Yritystoiminta

Työttömyysturvassa yritystoiminnaksi katsotaan sellainen työ, jota ei ole tehty työ- tai virkasuhteessa. Omistusosuus tai muodollinen asema yrityksessä ei vaikuta siihen, katsotaanko työ yritystoiminnaksi. Näin ollen myös työskentely laskutusosuuskunnan kautta on työttömyysturvan näkökulmasta yritystoimintaa. Työttömyysturvan kannalta yritystoiminta voi olla joko sivutoimista tai päätoimista. Sivutoimisen yritystoiminnan aikana sinulla voi olla oikeus työttömyyskassan maksamiin etuuksiin, mutta päätoimisena yrittäjänä oikeutta etuuksiin ei ole. Sivutoimisen yritystoiminnan tulo vähentää etuutta. Otamme tulot huomioon pääsääntöisesti viimeisimmän henkilökohtaisen verotuspäätöksesi mukaan. Jos haet työttömyyskassalta etuutta, TE-toimisto tutkii, onko yritystoimintasi sivutoimista vai päätoimista ja antaa siitä työttömyyskassalle lausunnon. Ilmoita TE-toimistolle, jos
 • sinulla tai perheenjäsenelläsi on yritystoimintaa
 • sinulla tai perheenjäsenelläsi on maa- tai metsätila
 • työskentelet toimeksiantosopimuksella
 • työskentelet laskutusosuuskunnan kautta
 • saat julkaisupalkkioita tai immateriaalikorvauksia.
Tarvittaessa voit kysyä TE-toimistosta, kuinka he ratkaisevat sen, oletko työttömyysturvan näkökulmasta yrittäjä ja onko yritystoiminta päätoimista vai sivutoimista. Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä, TE-toimisto ei arvioi sen sivu- tai päätoimisuutta ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Ilmoitathan kuitenkin yritystoiminnan aloittamisesta TE-toimistoon ja työttömyyskassalle viipymättä.  

Kuka on yrittäjä?

Työttömyysturvan näkökulmasta sinut voidaan katsoa yrittäjäksi seuraavissa tilanteissa: Sinulla on YEL- tai MYEL-vakuutus
 • yksityisenä elinkeinonharjoittajana (ammatin- tai liikkeenharjoittaja, toiminimi),
 • maatalousyrittäjänä,
 • avoimen yhtiön yhtiömiehenä, tai
 • kommandiittiyhtiön yhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä olemisen vuoksi.
Olet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, josta
 • omistat itse vähintään 15 %
 • omistat yhdessä perheesi kanssa vähintään 30 %.
Työskentelet osakeyhtiössä, josta
 • omistat itse vähintään 50 %
 • omistat yhdessä perheesi kanssa vähintään 50 %.
Työskentelet olematta työ- tai virkasuhteessa.  

Sivutoiminen yritystoiminta

Jos TE-toimisto on katsonut, että yritystoimintasi on sivutoimista, työttömyyskassa voi maksaa sinulle etuutta. Tällöin yritystoiminnasta saamasi tulot vähentävät etuutta samalla tavalla kuin muutkin työtulot. Otamme pääsääntöisesti yritystoiminnan tulot huomioon viimeisimmän henkilökohtaisen verotuspäätöksesi mukaan. Jos yritystoimintasi on uutta eikä verotuspäätöstä vielä ole, otamme tulot huomioon kirjanpitoon perustuvien selvitysten perusteella. Jos työskentelet laskutusosuuskunnan kautta tai olet sellaisessa työssä, jota ei tehdä työ- tai virkasuhteessa, huomioimme tulot palkkiolaskelmien mukaisesti.  

Lyhytkestoinen yritystoiminta

Lyhytkestoinen yritystoiminta voi olla esimerkiksi laskutusosuuskunnan kautta tehtyä työtä tai erilaisia toimeksiantoja, joita ei tehdä työ- tai virkasuhteessa. Jos yritystoimintasi kestää enintään kaksi viikkoa, TE-toimisto ei anna siitä lausuntoa. Tällöin työttömyyskassa voi jatkaa etuuden maksamista, mutta yritystoiminnan tulot vähentävät etuutta samalla tavalla kuin muutkin työtulot. Ilmoita yritystoiminnastasi meille viipymättä ja toimita meille tiedot tuloista, joita olet sen kautta ansainnut.  

