Lomakkeet

Etuushakemukset

Hakemuslomakkeet ovat pdf-muodossa. Huomaathan, että voit täyttää ansiopäivärahahakemuksen sähköisesti eAsioinnissa. Jos haet liikkuvuusavustusta tai vuorottelukorvausta, täytä yllä oleva hakemus ja lähetä se eAsionnissa liitteenä.  

Työnantajan lomakkeet

 

Muut selvitykset

Asioiden hoitaminen valtakirjalla

Lähtökohtaisesti vain sinä itse voit hoitaa asioitasi työttömyyskassassa. Emme myöskään anna sinua koskevia tietoja ulkopuoliselle, ellei kyseessä ole taho, jolla on lain mukaan oikeus saada tietojasi työttömyyskassalta. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi Kela ja TE-toimisto. Voit antaa toiselle henkilölle valtakirjalla oikeuden hoitaa asioitasi työttömyyskassassa. Oikeus voi koskea kaikkia etuus- ja jäsenyysasioidesi hoitamista tai voit rajoittaa oikeuden tiettyjen asioiden hoitamiseen. Valtakirja voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan. Voit peruuttaa valtakirjan milloin tahansa. Jos haluat antaa toiselle henkilölle oikeuden hoitaa asioitasi työttömyyskassassa, toimita meille valtakirja joko postitse tai sähköisesti eAsioinnin kautta. Valtakirjaa ei välttämättä tarvita, jos toisella henkilöllä on lain nojalla oikeus hoitaa asioitasi. Tällainen tilanne voi olla silloin, jos asioitasi hoitaa esimerkiksi asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai edunvalvoja.

Valtakirjan sisältö

Laadi valtakirja vapaamuotoisesti, mutta merkitse siihen ainakin seuraavat tiedot:
  • oma nimesi ja henkilötunnuksesi
  • valtuutetun nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero
  • asiat, joita valtuutettu saa hoitaa puolestasi Työttömyyskassa Aariassa
  • tieto siitä, saako valtuutetulle antaa salassa pidettäviä tietoja, kuten tietoja etuuksistasi ja terveydentilastasi
  • valtakirjan voimassaolo
  • päiväys ja oma allekirjoituksesi
Allekirjoitus ei ole välttämätön, jos lähetät valtakirjan eAsionnissa, koska eAsiointiin kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Valtakirja ei oikeuta valtuutettua muuttamaan tilinumeroasi, vaan sen muuttamiseen tarvitaan erillinen valtuutus.

Suullinen valtuutus

Kun soitat puhelinpalveluumme, voit suullisesti valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asiasi kyseisen puhelun aikana. Suullinen valtuutus koskee vain yhtä asiointikertaa. Jos toisen henkilön on tarpeen asioida puolestasi useammin, valtuutus kannattaa antaa kirjallisesti eli valtakirjalla.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!