Lomautus lyhennetylle työviikolle

Lomautus viikoittaista työaikaa lyhentämällä tarkoittaa sitä, että työnantajasi lyhentää kokoaikatyösi työaikaa yhdellä tai useammalla päivällä viikossa. Tällöin sinulle voidaan maksaa täyttä ansiopäivärahaa lomautuspäiviltä. Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon tilanteestasi. Osa-aikaisen lomautuksen ajalta työaikaa tarkastellaan kalenteriviikko kerrallaan. Jos työaikasi kalenteriviikolla ylittää 80 % alallasi sovellettavasta enimmäistyöajasta, sinulle ei voida maksaa ansiopäivärahaa kyseiseltä kalenteriviikolta. Jos teet osa-aikaisen lomautuksen aikana osa-aikatyötä toiselle työnantajalle tai saat yritystuloa, työtulot huomioidaan ansiopäivärahan maksatuksessa. Jos työnantajasi lomauttaa sinut lyhennetylle työviikolle, täytä ansiopäivärahahakemus takautuvasti neljältä täydeltä kalenteriviikolta kerrallaan. Ilmoita työ- ja lomautuspäivät ansiopäivärahahakemuksen päiväkohtaisissa sarakkeissa. Toimitathan hakemuksen liitteenä seuraavat palkka- ja työsuhdetiedot:
  • Työsopimus.
  • Lomautusilmoitus.
  • Palkkatodistus vähintään 26 kalenteriviikolta ennen lomautuksen alkua. Hyödynnämme hakemuksen käsittelyssä tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja. Työnantajan ilmoittamat tiedot eivät kuitenkaan aina ole riittävät, jolloin tarvitsemme palkkatodistuksen. Voit siis varmuuden vuoksi toimittaa hakemuksesi liitteenä palkkatodistuksen tai palkkalaskelmat.
  • Palkkalaskelma, josta käy ilmi vähennetyt lomautuspäivät.
Löydät lisätietoa ansiopäivärahan hakemisesta kohdasta Ansiopäivärahan hakeminen.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 7 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!