Työskentely ja työnhaku ulkomailla

Työnhaku EU-alueella

Voit lähteä työnhakuun toiseen EU-maahan kolmen kuukauden ajaksi. Sinulle voidaan maksaa työnhaun ajalta ansiopäivärahaa Suomesta. Työnhakumatka edellyttää, että sinulla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta, ja että olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään neljä viikkoa. Jos olet lähdössä työnhakuun ulkomaille, toimi seuraavasti:
 1. Ota yhteyttä TE-toimistoon. TE-toimisto tutkii työnhakumatkan edellytykset ja lähettää työttömyyskassalle lausunnon asiasta.
 2. Pyydä työttömyyskassasta U2-lomake mukaasi työnhakuun.
 3. Rekisteröidy kohdemaassa työnhakijaksi 7 päivän kuluessa lähdöstäsi. Esitä kassalta saamasi U2-lomake kohdemaan työvoimaviranomaisille.
Jos rekisteröidyt kohdemaassa työnhakijaksi myöhemmin kuin 7 päivän kuluessa, ansiopäiväraha voidaan myöntää vasta rekisteröitymispäivästä lukien. Työnhakumaassa kannattaa mahdollisuuksien mukaan asioida EURES-neuvojien kanssa. EURES-neuvojat ovat asiantuntijoita, jotka tarjoavat apua Euroopan työmarkkinoista kiinnostuneille työnhakijoille ja työnantajille. Lue lisää EURES-verkostosta TE-palveluiden verkkosivuilta. Voimme jatkaa ansiopäivärahasi maksamista työnhaun jälkeen, jos palaat työnhakumatkalta takaisin Suomeen kolmen kuukauden kuluessa lähdöstäsi. Ilmoittaudu työnhakijaksi Suomessa. Paluun määräaika ilmoitetaan myös työttömyyskassan antamassa U2-lomakkeessa. Jos paluusi myöhästyy määräajasta, ansiopäivärahaa voidaan maksaa vasta sitten, kun olet ollut Suomessa työssä tai TE-toimiston järjestämässä koulutuksessa vähintään neljä viikkoa. Jos työllistyt työnhakumaassa, ilmoita asiasta paikallisille työvoimaviranomaisille sekä työttömyyskassalle Suomeen. Jos työllistyt osa-aikaisesti, voimme jatkaa ansiopäivärahan maksamista soviteltuna. Myös soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa korkeintaan kolmen kuukauden ajalle työnhakuun lähdöstäsi alkaen.  

Työskentely lähetettynä työntekijänä

Jos työskentelet ulkomailla suomalaiselle työnantajalle lähetettynä työntekijänä, kuulut edelleen suomalaisen työttömyysturvan piiriin. Pidä tällöin työttömyyskassan jäsenyytesi voimassa ulkomailla työskentelyn ajan. Näissä tilanteissa hae etukäteen A1-todistus Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Todistus haetaan Eläketurvakeskukselta tai Kelasta. Jos työntekomaalla on sosiaaliturvasopimus Suomen kanssa (esimerkiksi EU-alue, USA, Kanada, Australia), hae todistusta Eläketurvakeskukselta. Jos työntekomaalla ei ole sosiaaliturvasopimusta Suomen kanssa (esimerkiksi Venäjä ja Kiina), hae todistusta Kelasta. Lisätietoja saat Eläketurvakeskukselta ja Kelasta.  

