Yritystoiminta

Työttömyysturvassa yritystoiminnaksi katsotaan sellainen työ, jota ei ole tehty työ- tai virkasuhteessa. Omistusosuus tai muodollinen asema yrityksessä ei vaikuta siihen, katsotaanko työ yritystoiminnaksi. Näin ollen myös työskentely laskutusosuuskunnan kautta on työttömyysturvan näkökulmasta yritystoimintaa. Työttömyysturvan kannalta yritystoiminta voi olla joko sivutoimista tai päätoimista. Sivutoimisen yritystoiminnan aikana sinulla voi olla oikeus työttömyyskassan maksamiin etuuksiin, mutta päätoimisena yrittäjänä oikeutta etuuksiin ei ole. Sivutoimisen yritystoiminnan tulot sovitellaan etuutta maksettaessa. Otamme tulot huomioon pääsääntöisesti viimeisimmän henkilökohtaisen verotuspäätöksesi perusteella. Jos haet työttömyyskassalta etuutta, TE-toimisto tutkii, onko yritystoimintasi sivutoimista vai päätoimista ja antaa siitä työttömyyskassalle lausunnon. Ilmoita TE-toimistolle, jos
 • sinulla tai perheenjäsenelläsi on yritystoimintaa
 • sinulla tai perheenjäsenelläsi on maa- tai metsätila
 • työskentelet toimeksiantosopimuksella
 • työskentelet laskutusosuuskunnan kautta
 • saat julkaisupalkkioita tai immateriaalikorvauksia.
Tarvittaessa voit kysyä TE-toimistosta, millä perusteilla he ratkaisevat sen, oletko työttömyysturvan näkökulmasta yrittäjä ja onko yritystoiminta päätoimista vai sivutoimista. Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä, TE-toimisto ei arvioi sen sivu- tai päätoimisuutta ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Ilmoitathan kuitenkin yritystoiminnan aloittamisesta TE-toimistoon ja työttömyyskassalle viipymättä.  

Kuka on yrittäjä?

Työttömyysturvan näkökulmasta sinut voidaan katsoa yrittäjäksi seuraavissa tilanteissa: Sinulla on YEL- tai MYEL-vakuutus
 • yksityisenä elinkeinonharjoittajana (ammatin- tai liikkeenharjoittaja, toiminimi)
 • maatalousyrittäjänä
 • avoimen yhtiön yhtiömiehenä tai
 • kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä olemisen vuoksi.
Olet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, josta
 • omistat itse vähintään 15 % tai
 • omistat yhdessä perheesi kanssa vähintään 30 %.
Työskentelet osakeyhtiössä, josta
 • omistat itse vähintään 50 % tai
 • omistat yhdessä perheesi kanssa vähintään 50 %.
Työskentelet olematta työ- tai virkasuhteessa
 • esimerkiksi laskutusosuuskunnan kautta tai
 • toimeksiantosopimuksella.
 

Sivutoiminen yritystoiminta

Jos TE-toimisto on katsonut, että yritystoimintasi on sivutoimista, työttömyyskassa voi maksaa sinulle etuutta. Tällöin yritystoiminnasta saamasi tulot sovitellaan etuutta maksettaessa samalla tavalla kuin muutkin työtulot. Otamme pääsääntöisesti yritystoiminnan tulot huomioon viimeisimmän henkilökohtaisen verotuspäätöksesi perusteella. Jos yritystoimintasi on uutta eikä verotuspäätöstä vielä ole, otamme tulot huomioon kirjanpitoon perustuvien selvitysten mukaisesti. Jos työskentelet laskutusosuuskunnan kautta tai olet sellaisessa työssä, jota ei tehdä työ- tai virkasuhteessa, huomioimme tulot palkkiolaskelmien perusteella.  

Lyhytkestoinen yritystoiminta

Yritystoiminta on lyhytkestoista, jos se kestää korkeintaan kaksi viikkoa. Lyhytkestoinen yritystoiminta voi olla esimerkiksi laskutusosuuskunnan kautta tehtyä työtä tai erilaisia toimeksiantoja, joita ei tehdä työ- tai virkasuhteessa. Jos yritystoimintasi on lyhytkestoista, TE-toimisto ei anna siitä lausuntoa. Tällöin työttömyyskassa voi jatkaa etuuden maksamista, mutta yritystoiminnan tulot sovitellaan etuutta maksettaessa samalla tavalla kuin muutkin työtulot. Ilmoita yritystoiminnastasi työttömyyskassalle viipymättä ja toimita hakemuksen liitteenä tiedot yritystoiminnan tuloista.  

Perheyrityksessä työskentely

Jos työskentelet perheenjäsenesi yrityksessä eikä sinulla ole yrityksessä omistusosuutta tai määräysvaltaa, sinut katsotaan työttömyysturvassa palkansaajaksi. Ennen 1.7.2019 yrittäjäksi voitiin katsoa myös perheenjäsen, joka ei omista yrityksestä mitään. Perheenjäseniksi katsotaan
 • aviopuoliso ja avopuoliso
 • vanhemmat ja isovanhemmat, jotka asuvat samassa taloudessa
 • lapset ja lastenlapset, jotka asuvat samassa taloudessa.
Perheyrityksessä työskentelevän työssäoloehto täyttyy eri tavalla, kuin muiden palkansaajien. Jos työskentelet perheenjäsenesi yrityksessä, työssäoloehtosi täyttyy, kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät
 • olet ollut palkansaajakassan jäsen vähintään 12 kuukautta
 • et ole omistanut yrityksestä mitään vähintään 12 kuukauteen
 • olet työskennellyt perheenjäsenesi yrityksessä vähintään 52 työssäoloehdon täyttävää kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana.
Perheyrityksessä tehtyä työtä ja muulla työnantajalla tehtyä työtä ei voi yhdistää työssäoloehdon täyttämiseksi.  

Yritystoiminnan aloittaminen työttömänä

Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä, TE-toimisto ei tutki sen sivu- tai päätoimisuutta ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Näin ollen voit saada ansiopäivärahaa yritystoiminnasta huolimatta ensimmäiset neljä kuukautta. Yritystoiminnasta saamasi tulot kuitenkin sovitellaan ansiopäivärahaa maksettaessa samalla tavalla kuin muutkin työtulot. Ilmoitathan TE-toimistolle viipymättä, jos aloitat yritystoiminnan. Kun yritystoiminta on kestänyt neljä kuukautta, TE-toimisto tutkii, onko se sivutoimista vai päätoimista. Jos yritystoimintasi on sivutoimista, ansiopäivärahasi maksamista voidaan jatkaa. Jos yritystoimintasi on päätoimista, ansiopäivärahasi maksaminen päättyy.  

Työttömyyskassan jäsenyys yrittäjänä

Työttömyyskassa Aaria on palkansaajakassa. Jos olet päätoiminen yrittäjä, et voi liittyä palkansaajakassan jäseneksi. Päätoimisena yrittäjänä voit vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta Yrittäjäkassassa. Sivutoiminen yritystoiminta ei vaikuta palkansaajakassan jäseneksi liittymiseen tai jäsenyyden säilyttämiseen. Yrittäjän perheenjäsen voi liittyä palkansaajakassaan, jos hän ei itse omista yrityksestä mitään. Lisätietoa yrittäjän jäsenyydestä työttömyyskassassa löydät Jäsenyys-otsikon alta kohdasta Tietoa yrittäjälle.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

 • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!