Omavastuuaika

Ansiopäivärahan maksaminen voidaan aloittaa sen jälkeen, kun olet ollut työttömänä työnhakijana yhteensä 7 päivää. Tätä 7 päivän aikaa nimitetään omavastuuajaksi. Omavastuuajan on kerryttävä 8 peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuupäiviksi ei lueta lauantai- eikä sunnuntaipäiviä. Omavastuuaika kertyy vain niiltä päiviltä, kun työnhakusi on voimassa TE-toimistossa. Jos teet osa-aikatyötä tai olet osittain lomautettuna, omavastuuaikasi lasketaan viikoittaisen työaikasi perusteella siten, että omavastuuaika vastaa seitsemää täyttä työpäivää. Jos työssäoloehtosi täyttyy uudelleen ja ansiopäivärahasi enimmäisajan alkamisesta on kulunut enemmän kuin vuosi, omavastuuaika asetetaan.  

Muutos omavastuuajan kestoon 1.1.2024

Lakimuutoksen vuoksi omavastuuaika kestää 7 päivää, jos ensimmäinen omavastuupäivä on 1.1.2024 tai sen jälkeen. Omavastuuajan pituus on 5 päivää, jos vähintään ensimmäinen omavastuupäivä on vuoden 2023 puolella. Esimerkki 1: Irtisanouduit työstäsi ja työsuhteesi päättyi 31.10.2023. TE-toimisto asetti irtisanoutumisesi vuoksi karenssin ajalle 1.11.2023–29.1.2024. Omavastuuaika ja karenssi eivät kulu yhtä aikaa, joten omavastuuajan ensimmäinen päivä voi olla aikaisintaan 30.1.2024. Näin ollen omavastuuaika kestää 7 päivää.  Esimerkki 2: Määräaikainen työsuhteesi päättyy 14.12.2023. Ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistoon 2.1.2024. Omavastuuaika kertyy vain niiltä päiviltä, kun työnhakusi on voimassa TE-toimistossa, joten omavastuuajan ensimmäinen päivä voi olla aikaisintaan 2.1.2024. Näin ollen omavastuuaika kestää 7 päivää.   Esimerkki 3: Määräaikainen työsuhteesi päättyy 28.12.2023. Ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistoon 29.12.2023, ja omavastuuaika voidaan asettaa 29.12.2023 alkaen. Näin ollen omavastuuaika kestää 5 päivää.   

Omavastuuaika osa-aikatyössä

Jos teet osa-aikatyötä tai olet osittain lomautettuna, omavastuuaikasi lasketaan viikoittaisen työaikasi perusteella vastaamaan seitsemää täyttä työpäivää. Seitsemää työpäivää vastaava aika lasketaan siten, että tekemäsi työtunnit vähennetään alallasi sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesta enimmäistyöajasta. Jos alallasi ei ole työehtopimusta, enimmäistyöaikana käytetään työaikalain mukaista 40 tuntia viikossa. Omavastuuaikaa tarkastellaan aluksi viikoittain. Sen viikon alusta, jona omavastuuaika täyttyy, siirrytään päiväkohtaiseen tarkasteluun. Esimerkki 1: Työskentelet osa-aikaisesti 5 tuntia päivässä maanantaista perjantaihin, eli 25 tuntia viikossa. Työssäoloehtosi täyttyy 30.6.2024 ja omavastuuaika asetetaan 1.7.2024 alkaen. Alallasi sovellettavan työehtosopimuksen mukaan enimmäistyöaikasi on 40 tuntia viikossa ja työpäiviä on viisi kalenteriviikossa. Näin ollen päivittäinen enimmäistyöaikasi on 8 tuntia (40 : 5 = 8). Seitsemää täyttä työpäivää vastaava aika on siis 56 tuntia (7 x 8 = 56). Omavastuuaikaasi voidaan laskea 15 tuntia viikossa (40 - 25 = 15). Omavastuuaikaasi kertyy 21.7.2024 mennessä 45 tuntia tarvittavasta 56 tunnista. Puuttuvat 11 tuntia lasketaan päiväkohtaisesti 22.7.2024 alkaen. Omavastuuaikaan voidaan laskea jokaiselta työpäivältäsi 3 tuntia (8 - 5 = 3). 56 tuntia täyttyy 25.7.2024, joten omavastuuaikasi asetetaan ajalle 1.–25.7.2024.   Esimerkki 2: Työskentelet osa-aikaisesti ja työaikasi vaihtelee. Työssäoloehtosi täyttyy 30.6.2024 ja omavastuuaika asetetaan 1.7.2024 alkaen. Alallasi sovellettavan työehtosopimuksen mukaan enimmäistyöaikasi on 40 tuntia viikossa ja työpäiviä on viisi kalenteriviikossa. Näin ollen päivittäinen enimmäistyöaikasi on 8 tuntia (40 : 5 = 8). Seitsemää täyttä työpäivää vastaava aika on siis 56 tuntia (7 x 8 = 56). Työskentelet 1.–7.7.2024 yhteensä 35 tuntia. Tältä viikolta omavastuuaikaan voidaan laskea 5 tuntia (40 - 35 = 5). 8. –14.7.2024 olet kokonaan työtön, joten tältä viikolta omavastuuaikaan voidaan laskea 40 tuntia. Työskentelet 15.–21.7.2024 yhteensä 30 tuntia. Tältä viikolta omavastuuaikaan voidaan laskea 10 tuntia (40 - 30 = 10). Omavastuuaikaan on kertynyt 21.7.2024 mennessä 55 tuntia tarvittavasta 56 tunnista. Työskentelet 22.–28.7.2024 yhteensä 10 tuntia, joten omavastuuaika täyttyy tällä viikolla. Työaikasi on maanantaina 22.7.2024 5 tuntia. Tältä päivältä voidaan omavastuuaikaan laskea viimeinen tarvittava tunti. Omavastuuaikasi asetetaan ajalle 1.–22.7.2024.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!