Kysymyksiä lomautuksesta

Minut lomautettiin. Miten haen ansiopäivärahaa?

Jos sinut on lomautettu, ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Ilmoittautuminen on voimassa heti, mutta sitä ei voi tehdä takautuvasti esimerkiksi edelliselle päivälle. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa ainoastaan työnhaun voimassaolon ajalta. Voit tehdä ansiopäivärahahakemuksen työttömyyskassalle sähköisesti eAsioinnissa tai lähettää täytetyn paperihakemuksen liitteineen postitse. Kun kokoaikaisen lomautuksen alkamisesta on kulunut kaksi viikkoa, voit täyttää ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen. Jos kokoaikainen lomautuksesi jatkuu pidempään, hae jatkossa ansiopäivärahaa säännöllisesti joko neljän kalenteriviikon (ma–su) tai yhden kalenterikuukauden jaksoissa. Jos lomautuksesi kestää alle kaksi viikkoa, voit hakea ansiopäivärahaa aikaisintaan viimeisenä lomautuspäivänä. Jos työnantajasi lomauttaa sinut lyhennetylle työviikolle, täytä ansiopäivärahahakemus takautuvasti neljältä täydeltä kalenteriviikolta kerrallaan. Ilmoita työ- ja lomautuspäivät ansiopäivärahahakemuksen päiväkohtaisissa sarakkeissa. Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle, täytä ansiopäivärahahakemus palkanmaksurytmisi mukaisesti joko neljältä täydeltä kalenteriviikolta tai kokonaiselta kuukaudelta kerrallaan. Ilmoita hakemuksessa päiväkohtaisesti tekemiesi työtuntien määrä. Toimita hakemuksen liitteenä:
 • Työsopimus
 • Lomautusilmoitus
 • Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle, liitä hakemukseen myös palkkalaskelma, josta käy ilmi vähennetyt työpäivät.
 • Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle, liitä hakemukseen palkkalaskelma hakujaksoa vastaavalta ajalta.
Muistathan hakea ansiopäivärahaa viimeistään kolmen kuukauden sisällä haettavan jakson ensimmäisestä päivästä.  

Minut on lomautettu ja työnantaja maksaa minulle lomakorvauksia lomautuksen aikana. Vaikuttavatko lomakorvaukset ansiopäivärahaani?

Jos saat lomautuksen aikana lomakorvauksia kokoaikatyöstä, lomakorvaus tulkitaan työttömyysturvassa palkalliseksi vuosilomaksi. Tarvitsemme hakemuksesi käsittelemiseksi tiedon siitä, kuinka monta työpäivää lomakorvaus vastaa. Näiltä päiviltä emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa. Tarvitsemamme tiedot käyvät tavallisesti ilmi palkkalaskelmasta. Liitä ansiopäivärahahakemukseesi palkkalaskelma, jossa lomakorvaus on eritelty. Jos saat lomautuksen aikana lomakorvauksia osa-aikatyöstä, lomakorvaukset sovitellaan. Liitä hakemukseesi palkkalaskelma, johon on merkitty maksetut lomakorvaukset. Löydät lisätietoa tulojen sovittelusta kohdasta Mikä on soviteltu ansiopäiväraha?  

Työnantaja irtisanoi minut lomautuksen aikana. Työsuhteeni oli kokoaikainen. Mitä minun pitää tehdä?

Kun saat tiedon irtisanomisesta, toimi seuraavalla tavalla: Ilmoita irtisanomisesta TE-toimistoon. TE-toimistoon on tärkeää ilmoittaa asiasta viipymättä, jotta he voivat antaa työttömyyskassalle uuden lausunnon tilanteestasi mahdollisimman nopeasti. Huolehdithan, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa myös irtisanomisajan jälkeen. Täytä ansiopäivärahahakemus irtisanomisajan alkamiseen saakka. Ilmoita irtisanomisesta ansiopäivärahahakemuksen kohdassa ”Lisätiedot” ja liitä hakemukseen kopio irtisanomisilmoituksesta. Kokoaikaisen työn irtisanomisajalta emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa, joten sinun ei tarvitse täyttää hakemusta irtisanomisajalta. Kun haet irtisanomisajan jälkeen ansiopäivärahaa, toimita hakemuksen liitteenä:
 • Kopio irtisanomisilmoituksesta. Jos olet toimittanut irtisanomisilmoituksen jo aiemmin, sinun ei tarvitse toimittaa sitä uudelleen.
 • Kopio viimeisestä palkkalaskelmasta, josta on nähtävissä irtisanomisajan palkka sekä muut mahdolliset työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset.
 • Jos saat työsuhteen päättymiseen liittyvän erilliskorvauksen, esimerkiksi tukipaketin, toimita työttömyyskassalle kopio työsuhteen päättymiseen liittyvästä sopimuksesta.
 

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

 • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!