Sovitellun ansiopäivärahan määrä

Puolet ansiopäivärahan hakujakson aikana maksettavasta bruttotulosta pienentää ansiopäivärahaasi. Jos palkka keikkatyöstä on esimerkiksi 500 euroa, siitä 50 % eli 250 euroa, pienentää koko kuukaudelta maksettavaa ansiopäivärahaa. Sovitellulle ansiopäivärahalle on määritelty enimmäismäärä. Ansiopäivärahan ja työtulon yhteissumma voi olla korkeintaan yhtä suuri, kuin ansiopäivärahan perusteena oleva palkka. Esimerkki kuukauden hakujaksosta: Haet soviteltua ansiopäivärahaa ajalta 1.–30.4.2024. Täysi ansiopäivärahasi on 70 € päivässä. Saat palkkaa keikkatyöstä bruttona 500 €, joka maksetaan 15.4.2024. Palkasta puolet (250 €) vaikuttaa vähentävästi ansiopäivärahasi määrään. 250 € jaetaan sovittelujakson työpäivillä (21,5). Tämä summa (11,60 €) vähennetään täydestä ansiopäivärahastasi. Ansiopäivärahaa maksetaan siis 58,40 € päivässä. Esimerkki neljän viikon hakujaksosta: Haet soviteltua ansiopäivärahaa ajalta 15.4.–12.5.2024. Täysi ansiopäivärahasi on 70 € päivässä. Saat palkkaa keikkatyöstä bruttona 500 €, joka maksetaan 30.4.2024. Palkasta puolet (250 €) vaikuttaa vähentävästi ansiopäivärahasi määrään. 250 € jaetaan sovittelujakson työpäivillä (20). Tämä summa (12,50 €) vähennetään täydestä ansiopäivärahastasi. Ansiopäivärahaa maksetaan siis 57,50 € päivässä.  Esimerkki enimmäismäärästä: Ansiopäivärahasi perusteena oleva palkka on 2 500 euroa kuukaudessa eli 116,28 euroa päivässä (2 500 : 21,5 = 116,28). Työtulosi sovittelujaksolla ovat 2 400 euroa eli 111,63 euroa päivässä (2 400 : 21,5 = 111,63). Näin ollen ansiopäivärahasi enimmäismäärä on 4,65 euroa päivässä (116,28 - 111,63 = 4,65). Voit arvioida sovitellun ansiopäivärahan suuruuden päivärahalaskurilla.  

Suojaosa työtuloille on poistettu 1.4.2024

31.3.2024 asti suojaosan suuruus on 300 euroa kuukauden hakujaksolla ja 279 euroa neljän viikon hakujaksolla. Sovitellun ansiopäivärahasi määrään vaikuttavat kaikki työtulot, jotka ylittävät suojaosan. Kun sinulle maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa, täydestä ansiopäivärahastasi vähennetään 50 % siitä palkan osasta, joka ylittää suojaosan Esimerkki työtulon vaikutuksesta kuukauden hakujaksolla 300 euron suojaosalla: Täysi ansiopäivärahasi on 70 € päivässä. Teet viikon työtä ja saat palkkaa bruttona 730 €. Palkasta vähennetään suojaosa 300 €. Jäljelle jäävästä palkanosasta (430 €) puolet (215 €) vaikuttaa vähentävästi ansiopäivärahasi määrään. 215 € jaetaan sovittelujakson työpäivillä (21,5). Tämä summa (10 €) vähennetään täydestä ansiopäivärahastasi. Ansiopäivärahaa maksetaan siis 60 €/päivä. Esimerkki työtulon vaikutuksesta neljän viikon hakujaksolla 279 euron suojaosalla: Täysi ansiopäivärahasi on 75 €/päivä. Teet viikon työtä ja saat palkkaa 759 €. Palkasta vähennetään suojaosa 279 €. Jäljelle jäävästä palkanosasta (480 €) puolet (240 €) vaikuttaa vähentävästi ansiopäivärahan määrään. 240 € jaetaan sovittelujakson työpäivillä (20). Tämä summa (11,16 €) vähennetään täydestä ansiopäivärahastasi. Ansiopäivärahaa maksetaan siis  63,84 €/päivä.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!