Takaisinperintä

Jos olemme maksaneet sinulle etuutta aiheettomasti tai liian suurena, liikaa maksettu etuus on perittävä takaisin. Takaisinperinnän syitä voivat olla muun muassa:
  • Kela tai eläkelaitos myöntää sinulle takautuvasti eläkkeen tai muun etuuden.
  • TE-toimisto antaa takautuvasti lausunnon, jonka mukaan sinulla ei olisikaan ollut oikeutta työttömyyskassan maksamaan etuuteen.
  • Saamme jälkikäteen tietää seikan, joka vaikuttaa etuuteesi. Tällaisia seikkoja voivat olla esimerkiksi työssäolo, palkan tai korvauksen saaminen, opiskelu, yritystoiminta ja sosiaalietuudet.
  • Hakemuksen käsittelyssä on tapahtunut virhe.
Jotta takaisinperinnältä vältyttäisiin, täytä hakemuksesi mahdollisimman huolellisesti. Muista myös ilmoittaa työttömyyskassalle välittömästi kaikista olosuhteiden muutoksista, jotka voivat vaikuttaa etuutesi suuruuteen tai sen maksamiseen. Ilmoittamatta jättämisestä tai väärien tietojen ilmoittamisesta voi koitua seuraamuksia, joista saat lisätietoa kohdasta Ilmoitusvelvollisuus. Liikaa maksettu etuus on työttömyysturvalain mukaan perittävä takaisin riippumatta siitä, mikä on takaisinperinnän syy. Näin ollen myös viranomaisen tai työttömyyskassan virheestä johtuvat liikamaksut on perittävä takaisin. Kun huomaamme, että etuutta on maksettu liikaa, lähetämme sinulle kuulemiskirjeen. Vastaamalla kuulemiskirjeeseen voit kertoa meille oman näkemyksesi takaisinperinnästä. Saat takaisinperinnästä kirjallisen päätöksen postitse. Jos olet tyytymätön päätökseen, voit hakea siihen muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Ohjeet valituksen tekemiseksi ovat päätöksen liitteenä.  

Takautuvan etuuden periminen Kelalta tai eläkelaitokselta

Jos takaisinperintä johtuu siitä, että Kela tai eläkelaitos myöntää sinulle takautuvasti eläkkeen tai muun etuuden, liikaa maksettu etuus on perittävä takaisin. Näissä tilanteissa voimme periä liikaa maksamamme etuuden suoraan Kelasta tai eläkelaitokselta. Ilmoita hyvissä ajoin Kelalle tai eläkelaitokselle, että saat etuutta myös työttömyyskassasta. Lisäksi sinun tulee viipymättä ilmoittaa työttömyyskassalle, kun olet hakenut etuutta muualta. Jos et ole ilmoittanut muun etuuden hakemisesta, emmekä voi periä liikaa maksamaamme etuutta suoraan Kelasta tai eläkelaitoksesta, joudumme perimään liikamaksun sinulta itseltäsi. Suoritus, jonka Kela tai eläkelaitos maksaa työttömyyskassalle, ei välttämättä riitä kattamaan koko liikamaksua. Tällöin perimme loput liikaa maksetusta etuudesta sinulta itseltäsi. Jätämme kuitenkin loput liikamaksusta perimättä silloin, jos takautuvasti saamasi etuus on kuntoutustuki, työkyvyttömyyseläke tai osatyökyvyttömyyseläke.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!