Tietoa opiskelijalle

Mikä Työttömyyskassa Aaria on?

Työttömyyskassa Aarian jäseneksi voivat liittyä kaikki työ- ja virkasuhteessa olevat palkansaajat. Voit liittyä jäseneksemme riippumatta siitä, millä ammattialalla työskentelet tai millainen koulutustausta sinulla on. Tehtävämme on maksaa jäsenillemme työttömyysturvaa työttömyyden, lomautuksen tai osa-aikatyön ajalta. Maksamme jäsenillemme myös vuorottelukorvausta vuorotteluvapaan ajalta sekä liikkuvuusavustusta. Monet jäsenistämme kuuluvat Työttömyyskassa Aariaan ammattiliittonsa kautta. Aariaan voi kuitenkin liittyä myös ilman ammattiliiton jäsenyyttä.  

Miten liityn Aariaan?

Voit liittyä Työttömyyskassa Aarian opiskelun aikana, jos olet kesätöissä, osa-aikatöissä tai pysyvässä työsuhteessa. Työttömyyskassan jäsenyyttä pitää hakea. Saat ohjeet hakemuksen tekemiseen sivulta Kuinka liityn?  

Mitä hyötyä jäsenyydestä on?

Liittymällä Työttömyyskassa Aarian jäseneksi voit kerryttää työskentelyllä oikeuden ansiopäivärahaan. Saat siis työttömänä työttömyysturvaa, jonka määrä lasketaan palkkasi perusteella. Voit liittyä työttömyyskassaan jo 18-vuotiaana esimerkiksi kesätöissä ollessa. Kun olet kerryttänyt työssäoloehdon työttömyyskassan jäsenyysaikana, saat työttömänä ansiopäivärahaa, jos jäät vaille opiskelupaikkaa tai et löydä työtä heti valmistumisen jälkeen. Jos et kuulu työttömyyskassaan, saat työttömyysturvan Kelasta. Kelan maksama työttömyysturva on kaikille samansuuruinen ja yleensä työttömyyskassan maksamaa ansiopäivärahaa pienempi. Vuonna 2024 Kelan työttömyysturva on 37,21 euroa päivässä eli noin 800 euroa kuukaudessa. Voit laskea arvion ansiopäivärahastasi päivärahalaskurilla.  

Milloin voin saada ansiopäivärahaa?

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos:
  • olet yli 18-vuotias (tai 17-vuotias ja täyttänyt oppivelvollisuutesi),
  • sinulla on ammatillinen tutkinto tai olet hakenut koulutukseen, mutta jäänyt ilman opiskelupaikkaa tai olet täyttänyt 25 vuotta,
  • olet työtön tai lomautettu tai työllistyt osa-aika- tai keikkatöissä vain osittain,
  • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut TE-toimistoon (työkkäri) työttömäksi työnhakijaksi,
  • olet työttömyyskassan jäsen ja
  • täytät työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana.
Työssäoloehtoa pidennetään 26 viikosta eli noin 6 kuukaudesta 12 kuukauteen 2.9.2024 alkaen. Muutoksen myötä työssäoloehdon täyttymiseen tarvitaan 12 kuukautta työskentelyä.   1.9.2024 asti ansiopäivärahaa voi saada 26 kalenteriviikon eli noin puolen vuoden työskentelyn jälkeen. Voit arvioida TYJ:n verkkosivujen työssäololaskurilla, oletko työskennellyt riittävästi saadaksesi ansiopäivärahaa. Huomaathan, että työskentely kerryttää työssäoloehtoa vain, jos kuulut samanaikaisesti työttömyyskassaan. Työssäololaskuri (TYJ ry)  

Saako opiskelija työttömyysturvaa?

Et voi saada ansiopäivärahaa silloin, kun opiskelet lukiossa, ammattikoulussa tai korkeakoulussa tutkintoa varten. Voit kuitenkin liittyä työttömyyskassan jäseneksi jo opiskeluaikana, jos olet työssä opiskelun ohella tai teet kesätöitä. Palkkatyö voi olla kokoaikainen, osa-aikainen, toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.  

Mitä Aarian jäsenyys maksaa?

Työttömyyskassa Aarian jäsenmaksu vuonna 2024 on 6,5 euroa kuukaudessa eli 78 euroa vuodessa. Huomaathan, että vuoden jäsenmaksu vastaa 2 000 euron kuukausipalkalla alle kahden päivän ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Jäsenmaksu on siis pieni verrattuna jäsenyydestä saamaasi hyötyyn, jos jäät työttömäksi.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!