Miten työaika vaikuttaa?

Soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa, jos työaikasi on korkeintaan 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Voit tarkistaa enimmäistyöajan työnantajaltasi, alalla sovellettavasta työehtosopimuksesta tai virkaehtosopimuksesta. Jos alalla ei ole sopimusta, enimmäistyöaika on työaikalain mukaisesti 40 tuntia viikossa. Tarkastelemme työajan ylittymistä sillä sovitellun ansiopäivärahan hakujaksolla, jonka aikana palkka maksetaan. Esimerkki: Olet tehnyt kesäkuussa keikkatöitä. Palkkasi maksetaan heinäkuussa. Palkka ja työaika vaikuttavat vasta siihen soviteltavaan ansiopäivärahaan, jota sinulle maksetaan heinäkuulta. Jos työaikaraja ei ylity kesäkuussa tehtyjen työtuntien perusteella, heinäkuun ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna. Jos työaikaraja ylittyy, heinäkuulta ei makseta soviteltua ansiopäivärahaa. Saat kesäkuun ansiopäivärahan täytenä, jos sinulle ei silloin ole maksettu muuta soviteltavaa tuloa. Esimerkki: Olet osa-aikatyössä ja haet soviteltua ansiopäivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa. Palkka maksetaan seuraavan kuukauden aikana. Työaikasi on 6 tuntia päivässä maanantaista perjantaihin, ja kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaika on 37,5 tuntia viikossa eli 7,5 tuntia päivässä. 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta on joka kuukausi 129 tuntia (7,5 t x 21,5 pv x 80 %). Teet toukokuussa 138 tuntia töitä (23 pv x 6 t/pv). Palkka maksetaan kesäkuussa, joten työaikasi huomioidaan kesäkuussa. Työaikasi ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta (129 tuntia), joten kesäkuulta ei voida maksaa ansiopäivärahaa. Teet kesäkuussa 120 tuntia töitä (20 pv x 6 t/pv). Palkka maksetaan heinäkuussa, joten työaikasi huomioidaan heinäkuussa. Työaikasi ei ylitä 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta (129 tuntia), joten heinäkuulta voidaan maksaa ansiopäivärahaa. Tarkastelemme työajan ylittymistä yleensä joko kuukauden tai neljän kalenteriviikon jaksoissa. Jaksotyössä tai periodityössä työaikaa tarkastellaan jakson tai periodin ajalta.  

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!