Kuka voi saada muutosturvarahaa?

TE-toimisto tutkii, kuulutko muutosturvan piiriin, ja antaa siitä työttömyyskassalle lausunnon. Kuulut muutosturvan piiriin, jos
  • sinut on irtisanottu tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla 1.1.2023 tai sen jälkeen,
  • olet täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen mennessä,
  • olet ollut irtisanomiseen mennessä saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta ja
  • olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän kuluessa irtisanomisesta.
Huomaathan, että irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaikasi on pitkä, sinun täytyy ilmoittautua TE-toimistoon jo ennen työttömyytesi alkamista. Vaadittavaan viiden vuoden työsuhteeseen voidaan laskea mukaan sekä määräaikaisia että toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita. Työsopimuksen ei tarvitse olla yhdenjaksoinen, mutta edellisen viiden vuoden aikana katkoksia voi olla enintään 30 päivää. Viimeisimmän työsuhteen tulee olla toistaiseksi voimassa oleva tai sellainen määräaikainen, joka on irtisanottavissa tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla. Muutosturvarahan saaminen ei edellytä työttömyyttä. Voimme maksaa sinulle muutosturvarahaa, vaikka työllistyisit välittömästi uudelleen toiselle työnantajalle.  

Muutosturvarahan rajoitukset

Sinulla ei ole oikeutta muutosturvarahaan, jos sovit yhdessä työnantajasi kanssa työsuhteesi päättymisestä tai irtisanoudut työstäsi itse. Lisäksi muutosturvarahaan ei ole oikeutta, jos työsuhteesi päättyy jollain muulla kuin tuotannollisella tai taloudellisella perusteella, kuten konkurssin tai yrityssaneerauksen vuoksi. Emme voi maksaa sinulle muutosturvarahaa, jos työsuhteesi jatkuu samalla työnantajalla irtisanomisaikana tapahtuvien muutosten vuoksi. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos työnantaja peruu irtisanomisesi. Tämä rajoitus ei koske niitä, jotka palaavat työsuhteen päättymisen jälkeen saman työnantajan palvelukseen takaisinottovelvollisuuden perusteella. Myöskään työllistymisesi heti aiemman työsuhteen päätyttyä toisen työnantajan palvelukseen ei estä muutosturvarahan saamista. Jos työsuhde päättyy irtisanomisaikana työntekijän henkilöön liittyvistä syistä, muutosturvarahaa ei voida maksaa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos työsuhde puretaan työsopimuslain mukaisesti erityisen painavasta syystä, kuten työntekijän velvoitteiden vakavan laiminlyönnin vuoksi. Muutosturvaraha ei ole työttömyysetuus, vaan erillinen korvaus. Sen maksaminen ei estä ansiopäivärahan saamista, eikä se vähennä ansiopäivärahan määrää.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!