Ajankohtaista

13.10.2022

Hallitus esittää parannuksia työttömien opiskelumahdollisuuksiin

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, joka laajentaisi 1.1.2023 alkaen työttömien opiskelumahdollisuuksia. Työnhakija voisi jatkossa opiskella laajemmin työttömyysetuutta menettämättä. Huomioithan, että nämä lakimuutokset eivät ole vielä voimassa. Tiedotamme asiasta lisää, kun saamme uutta tietoa lakimuutosten etenemisestä.  

Työttömien opiskelumahdollisuudet laajenisivat

Päätoimisesti opiskelevalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.  Sen sijaan sivutoimisesti opiskeleva työnhakija voi saada työttömyysetuutta. Tällöin työnhakijan täytyy muun muassa hakea ja olla valmis ottamaan vastaan kokoaikatyötä. Hallitus esittää, että jatkossa työnhakija voisi opiskella laajemmin työttömyysetuutta menettämättä. Työnhakija saisi opiskella vapaasti muitakin kuin laissa erikseen lueteltuja päätoimiseksi määriteltyjä opintoja työttömyysetuutta menettämättä. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi erilaiset lyhyehköt kurssit ja koulutukset, pätevöitymiskoulutukset ja opinnot kansalaisopistossa. Joitakin näistä opinnoista voi suorittaa työttömyysetuutta menettämättä jo nykyisin. Jatkossa tällaisten opintojen vaikutusta työttömyysturvaoikeuteen ei enää selvitettäisi. Etuuden maksamiseen ei myöskään tulisi katkoksia selvittämisen takia. Jatkossa työttömyysetuuden saamiseen eivät myöskään vaikuttaisi kokonaisuudessaan enintään kolmen kuukauden mittaiset avoimessa korkeakoulussa suoritettavat opinnot.  

Päätoimiset opinnot voisi osoittaa sivutoimisiksi jatkossakin

Tutkintoon johtavat opinnot olisivat edelleenkin päätoimisia, eikä niiden ajalta olisi oikeutta työttömyysetuuteen. Mitkä tahansa opinnot voisi kuitenkin jatkossakin osoittaa sivutoimisiksi, jos työnhakija on aiemmin opintojen aikana vakiintuneesti käynyt töissä tai toiminut yrittäjänä vähintään kuuden kuukauden ajan. Tällaisessa tilanteessa opiskelua ei pidetä esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle, ja työnhakija voi saada työttömyysetuutta. Jatkossa työsuhteen aikana aloitetut opinnot eivät estäisi työttömyysetuuden saamista, jos työttömyys johtuu lomautuksesta tai irtisanomisesta tuotannollisen tai taloudellisen syyn perusteella. Työllistymistä edistävän palvelun osana suoritettavat opinnot eivät myöskään vaikuttaisi työttömyysetuuteen.  

Työnhakuvelvollisuus muuttuisi omaehtoisesti opiskelevilla

Osa työttömistä työnhakijoista opiskelee omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella tuettuna. Nykyisin omaehtoisia opintoja yli kuukauden ajan opiskelevien tulee lähtökohtaisesti hakea kolmea työmahdollisuutta kolmen kuukauden aikana. Jatkossa heidän tulisi hakea lähtökohtaisesti neljää työmahdollisuutta kuukaudessa saadakseen työttömyysturvaa. Omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella tuettuna opiskelevia tulisi siis jatkossa koskemaan sama työnhakuvelvollisuus kuin työttömiä työnhakijoita yleisesti. Työnhakuvelvollisuuden muutos ei koskisi työnhakijoita, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta. Se ei myöskään koskisi työnhakijoita, jotka opiskelevat luku- ja kirjoitustaidon opintoja päätoimisesti työttömyysetuudella tuettuna.  

Lisätietoa

Saat lisätietoa hallituksen esityksestä työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa työttömyysturvasta ja Aarian palveluista.