Vuorottelukorvauksen suuruus

Vuorottelukorvauksen suuruus lasketaan siitä työttömyyspäivärahasta, jota saisit työttömänä ollessasi. Työttömyyskassan maksaman vuorottelukorvauksen täysi määrä on 70 % ansiopäivärahasta. Vuorottelukorvaus ei kuitenkaan sisällä lapsikorotuksia tai ansiopäivärahan korotettua ansio-osaa. Vuorottelukorvausta maksetaan viideltä päivältä viikossa, maanantaista perjantaihin. Vuorottelukorvauksen suuruus lasketaan vakiintuneista palkkatuloista, jotka olet ansainnut ennen vuorotteluvapaata. Palkkatulot huomioidaan vuorotteluvapaata edeltävältä 52 viikolta. Palkkatuloihin ei lueta mukaan muun muassa lomarahoja, lomakorvauksia eikä niitä luontoisetuja, joiden saaminen jatkuu vuorotteluvapaan aikana. Voit arvioida vuorottelukorvauksesi suuruuden verkkosivuiltamme löytyvällä päivärahalaskurilla tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestön vuorottelukorvaustaulukon avulla. Muut sosiaalietuudet tai työskentely vuorotteluvapaan aikana voivat vaikuttaa vuorottelukorvauksen määrään. Lisätietoa työskentelyn ja palkanmaksun vaikutuksesta vuorottelukorvaukseen löydät kohdasta Työskentely ja palkka vuorotteluvapaan aikana.  

Sosiaalietuuksien vaikutus vuorottelukorvaukseen

Osa sosiaalietuuksista estää vuorottelukorvauksen maksamisen ja osa vähentää vuorottelukorvausta. Estävät sosiaalietuudet löydät verkkosivultamme kohdasta Vuorottelukorvauksen rajoitukset. Vähennettävät sosiaalietuudet vaikuttavat vuorottelukorvaukseen samalla tavalla, kuin ne vaikuttavat ansiopäivärahaan. Voit katsoa lisätietoja verkkosivultamme kohdasta Muut sosiaalietuudet ja eläkkeet.  

Vuorottelukorvauksen verotus

Vuorottelukorvaus on veronalaista tuloa, josta työttömyyskassa toimittaa ennakonpidätyksen Verohallinnolle. Ennakonpidätyksen suuruus riippuu verokortistasi. Lue lisätietoa kohdasta Verotus.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!