Ansiopäivärahan kesto

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 300, 400 tai 500 päivältä. 400 päivän enimmäisaika edellyttää, että olet ollut työssä vähintään 3 vuotta ennen työttömyyden alkamista. Jos olet täyttänyt 58 vuotta ennen työttömyyden alkamista ja ollut työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, voit saada ansiopäivärahaa enintään 500 päivältä.  
Työhistoria Enimmäisaika
Olet ollut työssä yhteensä enintään 3 vuotta 300 päivää (noin 14 kk)
Olet ollut työssä yhteensä yli 3 vuotta 400 päivää (noin 18 kk)
Olet täyttänyt 58 vuotta ja sinulla on 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana 500 päivää (noin 23 kk)
Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 5 päivältä viikossa. Enimmäisaika kuluu vain maksettavilta päiviltä. Jos teet osa-aikatyötä, enimmäisaika kuluu hitaammin. Kun olet työskennellyt 26 viikkoa vähintään 18 tuntia viikossa, työssäoloehtosi täyttyy uudelleen ja ansiopäivärahasi enimmäisaika alkaa alusta. Jos työttömyytesi jatkuu ansiopäivärahasi enimmäisajan täytyttyä, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Lisätietoa työmarkkinatuesta saat Kelasta.  

Lisäpäivät

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäisajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos:
  • olet syntynyt vuonna 1955–1956 ja täytät 60 vuotta ennen kuin ansiopäivärahasi enimmäisaika täyttyy tai
  • olet syntynyt vuonna 1957–1960 ja täytät 61 vuotta ennen kuin ansiopäivärahasi enimmäisaika täyttyy tai
  • olet syntynyt vuonna 1961–1962 ja täytät 62 vuotta ennen kuin ansiopäivärahasi enimmäisaika täyttyy tai
  • olet syntynyt vuonna 1963 ja täytät 63 vuotta ennen kuin ansiopäivärahasi enimmäisaika täyttyy tai
  • olet syntynyt vuonna 1964 ja täytät 64 vuotta ennen kuin ansiopäivärahasi enimmäisaika täyttyy.
Lisäksi edellytetään, että olet työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Lisäpäiviä ei tarvitse hakea erikseen. Lähetä ansiopäivärahahakemus kassaan tavalliseen tapaan. Tutkimme ansiopäivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä, onko sinulla oikeutta lisäpäiviin. Lisäpäivistä ei anneta erillistä päätöstä. Ansiopäivärahan suuruutta ei lasketa uudestaan, kun olet lisäpäivillä. Ansiopäivärahan lisäpäiviä voidaan maksaa vanhuuseläkkeeseen asti tai sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jolloin täytät 65 vuotta.  

Lisäpäiväoikeuden muutokset

1.1.2023 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä työttömyyspäivärahan lisäpäivistä luovutaan. Oikeus lisäpäiviin on poistettu vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Lisäpäivien maksaminen päättyy kokonaan vuonna 2030.  

Eläkkeelle lisäpäivien kautta

Voit halutessasi siirtyä lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä. Saat lisätietoa eläkkeelle siirtymisestä omasta eläkeyhtiöstäsi tai Kelasta. Voit itse valita, haluatko siirtyä vanhuuseläkkeelle heti kun se on ikäsi perusteella mahdollista vai myöhemmin. Sinulla on aina myös mahdollisuus valita, että et siirry vanhuuseläkkeelle, vaan jatkat työttömyysetuuden hakemista. Voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa korkeintaan sen kuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta. Pyynnöstäsi kirjoitamme sinulle maksetuista ansiopäivärahan lisäpäivistä todistuksen, jonka voit tarvittaessa liittää eläkehakemukseesi.  

Ohje lisäpäivätodistuksen hakemiseen

Voimme kirjoittaa todistuksen maksetuista lisäpäivistä sen jälkeen, kun sinulle on maksettu ansiopäivärahaa vähintään yhdeltä lisäpäivältä eläkkeen alkamista edeltävältä kuukaudelta. Halutessasi voit hakea ansiopäivärahaa eläkettä edeltävältä kuukaudelta normaalia hakujaksoa lyhyemmältä ajalta. Esimerkki Ansiopäivärahasi enimmäisaika 500 päivää täyttyy tiistaina 11.6. Ensimmäinen lisäpäivä on keskiviikko 12.6. Olet jäämässä eläkkeelle heinäkuussa. Hae ansiopäivärahaa poikkeuksellisesti ajalta 1.–12.6. Voit lähettää hakemuksen jo 12.6. Ilmoita meille samalla, että tarvitset todistuksen lisäpäivistä. Voit hakea ansiopäivärahaa jäljellä olevilta kesäkuun päiviltä eli ajalta 13. –30.6 aikaisintaan 30.6.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!