Ajankohtaista

27.04.2022

Hallitus esittää muutoksia ikääntyvien työttömyysturvaan

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jonka mukaan työttömyyspäivärahan lisäpäivistä, eli niin sanotusta eläkeputkesta, luovuttaisiin asteittain. Samalla voimaan tulisi uusi muutosturvamalli. Huomioithan, että nämä lakimuutokset eivät ole vielä voimassa. Tiedotamme asiasta lisää, kun saamme uutta tietoa lakimuutosten sisällöstä ja etenemisestä.  

Lisäpäivistä luopuminen

Työttömyyspäivärahan lisäpäivien ikäraja on porrastettu syntymävuoden mukaan. Hallitus esittää, että työttömyyspäivärahan lisäpäivistä luovutaan asteittain niin, että vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneillä ei enää olisi oikeutta lisäpäiviin. Vuosina 1963 ja 1964 syntyneiden kohdalla lisäpäivien ikärajaa korotettaisiin vuodella. Nykyisin voit saada ansiopäivärahaa eläkkeelle siirtymiseen asti lisäpäivinä, vaikka enimmäismaksuaika olisi täyttynyt, jos
  • olet syntynyt vuonna 1955–1956 ja täytät 60 vuotta ennen kuin enimmäismaksuaika täyttyy
  • olet syntynyt vuonna 1957–1960 ja täytät 61 vuotta ennen kuin enimmäismaksuaika täyttyy
  • olet syntynyt vuonna 1961 tai sen jälkeen ja täytät 62 vuotta ennen kuin enimmäismaksuaika täyttyy.
 

Uusi muutosturvamalli

Hallitus esittää, että lisäpäiväoikeuden asteittaisen poistamisen yhteydessä luodaan uusi muutosturvakokonaisuus. Uuden muutosturvamallin piiriin kuuluvilla olisi oikeus
  • 1 kuukauden palkkaa vastaavaan muutosturvarahaan,
  • korkeintaan 6 kuukautta kestävään muutosturvakoulutukseen, jonka arvo vastaisi enintään 2 kuukauden palkkaa ja
  •  5 päivää tavallista pidempään työllistymisvapaaseen.
Kuuluisit uuden muutosturvamallin piiriin, jos
  • sinut irtisanotaan tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä 1.1.2023 tai sen jälkeen,
  • olet täyttänyt 55 vuotta ennen irtisanomista,
  • olet ollut vähintään 5 vuotta saman työnantajan palveluksessa ja
  • olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän kuluessa irtisanomisesta.
Huomaathan, että irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaikasi on pitkä, sinun täytyy ilmoittautua TE-toimistoon jo ennen työttömyyden alkua.  

Muutosturvaraha

Hallituksen esityksen mukaan muutosturvaraha vastaisi yhden kuukauden palkkaa. Muutosturvarahaa maksaisivat työttömyyskassat ja Kela. Etuuden suuruus olisi sama riippumatta siitä, maksaisiko sitä työttömyyskassa vai Kela. Työttömyyskassojen jäsenet hakisivat muutosturvarahaa omasta työttömyyskassastaan ja muut hakisivat sitä Kelasta. Työttömyyskassa maksaisi muutosturvarahan niille, jotka ovat olleet kassan jäseniä irtisanomispäivänä, vaikka jäsenyyden kesto ei riittäisikään ansiopäivärahan saamiseen. Voisit saada muutosturvarahaa, jos kuuluisit uuden muutosturvamallin piiriin. Muutosturvarahan saaminen ei kuitenkaan edellyttäisi työttömyyttä. Muutosturvarahaa maksettaisiin, vaikka työllistyisit välittömästi uudelleen toiselle työnantajalle.  

Muutosturvakoulutus

Hallitus esittää, että TE-toimisto voisi hankkia uuden muutosturvamallin piiriin kuuluvalle enintään 6 kuukautta kestävän koulutuksen, jonka arvo vastaisi korkeintaan 2 kuukauden palkkaa. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen olisi vapaaehtoista ja siitä voisi kieltäytyä ilman työttömyysturvan menetystä.  

Lisätietoa

Saat lisätietoa lisäpäivien poistamisesta ja muutosturvakokonaisuudesta hallituksen esityksestä, jonka löydät eduskunnan verkkosivuilta.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa työttömyysturvasta ja Aarian palveluista.