaksolla. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään 7 vuotta. Hyväksyttäviä syitä ovat muun muassa sairaus, laitoshoito, päätoiminen opiskelu, kuntoutus, asevelvollisuus, vuorotteluvapaa, lapsen syntymä ja enintään 3-vuotiaan lapsen hoito. Lue lisää tarkastelujaksosta kohdasta Työssäoloehto.  

Porrastus

Ansiopäivärahan porrastus tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan määrä alenee, jos työttömyytesi pitkittyy. Ansiopäivärahan määrää alennetaan ensimmäisen kerran, kun sinulle on maksettu ansiopäivärahaa 40 päivältä ja toisen kerran, kun sitä on maksettu 170 päivältä. Ensimmäisellä portaalla määrä alenee 80 prosenttiin, ja toisella 75 prosenttiin täydestä ansiopäivärahastasi.  
Työttömyyden kesto Ansiopäivärahan taso
1–40 maksettua päivää 100 %
41–170 maksettua päivää 80 %
yli 170 maksettua päivää 75 %
Voit arvioida ansiopäivärahasi määrää porrastuksen jälkeen Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön laskurilla. Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 300, 400 tai 500 päivää. Lisätietoa ansiopäivärahan kestosta löydät sivulta Ansiopäivärahan kesto.  

Ketä porrastus koskee?

Porrastus koskee heitä, jotka täyttävät työssäoloehdon 1.9.2024 jälkeen ja joiden työssäoloehdon pituus on 12 kuukautta. Porrastus ei siis koske sinua, jos
 • ansiopäivärahasi enimmäisaika (300, 400 tai 500 päivää) on alkanut ennen 2.9.2024 tai
 • 26 viikon työssäoloehtosi täyttyy viimeistään 1.9.2024.
Näissäkin tilanteissa porrastusta sovelletaan, kun työssäoloehto täyttyy uudelleen 1.9.2024 jälkeen ja työssäoloehdon pituus on 12 kuukautta. Esimerkki 1: Työsi päättyi 31.12.2023 ja olit työtön 1.1.2024 alkaen. Työssäoloehtosi täyttyi 31.12.2023, ja sinulle myönnettiin ansiopäiväraha.  Aloitit kokoaikaisen työn 1.5.2024, joten sait ansiopäivärahaa 30.4.2024 asti. Määräaikainen työsi päättyy 30.9.2024. Työssäoloehtosi ei täyty viisi kuukautta kestäneestä työstä, ja ansiopäivärahasi enimmäisaikaa on vielä jäljellä. Jatkamme siis ansiopäivärahasi maksamista samansuuruisena kuin ennen työsi aloittamista, eikä ansiopäivärahaasi porrasteta. Porrastusta aletaan soveltaa vasta, kun 12 kuukauden työssäoloehtosi täyttyy. Esimerkki 2 Työsi päättyy 1.9.2024, ja samalla 26 viikon työssäoloehtosi täyttyy. Olet työtön 2.9.2024 alkaen, ja sinulle myönnetään ansiopäiväraha. Ansiopäivärahaasi ei porrasteta, koska työssäoloehtosi täyttyi viimeistään 1.9.2024. Porrastusta aletaan soveltaa vasta, kun työssäoloehtosi täyttyy seuraavan kerran.  

Porrastus käytännössä

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Maksettuihin päiviin lasketaan päivät, joilta sinulle on maksettu ansiopäivärahaa. Esimerkiksi omavastuuajan ja karenssin päiviä ei lasketa mukaan. Maksettavat päivät kuluvat hitaammin, jos saat palkkaa osa-aika- tai keikkatyöstä ja ansiopäivärahasi maksetaan soviteltuna. Esimerkki 1: Työsi päättyy 18.9.2024 ja olet kokonaan työtön 19.9.2024 alkaen. Sinulle maksetaan ansiopäivärahaa omavastuuajan jälkeen 30.9.2024 alkaen. Täysi ansiopäivärahasi on 70 euroa päivässä.
 1. Ansiopäivärahasi maksetaan täytenä 40 päivältä. Sen suuruus on 70 euroa päivässä 30.9.–24.11.2024.
 2. Ansiopäivärahasi laskee 80 prosenttiin seuraavan 130 päivän ajaksi. Sen suuruus on 56 euroa päivässä 25.11.2024–25.5.2025.
 3.  Ansiopäivärahasi laskee 75 prosenttiin kun sitä on maksettu 170 päivältä. Sen suuruus on 52,5 euroa päivässä 26.5.2025 alkaen.
Esimerkki 2: Työsi päättyy 18.9.2024 ja olet kokonaan työtön 19.9.2024 alkaen. Sinulle maksetaan ansiopäivärahaa omavastuuajan jälkeen 30.9.2024 alkaen. Täysi ansiopäivärahasi on 70 euroa päivässä. Olet määräaikaisessa kokoaikatyössä neljä viikkoa 21.10.–17.11.2024, minkä jälkeen olet jälleen kokonaan työtön.
 1. Ansiopäivärahasi maksetaan täytenä 40 päivältä. Päivärahasi suuruus on 70 euroa päivässä 30.9.–20.10.2024 ja 18.11.–20.12.2024. Yli kahden viikon kokoaikatyön ajalta ansiopäivärahaa ei makseta eikä 40 päivän laskuriin kerry päiviä.
 2. Ansiopäivärahasi laskee 80 prosenttiin seuraavan 130 päivän ajaksi. Sen suuruus on 56 euroa päivässä 21.12.2024–20.6.2025.
 3. Ansiopäivärahasi laskee 75 prosenttiin kun sitä on maksettu 170 päivältä. Sen suuruus on 52,5 euroa päivässä 21.6.2025 alkaen.
Esimerkki 3: Työsi päättyy 18.9.2024 ja olet kokonaan työtön 19.9.2024 alkaen. Sinulle maksetaan ansiopäivärahaa omavastuuajan jälkeen 30.9.2024 alkaen. Täysi ansiopäivärahasi on 70 euroa päivässä. Saat sairauspäivärahaa 9.12.2024–12.1.2025, minkä jälkeen olet jälleen kokonaan työtön.
 1. Ansiopäivärahasi maksetaan täytenä 40 päivältä. Sen suuruus on 70 euroa päivässä 30.9.–24.11.2024.
 2. Ansiopäivärahasi laskee 80 prosenttiin seuraavan 130 päivän ajaksi. Sen suuruus on 56 euroa päivässä 25.11.–8.12.2024 ja 13.1.–29.6.2025. Sairauspäivärahaa ja ansiopäivärahaa ei makseta samalta ajalta, eikä sairauspäivärahan ajalta kerry päiviä porrastuspäivien laskuriin.
 3. Ansiopäivärahasi laskee 75 prosenttiin kun sitä on maksettu 170 päivältä. Sen suuruus on 52,5 euroa päivässä 26.7.2025 alkaen.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

 • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!