Ajankohtaista

23.01.2024

Poliittiset lakot ja ansiopäiväraha

Osa ammattiliitoista on ilmoittanut järjestävänsä työnseisauksia vastalauseena hallituksen suunnitelmille. Työttömyyskassat eivät maksa lakkoavustusta poliittisten työnseisausten ajalta, eikä niiden perusteella voida maksaa ansiopäivärahaa. Jos sinulla on kysyttävää lakkoavustuksesta, otathan yhteyttä omaan ammattiliittoosi. Työnseisaukset eivät vaikuta kokonaan työttömän tai lomautetun ansiopäivärahaoikeuteen.  

Työnseisaus osa-aikatyössä

Jos palkaton työnseisaus kestää koko työpäivän, se katsotaan työttömyysturvassa palkattomaksi poissaoloksi, jonka ajalta oikeutta ansiopäivärahaan ei ole. Emme siis voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa työpäivillesi osuneilta työnseisauspäiviltä, jos työskentelet osa-aikaisesti ja haet soviteltua ansiopäivärahaa. Muistathan merkitä työnseisauspäivät ansiopäivärahahakemukseesi. Esimerkki: Olet osa-aikatyössä ja haet työttömyyskassalta soviteltua ansiopäivärahaa ajalta 1.–30.11.2023. Osallistut koko työpäiväsi kestävään työnseisaukseen 7.11.2023. Merkitse tälle päivälle hakemuksen päiväkohtaisiin selvityksiin ”työnseisaus”. Emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa työnseisauspäivältä 7.11.2023. Käsittelemme ansiopäivärahahakemuksesi normaalisti ajalta 1.–6.11.2023 ja 8.–30.11.2023.  

Keskeytyikö palkanmaksusi toisen alan työtaistelun vuoksi?

Sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan, jos työntekosi keskeytyy jonkin muun alan lakon vuoksi. Ilmoittauduthan tällaisessa tilanteessa TE-toimistoon työnhakijaksi. Voimme maksaa ansiopäivärahaa vain niiltä päiviltä, joina työnhakusi on voimassa. Huomioithan, että työnantajallasi on velvollisuus maksaa sinulle palkkaa seitsemältä päivältä, jos työntekosi estyy toisen alan lakon vuoksi eikä lakolla pyritä vaikuttamaan sinun työoloihisi tai työehtoihisi. Jos lakko jatkuu ja työntekosi estyy seitsemän päivän jälkeen, sinulla voi olla oikeus työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan ilman omavastuuaikaa.  

Työnseisauksen vaikutus vuorotteluvapaaseen

Huomioithan, että palkattomat työnseisauspäivät voivat vaikuttaa mahdollisuuteesi jäädä vuorotteluvapaalle. Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää, että työsuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista. Tähän 13 kuukauden ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 päivää palkattomia poissaoloja. Työnseisaus ei vaikuta vuorottelukorvaukseesi, jos olet jo vuorotteluvapaalla.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa työttömyysturvasta ja Aarian palveluista.