Sovitellun ansiopäivärahan määrä

Sovitellun ansiopäivärahasi määrään vaikuttavat kaikki työtulot, jotka ylittävät suojaosan. Kun sinulle maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa, täydestä ansiopäivärahastasi vähennetään 50 % siitä palkan osasta, joka ylittää suojaosan. Suojaosan suuruus on 300 euroa kuukauden hakujaksolla ja 279 euroa neljän viikon hakujaksolla. Ansiopäivärahan ja työtulon yhteissumma voi olla korkeintaan yhtä suuri, kuin ansiopäivärahasi perusteena oleva palkka. Enimmäismäärää laskettaessa suojaosaa ei oteta huomioon. Voit arvioida sovitellun ansiopäivärahan suuruuden päivärahalaskurilla. Esimerkki työtulon vaikutuksesta kuukauden sovittelujaksolla: Täysi ansiopäivärahasi on 70 € päivässä. Teet viikon työtä ja saat palkkaa bruttona 730 €. Palkasta vähennetään suojaosa 300 €. Jäljelle jäävästä palkanosasta (430 €) puolet (215 €) vaikuttaa vähentävästi ansiopäivärahasi määrään. 215 € jaetaan sovittelujakson työpäivillä (21,5). Tämä summa (10 €) vähennetään täydestä ansiopäivärahastasi. Ansiopäivärahaa maksetaan siis 60 €/päivä. Esimerkki työtulon vaikutuksesta neljän viikon sovittelujaksolla: Täysi ansiopäivärahasi on 75 €/päivä. Teet viikon työtä ja saat palkkaa 759 €. Palkasta vähennetään suojaosa 279 €. Jäljelle jäävästä palkanosasta (480 €) puolet (240 €) vaikuttaa vähentävästi ansiopäivärahan määrään. 240 € jaetaan sovittelujakson työpäivillä (20). Tämä summa (11,16 €) vähennetään täydestä ansiopäivärahastasi. Ansiopäivärahaa maksetaan siis  63,84 €/päivä.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 7 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!