Kuka voi saada ansiopäivärahaa?

Ansiopäiväraha on ansioon suhteutettu työttömyysetuus, jota työttömyyskassat maksavat jäsenilleen. Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos:
 • olet työttömyyskassan jäsen,
 • olet 18–64-vuotias,
 • olet kokonaan tai osittain työtön (esim. osa-aikatyössä tai lomautettu),
 • olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon,
 • olet ollut työssä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyskassan jäsenyyden aikana, eli täytät työssäoloehdon.
1.8.2021 alkaen alle 18-vuotias ei voi saada ansiopäivärahaa. Tämä lainmuutos liittyy oppivelvollisuuden laajenemiseen. Ansiopäiväraha voidaan kuitenkin myöntää jatkossakin 17 vuotta täyttäneelle, jos:
 • hän on suorittanut oppivelvollisuutensa tai
 • hänellä on ollut oppivelvollisuuslain mukainen oikeus keskeyttää oppivelvollisuutensa suorittaminen.

Jäsenyysehto

Jäsenyysehdon pituus on 26 viikkoa. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa, jos olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa.  

Työssäoloehto

Voit saada ansiopäivärahaa, jos olet täyttänyt työssäoloehdon työttömyyskassan jäsenyyden aikana. Työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehtoasi kerryttää jokainen viikko, jonka aikana olet ollut työssä vähintään 18 tuntia. Työssäoloehto voi koostua useista työjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä tarkastelujakson aikana. Lue lisää työssäoloehdosta, tarkastelujaksosta ja poikkeustilanteista kohdasta Työssäoloehto.  

Oletko alle 25-vuotias ilman ammatillista koulutusta?

TE-toimisto on asettanut ansiopäivärahan saamiselle nuoria koskevia erityisiä ehtoja.  Jos olet alle 25-vuotias, etkä ole suorittanut ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, ehdot koskevat sinua. Ehdot liittyvät muun muassa velvollisuuteen hakea koulutuspaikkaa. Saat lisätietoa TE-toimiston verkkosivuilta.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

 • Jäsenmaksu vain 7 euroa kuukaudessa.
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!