Sovittelun ajankohta

Tulot vaikuttavat ansiopäivärahaan maksuperusteisesti eli sillä hakujaksolla, jonka aikana ne maksetaan sinulle. Merkitsethän hakemukseen työpäivät ja työtunnit niille päiville, jolloin olet ollut työssä, vaikka palkka soviteltaisiin maksuperusteisesti vasta seuraavalla hakujaksolla. Työttömyyskassa ratkaisee, onko tulo soviteltava ja millä hakujaksolla tulo sovitellaan. Maksuperusteisessa sovittelussa voi olla poikkeuksia esimerkiksi silloin, kun sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle ja saat samaan aikaan muuta soviteltavaa tuloa esimerkiksi osa-aikatyöstä tai yritystoiminnasta. Lisätietoa työtulon sovittelusta lyhennetyllä työviikolla löydät kohdasta Lomautus lyhennetylle työviikolle. Poikkeuksellinen tilanne voi olla myös silloin, jos sinulle maksetaan palkkaa yhdellä kertaa kuukautta pidemmältä ajanjaksolta. Tällaisessa tilanteessa palkka voi vaikuttaa useamman kuukauden ansiopäivärahaan. Maksuperusteiseen sovitteluun siirryttiin lainmuutoksen myötä 1.4.2019 alkaen. Tätä ennen tulot soviteltiin siinä jaksossa, jonka aikana ne oli ansaittu.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!