Perheyrityksessä työskentely

Jos työskentelet perheenjäsenesi yrityksessä eikä sinulla ei ole yrityksessä omistusosuutta tai määräysvaltaa, sinut katsotaan työttömyysturvassa palkansaajaksi. Ennen 1.7.2019 yrittäjäksi voitiin katsoa myös perheenjäsen, joka ei omista yrityksestä mitään. Perheenjäseniksi katsotaan
 • aviopuoliso ja avopuoliso
 • vanhemmat ja isovanhemmat, jotka asuvat samassa taloudessa
 • lapset ja lastenlapset, jotka asuvat samassa taloudessa.
Perheyrityksessä työskentelevän työssäoloehto täyttyy eri tavalla, kuin muiden palkansaajien. Jos työskentelet perheenjäsenesi yrityksessä, työssäoloehtosi täyttyy, kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät
 • olet ollut palkansaajakassan jäsen vähintään 12 kuukautta
 • et ole omistanut yrityksestä mitään vähintään 12 kuukauteen
 • olet työskennellyt perheenjäsenesi yrityksessä vähintään 52 työssäoloehdon täyttävää kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana.
Perheyrityksessä tehtyä työtä ja muulla työnantajalla tehtyä työtä ei voi yhdistää työssäoloehdon täyttämiseksi.  

Yritystoiminnan aloittaminen työttömänä

Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä, TE-toimisto ei arvioi sen sivu- tai päätoimisuutta ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että työttömyyskassa voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa yritystoiminnasta huolimatta ensimmäiset neljä kuukautta. Yritystoiminnasta saamasi tulot kuitenkin vähentävät päivärahan määrää samalla tavalla kuin muutkin työtulot. Ilmoita viipymättä TE-toimistolle, jos aloitat yritystoiminnan. Kun yritystoiminta on kestänyt neljä kuukautta, TE-toimisto tutkii, onko se sivutoimista vai päätoimista. Jos yritystoiminta on sivutoimista, voimme jatkaa ansiopäivärahasi maksamista. Jos yritystoiminta on päätoimista, emme voi enää maksaa sinulle ansiopäivärahaa.  

Työttömyyskassan jäsenyys yrittäjänä

Työttömyyskassa Aaria on palkansaajakassa. Jos olet päätoiminen yrittäjä, et voi liittyä palkansaajakassan jäseneksi. Päätoimisena yrittäjänä voit vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta Yrittäjäkassassa. Jos olet Työttömyyskassa Aarian jäsen ja aloitat päätoimisen yritystoiminnan, voit säilyttää jäsenyytesi meillä korkeintaan 18 kuukauden ajan. Tätä 18 kuukauden ajanjaksoa kutsutaan jälkisuojaksi. Jos yritystoimintasi päättyy jälkisuojan aikana, säilytät työssäoloehdon, jonka olet kerryttänyt ennen yritystoiminnan aloittamista. Jos yritystoiminta kestää yli 18 kuukautta, menetät aiemmin kertyneen palkansaajan työssäoloehdon. Huomaathan, että voit kerryttää työssäoloehtoa yritystoiminnalla vain silloin, kun olet Yrittäjäkassan jäsen. Sivutoiminen yritystoiminta ei vaikuta palkansaajakassan jäseneksi liittymiseen tai jäsenyyden säilyttämiseen. Yrittäjän perheenjäsen, joka ei itse omista yrityksestä mitään, voi liittyä palkansaajakassaan. Jos pelkästään työskentelet perheenjäsenesi omistamassa yrityksessä, sinua ei katsota yrittäjäksi.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.
 • Jäsenmaksu vain 7 euroa kuukaudessa.
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!
Aaria