Opiskelu ansiopäivärahalla

Voit saada ansiopäivärahaa opiskelun ajalta, jos
  • ansiopäivärahan saamisen edellytykset täyttyvät ja
  • TE-toimisto on antanut lausunnon siitä, että opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella.
Ilmoita TE-toimistolle hyvissä ajoin sekä uusista että keskeneräisistä opinnoistasi. TE-toimisto tutkii, onko sinulla oikeus ansiopäivärahaan opiskelun ajalta ja antaa siitä lausunnon työttömyyskassalle. Ansiopäivärahan enimmäisaika kuluu myös opiskelun aikana. Oikeutesi ansiopäivärahaan saattaa siis loppua ennen kuin opinnot päättyvät. Tällaisessa tilanteessa voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Jos työssäoloehtosi täyttyy työvoimakoulutuksen tai omaehtoisten opintojen aikana, ansiopäivärahaasi ei määritellä uudelleen. Ansiopäivärahasi voidaan määritellä uudelleen ja enimmäisaika voi alkaa alusta vasta sitten, kun opiskelusi päättyy. Lisätietoa erilaisista koulutusvaihtoehdoista löydät TE-palveluiden verkkosivuilta.  

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on TE-toimiston järjestämä työllistymistä edistävä palvelu. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassasi, työttömyyskassa voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa korotetulla ansio-osalla työvoimakoulutuksen ajalta. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa korkeintaan 200 päivältä. Ansiopäivärahan lisäksi voit saada kulukorvausta työvoimakoulutuksen ajalta. Koulutuksen lomajaksoilta kulukorvausta ei kuitenkaan makseta.  

Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoisilla opinnoilla tarkoitetaan opintoja, joiden opiskelupaikan etsit itse, mutta TE-toimisto arvioi voidaanko niitä tukea työttömyysetuudella. Voit saada ansiopäivärahaa omaehtoisten opintojen ajalta, jos TE-toimisto katsoo, että niitä voidaan tukea työttömyysetuudella. Saat TE-toimistosta lisätietoa siitä, milloin omaehtoisia opintoja voidaan tukea työttömyysetuudella. Jos olet sopinut omaehtoisista opinnoista TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassasi, työttömyyskassa voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa korotetulla ansio-osalla. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa korkeintaan 200 päivältä. Omaehtoisen opiskelun ajalta ei makseta kulukorvausta.  

Lyhytkestoinen opiskelu

Jos olet itse löytänyt opiskelupaikan ja opinnot kestävät alle puoli vuotta, sinun on mahdollista suorittaa ne samaan aikaan kun saat ansiopäivärahaa. TE-toimiston täytyy kuitenkin hyväksyä opinnot, jotta niiden ajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa. Saat TE-toimistosta lisätietoa siitä, milloin lyhytkestoisia opintoja voidaan tukea työttömyysetuudella. Lyhytkestoisen opiskelun ajalta ei makseta korotettua ansio-osaa eikä kulukorvausta.  

Sivutoiminen opiskelu

Sivutoiminen opiskelu ei estä ansiopäivärahan maksamista. TE-toimisto voi katsoa opintosi sivutoimisiksi esimerkiksi silloin, kun opintojen työmäärä on vähäinen, tai kun olet käynyt työssä vakiintuneesti opintojen aikana. Sivutoimisen opiskelun ajalta ei makseta korotettua ansio-osaa eikä kulukorvausta.  

Korotettu ansio-osa

Jos olet sopinut omaehtoisesta opiskelusta tai työvoimakoulutuksesta TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassasi, voimme maksaa sinulle opintojen ajalta korotettua ansiopäivärahaa. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa enintään 200 päivältä. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa myös opintojen väliin jäävältä ajalta, jos väliin jäävä aika on enintään seitsemän kalenteripäivää. Lisätietoa korotetusta ansiopäivärahasta löydät osiosta Ansiopäivärahan suuruus ja kesto. Voit arvioida ansiopäivärahasi määrän päivärahalaskurilla.  

Kulukorvaus opiskelun aikana

Voit saada ansiopäivärahan lisäksi kulukorvausta, jos osallistut työvoimakoulutukseen. Kulukorvausta ei makseta
  • työvoimakoulutuksen lomajaksolta
  • omaehtoisen opiskelun ajalta
  • lyhytkestoisen opiskelun ajalta
  • sivutoimisen opiskelun ajalta.
Kulukorvaus on 9 euroa päivässä ja sitä maksetaan enintään 5 päivältä viikossa. Kulukorvaus on verotonta tuloa. Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivässä. Kulukorvaus maksetaan korotettuna, jos osallistut työvoimakoulutukseen, joka järjestetään työssäkäyntialueesi ulkopuolella. Kulukorvaus voidaan maksaa korotettuna myös silloin, jos työvoimakoulutus järjestetään kotikuntasi ulkopuolella, ja jos majoittumisesta tulee sinulle kustannuksia. TE-toimisto ilmoittaa työttömyyskassalle lausunnossaan, maksetaanko kulukorvaus korotettuna vai korottamattomana.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!