Tietosuoja

Työttömyyskassa Aaria myöntää jäsenilleen työttömyysturvalain mukaisesti ansiopäivärahaa ja liikkuvuusavustusta sekä vuorotteluvapaalain mukaisesti vuorottelukorvausta. Näiden tehtävien hoitamiseksi työttömyyskassa ylläpitää ja käsittelee jäsentensä henkilötietoja.  

Mistä keräämme tietoja?

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti sinulta itseltäsi: kun haet jäsenyyttä, kun olet jäsenemme, ja jos haet meiltä etuutta. Pyydämme tarvittaessa tietoja myös työnantajilta, toimeksiantajilta tai muilta työn teettäjiltä, työllistymistä edistävien palvelujen tuottajilta, viranomaisilta ja julkista tehtävää hoitavilta yhteisöiltä. Jos kuulut Työttömyyskassa Aariaan ammattiliiton kautta, saamme jäsenyyteesi ja esimerkiksi jäsenmaksujen maksamiseen liittyviä tietoja myös ammattiliitostasi. Keräämme tietoja myös sellaisista viranomaisrekistereistä (esimerkiksi väestörekisterikeskuksesta), joihin meillä on laillinen käyttöoikeus etuuksien myöntämistä varten.  

Tietojesi suojaus

Jos haluat lähettää meille asiakirjoja sähköisesti, suosittelemme käyttämään eAsiointia, jonka kautta asiakirjat saapuvat  järjestelmäämme turvallisesti. Tavallisessa sähköpostissa tietosuoja ei ole riittävä henkilötietojen lähettämiseen. Jos käytössäsi ei ole salattua sähköpostia etkä voi käyttää eAsiointiamme, lähetä meille sähköpostia asiasta osoitteeseen asiakaspalvelu@aariakassa.fi. Lähetämme sinulle suojatun sähköpostin, johon vastaamalla vastausviestisi tulee meille suojattuna. Kun siirrämme henkilötietoja yleisessä tietoverkossa esimerkiksi viranomaisille, käytämme siirroissa riittävän turvallista salaustekniikkaa. Henkilökuntaamme koskee lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Lisäksi järjestämme kaikille työntekijöille tietosuojasta koulutusta, jossa henkilöstömme perehdytetään tietosuojaa koskeviin asioihin. Näin varmistamme, että henkilökuntamme noudattaa tietojen käsittelyssä yleisiä tietosuojasäännöksiä. Henkilötietojesi käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Vain niillä henkilöillä, joiden on työtehtäviensä suorittamiseksi perusteltua päästä käsiksi henkilötietoihisi, on mahdollisuus niitä käsitellä.  

Kenelle tietojasi luovutetaan?

Luovutamme tietojasi paitsi sinulle itsellesi, myös verottajalle, ministeriöille, Finanssivalvonnalle, Eläketurvakeskukselle, Kansaneläkelaitokselle, Työttömyysvakuutusrahastolle ja muille viranomaisille, joilla on lain mukaan oikeus saada tietoja työttömyyskassoilta. Pyynnöstä tietoja luovutetaan myös esimerkiksi sosiaalitoimistoille, ulosottoviranomaisille, esitutkintaa suorittaville viranomaisille ja tuomioistuimille, oppilaitoksille, vakuutus- ja eläkelaitoksille ja työttömyysturva-asiamiehelle, joilla on lain mukaan oikeus saada tietoja työttömyyskassalta. Futunio Oy on  maksatusjärjestelmämme toimittaja ja näin ollen käsittelee myös jäsen- ja maksurekisterimme henkilötietoja. Olemme tehneet Futunio Oy:n kanssa sopimuksen, jossa on huomioitu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset. Jos kuulut Työttömyyskassa Aariaan ammattiliiton kautta, luovutamme kassan jäsenmaksuseurantaa varten tietoja ammattiliitollesi. Tietojasi ei luovuteta ulkopuolisille eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kolmansiin maihin eikä kansainvälisille järjestöille. Tietojasi ei myöskään käytetä suoramarkkinointiin.  

Jäsen- ja maksurekisterimme

Työttömyyskassa Aarian jäsenten ja etuuksien saajien tiedot on tallennettu kassan jäsen- ja maksurekisteriin. Tarkemmin tämän rekisterin sisällöstä voit lukea rekisterin tietosuojaselosteesta. Jos olet jäsenemme, pääset halutessasi katsomaan ja tarkistamaan jäsenyystietojasi ja mahdollisia maksatustietojasi eAsioinnin kautta omilla pankkitunnuksillasi. Jos havaitset tiedoissasi virheitä esimerkiksi yhteystiedoissa, voit joko korjata ne itse eAsioinnissa tai pyytää meitä korjaamaan virheet. Halutessasi voit myös tarkistaa kaikki rekisterissämme sinusta olevat henkilötiedot täyttämällä tietopyyntölomakkeen ja toimittamalla sen kassalle eAsioinnin kautta. Työttömyyskassa Aarian tietopyyntölomake (pdf): Tietopyyntölomake  

Työttömyyskassa Aarian verkkosivut

Työttömyyskassoilla on myös tiedottamisvelvollisuus, jota hoidamme osin kotisivujemme kautta. Tästä johtuen kotisivuillamme on käytössä evästeet ja keräämme analytiikkatietoja verkkosivujemme kävijöistä voidaksemme parantaa sivujemme käytettävyyttä. Kotisivujemme kautta kerätyt tiedot ovat:
  • IP-osoite
  • URL-reitti sivustolla
  • vierailun ajankohta
  • vierailun kesto
  • selaintyyppi ja -versio
  • laitetyyppi.
Tietoja ei yksilöidä. Niitä käytetään ainoastaan tilastojen laatimiseen kotisivujen kehittämiseksi. Tähän tehtävään käytämme kotisivuillamme Google Analytics-työkalua.  

Tietosuojavastaava

Työttömyyskassa Aarian tietosuojavastaavana toimii Arto Pirinen. Häneen saat yhteyden sähköpostitse: tietosuojavastaava@aariakassa.fi.  

Työttömyyskassa Aarian tietosuojaseloste

Tarkempia tietoja tietosuoja-asioista voit lukea tietosuojaselosteestamme (pdf): tietosuojaseloste

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.
  • Jäsenmaksu vain 7 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!
Aaria