Ajankohtaista

17.10.2023

Hallitus esittää useita muutoksia työttömyysturvalakiin

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, joka sisältää useita muutoksia työttömyysturvalakiin. Huomioithan, että nämä lakimuutokset eivät ole vielä voimassa. Tiedotamme asiasta lisää, kun saamme uutta tietoa lakimuutosten etenemisestä.  

Omavastuuaika pitenee seitsemään päivään

Ansiopäivärahan maksaminen voidaan aloittaa sen jälkeen, kun on ollut työttömänä työnhakijana omavastuuajan. Omavastuuaika on nykyisin viisi päivää. Hallitus esittää, että jatkossa oikeus työttömyysetuuteen alkaisi seitsemän työttömyyspäivää kestävän omavastuuajan jälkeen. Omavastuuajan pidentämistä koskeva muutos tulisi voimaan 1.1.2024 alkaen.  

Lomakorvaukset jaksotetaan

Hallituksen esityksen mukaan, jatkossa yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön päättyessä maksetut lomakorvaukset jaksotetaan. Tämä tarkoittaa, että jos sinulla on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, niistä maksettu korvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Yhden kuukausipalkan suuruinen lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista noin kuukaudella. Nykyisin lomakorvaus ei vaikuta ansiopäivärahaoikeuden alkamiseen. Lomakorvauksen jaksotus ja omavastuuaika eivät kulu yhtä aikaa. Omavastuuaika alkaa mahdollisen lomakorvauksen jaksotuksen jälkeen. Lomakorvauksen jaksotuksen vaikutus riippuu siitä, kuinka paljon pitämättömiä lomia on. Kuukauden pitämätön loma vähentäisi bruttotuloja keskimääräisellä ansiopäivärahan tasolla noin 1 600 euroa. Lomakorvauksen jaksottamista koskeva lakimuutos tulisi voimaan 1.1.2024 alkaen.  

Lapsikorotukset poistetaan

Hallitus esittää, että työttömyysetuuden lapsikorotukset poistettaisiin. Korotuksien poistamisesta seuraa muutoksia myös liikkuvuusavustuksen määrään. Nykyisin lapsikorotusta saa alle 18-vuotiaasta lapsesta. Lapsikorotuksen suuruus on yhdestä lapsesta 7,01 euroa päivässä, 10,29 euroa kahdesta lapsesta ja yhteensä 13,29 euroa kolmesta tai useammasta lapsesta. Lapsikorotuksen poistamisen vaikutus kuukaudessa keskimäärin:
  • Yksi lapsi: 7,01 e/pv, 21 x 7,01= 147,21 e/kk
  • Kaksi lasta: 10,29 e/pv, 21 x 10,29=216,09 e/kk
  • Kolme lasta: 13,26 e/pv, 21 x 13,26=278,46 e/kk
Lapsikorotuksen poistaminen tulisi voimaan 1.4.2024 alkaen.  

Suojaosa työtuloille poistetaan

Suojaosalla tarkoitetaan työtulon määrää, jonka voi ansaita osa-aika- tai keikkatyöstä ilman, että se vaikuttaa ansiopäivärahaan. Nykyisin suojaosan suuruus on 300 euroa kuukauden hakujaksolla. Ansiopäivärahasta vähennetään 50 % siitä tulosta, joka ylittää suojaosan. Hallitus esittää, että suojaosa työtuloille poistetaan. Suojaosan poistamisen jälkeen puolet ansiopäivärahan hakujakson aikana maksettavasta bruttotulosta pienentäisi ansiopäivärahaa. Jos palkka keikkatyöstä olisi esimerkiksi 500 euroa, siitä puolet eli 250 euroa, pienentäisi koko kuukaudelta maksettavaa täyttä ansiopäivärahaa. Suojaosan poistamista koskeva lakimuutos tulisi voimaan 1.4.2024 alkaen.  

Työssäoloehto pitenee 12 kuukauteen

Nykyisin ansiopäivärahaa voi saada 26 kalenteriviikon eli noin puolen vuoden työskentelyn jälkeen. Hallitus esittää, että työssäoloehtoa pidennettäisiin nykyisestä niin, että sen täyttymiseen vaadittaisiin jatkossa 12 työssäoloehtokuukautta. Työssäoloehdon ei jatkossakaan tarvitsisi kertyä yhdenjaksoisesta työstä, vaan tarkastelujakso säilyy 28 kuukaudessa. Myös tarkastelujakson pidentäminen hyväksyttävien syiden perusteella säilyisi ennallaan. Työssäoloehdon pidentämistä koskeva muutos tulisi voimaan 2.9.2024 alkaen.  

Työssäoloehto euroistetaan

Nykyisin työssäoloehto kertyy työajan mukaan, kalenteriviikkoina. Pääsääntö on, että vähintään 18 tunnin työskentely kalenteriviikon aikana kerryttää työssäoloehtoa. Hallituksen esityksen mukaan jatkossa työssäoloehto kertyisikin kalenterikuukauden aikana maksetun palkan perusteella. Minimi bruttopalkka työssäoloehdon kertymiselle olisi 930 euroa kuukaudessa. Työssäoloehto voisi kertyä myös puolikkaina työssäoloehtokuukausina, jos palkkatulo kalenterikuukauden aikana on vähintään 465 euroa, mutta vähemmän kuin 930 euroa. Työssäoloehdon euroistamista koskeva lakimuutos tulisi voimaan 2.9.2024 alkaen.  

Lisätietoa

Voit lukea lisää työttömyysturvaan liittyvistä lakimuutoksista ja niiden aikataulusta aiemmin julkaisemistamme tiedotteista: Hallitusohjelman vaikutukset työttömyysturvaan sekä Lakimuutosten aikataulu. Lisätietoa lakimuutoksista löytyy myös sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa työttömyysturvasta ja Aarian palveluista.