Vuorottelukorvauksen hakeminen

Hae vuorottelukorvausta työttömyyskassasta kirjallisesti erillisellä hakemuksella. Huomioithan, että ennen vuorottelukorvauksen hakemista sinun on tehtävä vuorotteluvapaasta sopimus työnantajasi kanssa. Lisäksi vuorotteluvapaasta täytyy ilmoittaa TE-toimistoon. Lue lisää kohdasta Vuorotteluvapaasta sopiminen.  

Miten haen vuorottelukorvausta?

Löydät vuorottelukorvauksen hakemuslomakkeen kohdasta Lomakkeet. Täytä hakemuslomake ja lähetä se työttömyyskassalle. Voit lähettää hakemuksen ja liitteet sähköisessä asiointipalvelussamme eAsioinnissa kohdassa Liitteet. Vaihtoehtoisesti voit postittaa hakemuksen liitteineen työttömyyskassalle. Lähetä vuorottelukorvaushakemuksesi työttömyyskassalle sitten, kun vuorotteluvapaasi on alkamassa. Vuorottelukorvausta haetaan yhdellä hakemuksella koko vuorotteluvapaan ajalle. Aloitamme hakemuksesi käsittelyn vuorotteluvapaasi alkaessa. Otamme silloin sinuun yhteyttä, jos tarvitsemme lisäselvityksiä. Saat päätöksen vuorottelukorvauksestasi ensimmäisen maksun yhteydessä. Haethan vuorottelukorvausta viimeistään 3 kuukauden kuluessa vuorotteluvapaasi alkamisesta, jotta hakemuksesi ei myöhästy. Jos tilanteessasi tapahtuu muutoksia vuorotteluvapaan aikana, ilmoitathan niistä viipymättä työttömyyskassalle. Vuorottelukorvausta maksetaan jälkikäteen kalenterikuukaudelta kerrallaan. Löydät maksupäivät kohdasta Vuorottelukorvauksen maksupäivät.  

Vuorottelukorvaushakemuksen liitteet

Tarvitsemme vuorottelukorvauksesi määrittelyä varten tietoja ennen vuorotteluvapaata ansaitsemistasi palkoista.  Saamme palkkatietosi suoraan tulorekisteristä. Työnantajan ilmoittamat tulorekisteritiedot eivät kuitenkaan aina ole riittävät. Tällöin pyydämme sinulta tai työnantajaltasi tarkentavia palkkatietoja.

Liitä vuorottelukorvaushakemukseen

  • Vuorottelusopimus

Muut mahdolliset liitteet

  • Jos olet saanut vuorotteluvapaata edeltävän 52 viikon aikana alennettua palkkaa sairauden vuoksi, liitä hakemukseesi palkkatodistus. Todistukseen tulee merkitä erikseen palkkatiedot niiltä ajanjaksoilta, joilla olet saanut alennettua palkkaa.
  • Jos olet ollut osittaisella hoitovapaalla vuorotteluvapaata edeltävän 13 kuukauden aikana, liitä hakemukseen selvitys siitä, miten hoitovapaa on toteutunut. Tarvitsemme tiedon osittaisen hoitovapaan ajankohdasta ja siitä, onko hoitovapaa järjestetty niin, että olet ollut poissa työstä kokonaisia päiviä.
  • Viimeksi vahvistettu verotuspäätös, jos olet sivutoiminen yrittäjä tai jos sinulla on maa- tai metsätila.
  • Jos olet saanut tulospalkkioita, liitä hakemukseesi todistus tulospalkkion määrästä ja siitä, millä ajanjaksolla tulospalkkio on ansaittu.
  • Luotettavat selvitykset niistä työ- tai virkasuhteistasi ja rinnasteisista ajanjaksoista, jotka puuttuvat Eläketurvakeskuksen työeläkeotteesta ja joita ilman työhistoriaedellytys ei täyty.

Tarvitaanko verokortti?

Saamme palkkaverokorttisi tiedot automaattisesti Verohallinnolta. Tällöin sinun ei tarvitse lähettää meille verokorttiasi. Huomaathan, että kun käytämme palkkaverokortin tietoja, ennakonpidätys etuudesta on aina vähintään 25 %, vaikka verokorttiisi merkitty prosentti olisi sitä pienempi. Voit halutessasi tilata Verohallinnolta muutosverokortin, joka on määrätty etuutta varten. Kun saamme tällaisen muutosverokortin, toimitamme ennakonpidätyksen siihen merkityllä prosentilla. Voit tilata muutosverokortin verotoimistosta tai OmaVero-palvelusta. Kun ilmoitat etuuden maksajaksi Työttömyyskassa Aarian, Verohallinto toimittaa meille tiedot verokortistasi sähköisesti. Lisätietoa etuuksien ennakonpidätyksestä ja verokortista löydät kohdasta Verotus.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!