Muutosturvarahan suuruus

Muutosturvaraha vastaa yhden kuukauden palkkaasi. Sen suuruus määritellään palkoista, jotka sinulle on maksettu irtisanomistasi edeltävän 12 kalenterikuukauden aikana. Määrittelyssä otetaan huomioon myös esimerkiksi lomarahat, lomakorvaukset ja tulospalkkiot.  Muutosturvarahan suuruus saadaan jakamalla yhteenlasketut palkat kahdellatoista. Määrittelyssä otetaan huomioon palkka ja muut ansiotulona pidettävä vastike, joka on
  • irtisanovan työnantajan maksama
  • maksettu päättyvän työsuhteen perusteella
  • työttömyysvakuutusmaksun alainen.
Mahdollisten muiden työnantajien maksamia palkkoja ei oteta huomioon. Esimerkki Työnantaja irtisanoo sinut tuotannollisin tai taloudellisin perustein. Irtisanomispäivä on 15.6.2023. Muutosturvaraha lasketaan palkoista, jotka tämä työnantaja on maksanut sinulle ajalla 1.6.2022–31.5.2023. Saamasi palkka on yhteensä 36 000 euroa. Maksamme sinulle muutosturvarahaa 3 000 euroa (36 000 : 12 = 3 000). Huomioithan, että  12 kalenterikuukauden ajanjaksoa ei voida pidentää. Irtisanomista edeltäneet palkattomat poissaolot tai osapalkalliset ajanjaksot voivat siis pienentää muutosturvarahan määrää. Jos palkkaa ei ole maksettu ollenkaan, ei myöskään muutosturvarahaa voida maksaa.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!