Ajankohtaista

18.03.2022

Työttömän työnhakijan on 2.5.2022 alkaen haettava neljää työpaikkaa kuukaudessa

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli tulee voimaan toukokuun alussa. Lakimuutoksen myötä työnhakija saa työnhakuunsa yksilöllistä tukea TE-toimistosta tai kunnasta entistä aiemmin ja tiiviimmin. Jatkossa työnhakijan on haettava tiettyä määrää työmahdollisuuksia, jotta hän säilyttää oikeutensa työttömyysturvaan. Uuteen malliin siirryttäessä työttömyysetuuteen liittyviä seuraamuksia porrastetaan. Alla on esitelty lyhyesti uutta työvoimapalvelumallia. Jos tarvitset neuvoja omaan tilanteeseesi liittyen, otathan yhteyttä TE-toimistoon. Jos olet kuntakokeilun asiakas, ota yhteyttä omaan kuntaasi.  

Yksilöllisempää tukea työnhakuun

Ensimmäinen kohtaaminen työnhakijan ja TE-toimiston tai kunnan asiantuntijan välillä tapahtuu nykyistä nopeammin, ja työnhakija saa tukea työnhakuun nykyistä tiiviimmin. Työnhakijan mahdollisuudet vaikuttaa omaan työnhakuunsa lisääntyvät. Jatkossa työnhakija voi yleensä päättää itse, mitä työmahdollisuuksia hän hakee ja milloin. Työn tulee kuitenkin olla sellaista, johon voi perustellusti olettaa voivansa työllistyä. Uutta on se, että työnhakijan on haettava lähtökohtaisesti neljää työmahdollisuutta kuukaudessa. Haettavien paikkojen minimimäärä (0–4) asetetaan kullekin työnhakijalle yksilöllisesti. Jos työnhakijan edellytyksissä hakea työtä ja työllistyä on puutteita, hän pääsee palveluihin nopeammin.  

Entä jos työnhakija ei hae työtä sovitusti?

Nykyisin työnhakijalle asetetaan 60 päivän karenssi, jos hän ei hae TE-toimiston tarjoamaa työtä. Jos menettely toistuu, työttömyysturvaoikeus lakkaa toistaiseksi. Uudessa mallissa ensimmäisestä laiminlyönnistä seuraa muistutus, joka ei vaikuta työttömyysetuuteen. Jos menettely toistuu, TE-toimisto asettaa työnhakijalle 5 etuuspäivän karenssin. Jos menettely toistuu uudestaan, seuraa 10 etuuspäivän karenssi. Tämän jälkeen työnhakija menettää laiminlyönnistä työttömyysturvaoikeutensa toistaiseksi.  

Entä jos työnhakija kieltäytyy työstä?

Nykyisin varmasta työpaikasta kieltäytyminen ilman pätevää syytä johtaa 90 päivän karenssiin. Pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa TE-toimisto asettaa työnhakijalle 45 päivän karenssin, jos hän kieltäytyy varmasta työpaikasta ilman pätevää syytä.  

Lisätietoa

Saat lisätietoa pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista ja TE-toimiston palvelujen muutoksista: työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta, TE-palvelujen verkkosivuilta sekä Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön verkkosivuilta.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa työttömyysturvasta ja Aarian palveluista.