Ajankohtaista

16.12.2022

Parannuksia työttömien opiskelumahdollisuuksiin 1.1.2023 alkaen

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutokset, joiden seurauksena työttömien opiskelumahdollisuudet paranevat 1.1.2023 alkaen. Työnhakija voi jatkossa opiskella laajemmin työttömyysetuutta menettämättä. Alla on esitelty lakimuutoksia lyhyesti. Jos tarvitset neuvoja omaan tilanteeseesi liittyen, otathan yhteyttä TE-toimistoon. Jos olet kuntakokeilun asiakas, ota yhteyttä omaan kuntaasi.  

Opiskelumahdollisuudet laajenevat

Päätoimisesti opiskelevalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.  Sen sijaan sivutoimisesti opiskeleva työnhakija voi saada työttömyysetuutta. Tällöin työnhakijan täytyy muun muassa hakea ja olla valmis ottamaan vastaan kokoaikatyötä. Jatkossa työnhakija voi opiskella laajemmin työttömyysetuutta menettämättä. Työnhakija voi opiskella vapaasti muitakin kuin laissa erikseen lueteltuja päätoimiseksi määriteltyjä opintoja työttömyysetuutta menettämättä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset lyhyehköt kurssit ja koulutukset, pätevöitymiskoulutukset ja opinnot kansalaisopistossa. Joitakin näistä opinnoista on voinut suorittaa työttömyysetuutta menettämättä jo aiemmin. Jatkossa tällaisten opintojen vaikutusta työttömyysturvaoikeuteen ei enää selvitetä. Etuuden maksamiseen ei myöskään tule katkoksia selvittämisen takia. Työttömyysetuuden saamiseen eivät jatkossa myöskään vaikuta kokonaisuudessaan enintään kolmen kuukauden mittaiset avoimessa korkeakoulussa suoritettavat opinnot.  

Päätoimiset opinnot voi osoittaa jatkossakin sivutoimisiksi

Tutkintoon johtavat opinnot ovat edelleen päätoimisia, eikä niiden ajalta ole oikeutta työttömyysetuuteen. Mitkä tahansa opinnot voi kuitenkin jatkossakin osoittaa sivutoimisiksi, jos työnhakija on aiemmin opintojen aikana vakiintuneesti käynyt töissä tai toiminut yrittäjänä vähintään kuuden kuukauden ajan. Tällaisessa tilanteessa opiskelua ei pidetä esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle, ja työnhakija voi saada työttömyysetuutta. Jatkossa työsuhteen aikana aloitetut opinnot eivät estä työttömyysetuuden saamista, jos työttömyys johtuu lomautuksesta tai irtisanomisesta tuotannollisen tai taloudellisen syyn perusteella. Työllistymistä edistävän palvelun osana suoritettavat opinnot eivät myöskään vaikuta työttömyysetuuteen.  

Työnhakuvelvollisuus muuttuu omaehtoisesti opiskelevilla

Osa työttömistä työnhakijoista opiskelee omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella tuettuna. Aiemmin omaehtoisia opintoja yli kuukauden ajan opiskelevien on pitänyt hakea lähtökohtaisesti kolmea työmahdollisuutta kolmen kuukauden aikana. 1.1.2023 alkaen heidän tulee hakea lähtökohtaisesti neljää työmahdollisuutta kuukaudessa saadakseen työttömyysturvaa. Omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella tuettuna opiskelevia koskee siis jatkossa sama työnhakuvelvollisuus kuin työttömiä työnhakijoita yleisesti. Työnhakuvelvollisuuden muutos ei kuitenkaan koske työnhakijoita, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta. Se ei myöskään koske työnhakijoita, jotka opiskelevat luku- ja kirjoitustaidon opintoja päätoimisesti työttömyysetuudella tuettuna.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa työttömyysturvasta ja Aarian palveluista.