Soviteltavat tulot

Soviteltavia tuloja ovat kaikki ansiotulot, jotka ovat korvausta työstä. Tulot huomioidaan sovittelussa bruttomääräisinä. Soviteltavia tuloja ovat esimerkiksi
 • peruspalkka ja siihen liittyvät lisät ja korvaukset
 • lomaraha ja lomakorvaus
 • osa-aikatyön vuosilomapalkka
 • osa-aikatyön irtisanomisajan palkka
 • tulokseen perustuva palkka kuten provisio tai bonus
 • työnantajan maksama säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksu
 • veronalainen osuus työnantajan maksamasta yksilöllisestä vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta
 • työaikapankista nostettu rahakorvaus
 • immateriaalioikeuksiin perustuva korvaus kuten rojalti ja käyttökorvaus
 • yritystoiminnasta tai omasta työstä saatu työtulo
 • osinkotulojen ansiotulo-osuus
 • veronalainen osuus työnantajan maksamasta stipendistä tai apurahasta
 • luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun palkkio
 • palkkaan rinnastettava palkkio
 • metsätalouden ansiotulona verotettava hankintatyön arvo
 • maatalouden ansiotulona verotettava tulo
 • porotalouden ansiotulot
Tuloja ei sovitella, jos ne on ansaittu yli kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai yli kaksi viikkoa kestävästä päätoimisesta yritystoiminnasta. Tuloa ei välttämättä sovitella, jos olet ansainnut ne sellaisella ajanjaksolla, jolta sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuteen. Esimerkiksi TE-toimiston asettaman karenssin tai yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön aikana ansaittua tuloa ei sovitella. Tulo kuitenkin sovitellaan, jos olet ansainnut sen silloin, kun työnhakusi ei ole ollut voimassa TE-toimistossa.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

 • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!