Ajankohtaista

30.11.2022

Uusi muutosturvaraha 

Työttömyysturvan lisäpäivistä luovutaan asteittain niin, että vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä ei enää ole oikeutta lisäpäiviin. Tilalle on tulossa uusi muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2023.  

Muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille

Uusi muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille otetaan käyttöön 1.1.2023, ja sen piiriin kuuluvilla on oikeus:
  • yhden kuukauden palkkaa vastaavaan muutosturvarahaan,
  • korkeintaan 6 kuukautta kestävään muutosturvakoulutukseen, jonka arvo vastaa enintään 2 kuukauden palkkaa ja
  • 5 päivää tavallista pidempään työllistymisvapaaseen, jos irtisanomisaika on yli kuukauden pituinen.
Työttömyyskassa neuvoo jäseniään muutosturvarahaan liittyvissä kysymyksissä ja maksaa muutosturvarahan hakemuksesi perusteella. Muutosturvakoulutukseen liittyvissä asioissa saat neuvoja TE-toimistosta. Työllistymisvapaasta ja muista muutosturvaan liittyvistä asioista saat tietoa työnantajaltasi tai ammattiliitostasi. Kuulut uuden muutosturvamallin piiriin, jos
  • sinut on irtisanottu tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä 1.1.2023 tai sen jälkeen,
  • olet täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen mennessä,
  • olet ollut irtisanomiseen mennessä saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta
  • olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän kuluessa irtisanomisesta.
Huomaathan, että irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaika on pitkä, sinun täytyy ilmoittautua TE-toimistoon jo ennen työttömyyden alkua.  

Muutosturvaraha

Muutosturvaraha vastaa yhden kuukauden palkkaa, ja se määritellään palkoista, jotka sinulle on maksettu irtisanomistasi edeltävän 12 kalenterikuukauden aikana. Määrittelyssä otetaan huomioon vain irtisanovan työnantajan maksama palkka ja muu ansiotulona pidettävä vastike, joka on maksettu päättyvän työsuhteen perusteella. Muutosturvarahan suuruus saadaan jakamalla yhteenlasketut palkat kahdellatoista. Muutosturvarahan saaminen ei edellytä työttömyyttä. Muutosturvarahaa maksetaan, vaikka työllistyisit välittömästi uudelleen toiselle työnantajalle. Jos puolestaan työsuhteesi jatkuu samalla työnantajalla irtisanomisaikana tapahtuvien muutosten vuoksi, muutosturvarahaa ei voida maksaa. Muutosturvarahan maksaminen ei estä ansiopäivärahan maksamista eikä vähennä sen määrää.  

Muutosturvarahan hakeminen

Muutosturvarahaa maksavat työttömyyskassat ja Kela. Työttömyyskassojen jäsenet hakevat muutosturvarahaa omasta työttömyyskassastaan ja muut hakevat sitä Kelasta. Työttömyyskassa maksaa muutosturvarahan niille, jotka ovat olleet kassan jäseniä irtisanomispäivänä, vaikka jäsenyyden kesto ei riittäisikään ansiopäivärahan saamiseen. Etuuden suuruus on sama riippumatta siitä, maksaako sitä työttömyyskassa vai Kela. Voit tehdä hakemuksen sähköisesti eAsioinnissa tai lähettää täytetyn paperihakemuksen liitteineen postitse. Kun uusi muutosturvamalli on otettu käyttöön 1.1.2023, löydät muutosturvarahan hakemuslomakkeen kohdasta Lomakkeet. Haethan muutosturvarahaa viimeistään 3 kuukauden kuluessa työsuhteesi päättymisestä, jotta hakemuksesi ei myöhästy.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa työttömyysturvasta ja Aarian palveluista.