Tulorekisteri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, jota ylläpitää Verohallinto. Se sisältää tietoja saamistasi palkoista, etuuksista ja eläkkeistä. Tulorekisteri saa tiedot tulojen maksajilta. Työttömyyskassoilla on oikeus hakea tulorekisteristä jäsentensä tulotietoja etuuspäätösten tekemiseksi. Voit katsoa omat tulotietosi kirjautumalla tulorekisteriin verkkosivulla www.tulorekisteri.fi.  

Mitä tietoja työttömyyskassat saavat tulorekisteristä?

Saamme tulorekisteristä sellaiset palkka- ja työsuhdetiedot, jotka vaikuttavat etuutesi määrään tai oikeuteesi saada etuutta. Tällaisia tietoja ovat työttömyyttä tai vuorotteluvapaata edeltävät palkka- ja työsuhdetiedot sekä tiedot tuloista, joita saat työttömyyden tai vuorotteluvapaan aikana. Saamme tulorekisteristä myös tiedot sellaisista sosiaalietuuksista, jotka vaikuttavat maksamaamme etuuteen vähentävästi tai jotka estävät etuuden maksamisen.  

Mitä tietoja työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin?

Työnantajat ovat ilmoittaneet palkat tulorekisteriin tammikuusta 2019 alkaen. Työnantajalla on palkanmaksupäivästä 5 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa tiedot tulorekisteriin. Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa käyttäen. Vähintään suppeiden palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin on työnantajalle pakollista. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa sitä, että palkka ilmoitetaan ilman erittelyjä. Laajassa ilmoitustavassa palkka eritellään palkanosittain tarkemmin. Lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia täydentäviä tietoja. Näitä ovat esimerkiksi tiedot poissaoloista ja palkan ansaintajaksoista. TYJ on koonnut työnantajille ohjeen, jossa kerrotaan, mitä tietoja työttömyyskassat tarvitsevat tulorekisteristä. Voit lukea ohjeen tästä Työttömyyskassan tarvitsemat tiedot tulorekisteristä (pdf)  

Miksi minulta pyydettiin palkkatodistus?

Vaikka saamme tietoja tulorekisteristä, on mahdollista, että pyydämme sinulta jatkossakin palkka- ja työsuhdetietoja. Tämä johtuu joko siitä, että työnantaja ei ole merkinnyt tulorekisteriin tarvitsemiamme tietoja tai siitä, että tulorekisterin tiedot eivät ole riittävät tilanteessasi. Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että saamme tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä.  

Näkyvätkö yritystoiminnan tulot tulorekisterissä?

Yritystoiminnan tulot eivät pääsääntöisesti näy tulorekisterissä. Jos saat tuloa yritystoiminnasta, lähetä siitä selvitys hakemuksesi liitteenä. Kevytyrittäjänä ansaitut tulot saattavat näkyä tulorekisterissä, mutta tulorekisterin tiedot eivät välttämättä riitä etuushakemuksen käsittelemiseksi. Toimita siis palkkiolaskelmat hakemuksen liitteenä.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!