Lomautus lyhennetylle työviikolle

Lomautus viikoittaista työaikaa lyhentämällä tarkoittaa sitä, että työnantajasi lyhentää kokoaikatyösi työaikaa yhdellä tai useammalla päivällä viikossa. Tällöin sinulle voidaan maksaa täyttä ansiopäivärahaa lomautuspäiviltä. Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon tilanteestasi. Osa-aikaisen lomautuksen ajalta työaikaa tarkastellaan kalenteriviikko kerrallaan. Jos työaikasi kalenteriviikolla ylittää 80 % alallasi sovellettavasta enimmäistyöajasta, sinulle ei voida maksaa ansiopäivärahaa kyseiseltä kalenteriviikolta. Jos teet osa-aikaisen lomautuksen aikana osa-aikatyötä toiselle työnantajalle tai saat yritystuloa, työtulot huomioidaan ansiopäivärahan maksatuksessa. Jos työnantajasi lomauttaa sinut lyhennetylle työviikolle, täytä ansiopäivärahahakemus takautuvasti neljältä täydeltä kalenteriviikolta kerrallaan. Ilmoita työ- ja lomautuspäivät ansiopäivärahahakemuksen päiväkohtaisissa sarakkeissa. Toimitathan hakemuksen liitteenä seuraavat palkka- ja työsuhdetiedot:
  • Työsopimus
  • Lomautusilmoitus
  • Palkkalaskelma, josta käy ilmi vähennetyt lomautuspäivät.
Löydät lisätietoa ansiopäivärahan hakemisesta kohdasta Ansiopäivärahan hakeminen.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!