Opiskelu ansiopäivärahalla

Työttömyyskassa voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa opiskelun ajalta, jos
  • ansiopäivärahan saamisen edellytykset täyttyvät ja
  • TE-toimisto on antanut lausunnon siitä, että opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella.
Ilmoita TE-toimistolle hyvissä ajoin kaikista opinnoistasi – sekä uusista että keskeneräisistä. TE-toimisto tutkii, onko sinulla oikeus ansiopäivärahaan opiskelun ajalta ja antaa siitä lausunnon työttömyyskassalle. Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika kuluu normaalisti opiskelun aikana. Oikeutesi ansiopäivärahaan saattaa siis loppua ennen kuin opinnot päättyvät. Jos näin tapahtuu, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Jos työssäoloehtosi täyttyy työvoimakoulutuksen tai omaehtoisten opintojen aikana, emme määrittele päivärahaasi uudestaan eikä enimmäisaika ala alusta. Päivärahasi voidaan määritellä uudestaan ja enimmäisaika voi alkaa alusta vasta sitten, kun opiskelusi päättyy. Jos TE-toimisto on asettanut sinulle niin sanotun karenssin, voimme maksaa sinulle ansiopäivärahan karenssista huolimatta, jos osallistut työvoimakoulutukseen tai opiskelet omaehtoisesti.  

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on TE-toimiston järjestämä työllistymistä edistävä palvelu. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta TE-toimiston kanssa suunnitelmassasi, voimme maksaa sinulle työvoimakoulutuksen ajalta ansiopäivärahan korotetulla ansio-osalla. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa korkeintaan 200 päivältä. Ansiopäivärahan lisäksi maksamme sinulle työvoimakoulutuksen ajalta kulukorvausta. Koulutuksen lomajaksoilta kulukorvausta ei kuitenkaan makseta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta ja haussa olevat koulutukset löydät TE-toimiston verkkosivuilta.  

Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa sellaisia opintoja, joissa etsit opiskelupaikan itse, mutta TE-toimisto arvioi ovatko opinnot tarkoituksenmukaisia. Voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa omaehtoisten opintojen ajalta, jos TE-toimisto on katsonut, että niitä voidaan tukea työttömyysetuudella. Saat TE-toimiston verkkosivuilta lisätietoa siitä, milloin omaehtoisia opintoja voidaan tukea työttömyysetuudella. Jos olet sopinut omaehtoisista opinnoista TE-toimiston kanssa suunnitelmassasi, voimme maksaa sinulle opintojen ajalta ansiopäivärahan korotetulla ansio-osalla. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa korkeintaan 200 päivältä. Omaehtoisen opiskelun ajalta ei makseta kulukorvausta.  

Lyhytkestoinen opiskelu

Jos olet itse löytänyt opiskelupaikan ja opinnot kestävät alle puoli vuotta, sinun on mahdollista suorittaa ne samaan aikaan kun saat ansiopäivärahaa. TE-toimiston täytyy kuitenkin hyväksyä opinnot, jotta niitä voitaisiin tukea työttömyysetuudella. Saat TE-toimiston verkkosivuilta lisätietoa siitä, milloin lyhytkestoisia opintoja voidaan tukea työttömyysetuudella. Lyhytkestoisen opiskelun ajalta ei makseta korotettua ansio-osaa eikä kulukorvausta.  

Sivutoiminen opiskelu

Sivutoiminen opiskelu ei estä ansiopäivärahan maksamista. TE-toimisto voi katsoa opintosi sivutoimisiksi esimerkiksi silloin, kun opintojen työmäärä on vähäinen tai kun olet ollut vakiintuneesti työssä opintojen aikana. Saat TE-toimiston verkkosivuilta lisätietoja siitä, milloin opinnot ovat sivutoimisia. Sivutoimisen opiskelun ajalta ei makseta korotettua ansio-osaa eikä kulukorvausta.  

Korotettu ansio-osa

Jos olet sopinut omaehtoisesta opiskelusta tai työvoimakoulutuksesta TE-toimiston kanssa, voimme maksaa sinulle opintojen ajalta korotettua ansiopäivärahaa. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa enintään 200 päivältä. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa myös opintojen väliin jäävältä ajalta, jos väliin jäävä aika on enintään seitsemän kalenteripäivää. Lisätietoa korotetusta ansiopäivärahasta löydät osiosta Ansiopäivärahan suuruus ja kesto. Voit arvioida ansiopäivärahasi määrän päivärahalaskurilla.  

Kulukorvaus opiskelun aikana

Voimme maksaa ansiopäivärahan lisäksi kulukorvausta, jos osallistut työvoimakoulutukseen. Kulukorvausta ei makseta
  • työvoimakoulutuksen lomajaksolta
  • omaehtoisen opiskelun ajalta
  • lyhytkestoisen opiskelun ajalta
  • sivutoimisen opiskelun ajalta.
Kulukorvaus on 9 euroa päivässä ja sitä maksetaan enintään 5 päivältä viikossa. Se on verotonta tuloa. Kulukorvaus maksetaan korotettuna, jos osallistut työvoimakoulutukseen, joka järjestetään työssäkäyntialueesi ulkopuolella. Voimme maksaa kulukorvauksen korotettuna myös silloin, jos työvoimakoulutus järjestetään kotikuntasi ulkopuolella ja jos majoittumisesta tulee sinulle kustannuksia. Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivässä. TE-toimisto ilmoittaa meille lausunnossaan, maksetaanko kulukorvaus korotettuna vai korottamattomana. Kulukorvauksen maksaminen edellyttää aina, että saat myös ansiopäivärahaa.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.
  • Jäsenmaksu vain 7 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!
Aaria