Kuka voi saada ansiopäivärahaa?

Ansiopäiväraha on ansioon suhteutettu työttömyysetuus, jota työttömyyskassat maksavat jäsenilleen. Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos:
 • olet työttömyyskassan jäsen,
 • olet 18–64-vuotias,
 • olet kokonaan tai osittain työtön (esim. osa-aikatyössä tai lomautettu),
 • olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon,
 • täytät työssäoloehdon työttömyyskassan jäsenyyden aikana.
Ansiopäivärahaa voidaan maksaa sääesteen perusteella tietyn pakkasrajan ylittyessä talonrakennus- ja metsäalalla. 1.8.2021 alkaen alle 18-vuotias ei voi saada ansiopäivärahaa. Tämä lainmuutos liittyy oppivelvollisuuden laajenemiseen. Ansiopäiväraha voidaan kuitenkin myöntää jatkossakin 17 vuotta täyttäneelle, jos:
 • hän on suorittanut oppivelvollisuutensa tai
 • hänellä on ollut oppivelvollisuuslain mukainen oikeus keskeyttää oppivelvollisuutensa suorittaminen.

Jäsenyysehto

Jäsenyysehdon pituus on 26 viikkoa. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa, jos olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa. Jäsenyysehtoa pidennetään 26 viikosta eli noin 6 kuukaudesta 12 kuukauteen 2.9.2024 alkaen.  

Työssäoloehto

Voit saada ansiopäivärahaa, jos olet täyttänyt työssäoloehdon työttömyyskassan jäsenyyden aikana. Työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehtoasi kerryttää jokainen viikko, jonka aikana olet ollut työssä vähintään 18 tuntia. Työssäoloehto voi koostua useista työjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä tarkastelujakson aikana. Työssäoloehtoa  pidennetään 26 viikosta eli noin 6 kuukaudesta 12 kuukauteen 2.9.2024 alkaen. Lisäksi 2.9.2024 alkaen työssäoloehto ei enää kerry tehdyn työajan mukaan, vaan maksetun palkan perusteella. Lue lisää työssäoloehdosta, tarkastelujaksosta ja poikkeustilanteista kohdasta Työssäoloehto.  

Oletko alle 25-vuotias ilman ammatillista koulutusta?

TE-toimisto on asettanut ansiopäivärahan saamiselle nuoria koskevia erityisiä ehtoja.  Jos olet alle 25-vuotias, etkä ole suorittanut ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, ehdot koskevat sinua. Ehdot liittyvät muun muassa velvollisuuteen hakea koulutuspaikkaa. Saat lisätietoa TE-toimiston verkkosivuilta.  

Lakko ja ansiopäiväraha

Työttömyyskassat eivät maksa lakkoavustusta. Jos sinulla on kysyttävää lakkoavustuksesta, otathan yhteyttä omaan ammattiliittoosi. Jos työntekosi estyy lakon vuoksi ja lakolla pyritään vaikuttamaan työoloihisi tai työehtoihisi, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan lakkopäiviltä. Emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa lakkopäiviltä myöskään silloin, jos työskentelet osa-aikaisesti ja haet soviteltua ansiopäivärahaa. Muistathan merkitä lakkopäivät ansiopäivärahahakemukseesi. Voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa lakon ajalta vain, jos
 • olet kokonaan työtön ja olet saanut ansiopäivärahaa jo ennen lakkoa tai
 • olet kokonaan lomautettu ja lomautusilmoitus on annettu ennen lakkoa.

Keskeytyikö palkanmaksusi toisen alan työtaistelun vuoksi?

Sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan, jos työntekosi keskeytyy jonkin muun alan lakon vuoksi. Ilmoittauduthan tällaisessa tilanteessa TE-toimistoon työnhakijaksi. Voimme maksaa ansiopäivärahaa vain niiltä päiviltä, joina työnhakusi on voimassa. Huomioithan, että työnantajallasi on velvollisuus maksaa sinulle palkkaa seitsemältä päivältä, jos työntekosi estyy toisen alan lakon vuoksi eikä lakolla pyritä vaikuttamaan sinun työoloihisi tai työehtoihisi. Jos lakko jatkuu ja työntekosi estyy seitsemän päivän jälkeen, sinulla voi olla oikeus työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan ilman omavastuuaikaa.  

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

 • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!