Vuorottelukorvauksen rajoitukset

Vuorottelukorvauksen maksamiselle on joitain rajoituksia. Emme voi maksaa sinulle vuorottelukorvausta, jos
 • saat palkkaa vuorotteluvapaan aikana tehdystä työstä työnantajalta, jonka palveluksesta olet vuorotteluvapaalla
 • olet kokoaikatyössä muun työnantajan palveluksessa yli kaksi viikkoa
 • saat vuosilomapalkkaa tai muuta korvausta vapaa-aikaa vastaan
 • suoritat varusmies- tai siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta
 • suoritat vapausrangaistusta
 • harjoitat päätoimista yritystoimintaa
 • saat varhennettua vanhuuseläkettä, takuueläkettä, yksilöllistä varhaiseläkettä tai täysimääräistä vanhuuseläkettä
 • saat sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa
 • saat työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
 • saat sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, raskaus-, erityisraskaus tai vanhempainrahaa tai erityshoitorahaa
 • sinulle on myönnetty lomaa raskauden, synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi
 • saat kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

 • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!