Työskentely EU-alueella

Ilmoitathan työttömyyskassalle, jos olet lähdössä töihin toiseen maahan EU-alueella (EU/ETA-maat, Sveitsi ja Iso-Britannia). Suuressa osassa EU-alueen maista kuulut automaattisesti työskentelymaan vakuutuksen piiriin, jolloin suomalaisen työttömyyskassan jäsenyys ei ole tarpeellinen ulkomailla työskentelyn aikana. Ruotsissa ja Tanskassa työskentelyn ajaksi puolestaan suosittelemme liittymään paikalliseen työttömyyskassaan. Voit lukea Suomessa hyväksesi vakuutus- ja työskentelykausia muissa EU-alueen maissa työskentelysi ajalta. Jos siis jäät työttömäksi ennen kuin ansiopäivärahan saamiseksi vaadittu työssäolo- ja jäsenyysehto täyttyvät Suomessa tehdystä työstä, ansiopäivärahan edellytykset voivat täyttyä toisessa maassa tehdyn työn perusteella. Ruotsista ja Tanskasta voidaan lukea hyväksi vakuutus- ja työskentelykaudet vain paikallisen työttömyyskassan jäsenyyden ajalta. Pyydämme tiedot vakuutus- ja työskentelykausistasi työskentelymaan työvoimaviranomaisilta EU-alueen yhteisen sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän kautta. Toisessa EU-alueen maassa tehty työ voidaan huomioida työssäoloehtoon ainoastaan näiden tietojen perusteella. Toisessa maassa EU-alueella kertyneiden työskentely- ja vakuutuskausien hyväksyminen ansiopäivärahan työssäoloehtoon edellyttää, että
 • olet Suomeen paluusi jälkeen työskennellyt Suomessa välittömästi ennen työttömyyttä vähintään neljä viikkoa tai toiminut Suomessa yrittäjänä vähintään neljä kuukautta, ja että
 • olet liittynyt Suomessa työttömyyskassaan yhden kuukauden kuluessa Suomeen muutostasi lukien.
Ansiopäivärahasi määritellään lähtökohtaisesti Suomeen paluun jälkeisten vähintään neljän viikon töiden perusteella. Neljän viikon työskentelyä tai neljän kuukauden yrittäjänä toimimista Suomessa ei kuitenkaan edellytetä, jos
 • olet niin sanottu rajatyöntekijä eli olet työskentelysi aikana asunut edelleen Suomessa ja jäät kokonaan työttömäksi tai
 • olet niin sanottu pohjoismainen paluumuuttaja eli olet viimeksi työskennellyt pohjoismaassa ja viimeisen viiden vuoden aikana työskennellyt Suomessa tai saanut Suomessa työttömyyspäivärahaa. Tässä tapauksessa sinulla on yhden kuukauden sijasta 8 viikkoa aikaa liittyä suomalaiseen työttömyyskassaan.
 

Työskentely Pohjoismaissa

Ruotsissa ja Tanskassa on työttömyyskassajärjestelmä kuten Suomessakin. Jos lähdet töihin Ruotsiin tai Tanskaan, liity paikalliseen työttömyyskassaan. Tekemäsi työ voidaan huomioida myöhemmin Suomessa mukaan työssäoloehtoon vain, jos työ on tehty paikallisen työttömyyskassan jäsenyyden aikana. Norjassa ja Islannissa kuulut työn kautta automaattisesti kyseisen maan työttömyysvakuutuksen piiriin. Kun palaat Suomeen, pyydämme työskentelymaasi työvoimaviranomaisilta tiedot vakuutus- ja työskentelykausista EU-alueen yhteisen sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän kautta. Jos olet työskennellyt toisessa Pohjoismaassa yli viisi vuotta, työn huomioinen työssäoloehtoon edellyttää, että työskentelet Suomessa vähintään neljä viikkoa paluusi jälkeen.  

Pohjoismainen paluumuuttaja

Jos palaat Suomeen korkeintaan viiden vuoden työskentelyn jälkeen toisesta Pohjoismaasta, olet niin sanottu pohjoismainen paluumuuttaja. Tällöin riittää, että liityt työttömyyskassan jäseneksi 8 viikon kuluessa paluustasi. Neljän viikon työskentelyä Suomessa ei vaadita, jotta voit saada ansiopäivärahaa. Kun palaat toisesta Pohjoismaasta viiden vuoden kuluessa, ansiopäivärahasi määritellään viimeksi Suomessa tekemästäsi työstä. Työ voi olla tehty ennen työskentelyä toisessa Pohjoismaassa.  

Rajatyöntekijä - työskentely muussa kuin asuinmaassa

Olet rajatyöntekijä, jos työskentelet EU-alueella eri maassa kuin missä asut, mutta käyt asuinmaassasi vähintään kerran viikossa. Sekä asuin- että työskentelymaan tulee olla EU-alueella (EU/ETA-maat, Sveitsi ja Iso-Britannia). Jotta vakuutat itsesi työttömyyden varalta, sinun tulee olla työttömyyskassan jäsen tai työn kautta vakuutettuna siinä maassa, jossa työskentelet. Jos olet rajatyöntekijä ja jäät kokonaan työttömäksi, työttömyysturvan maksaa asuinvaltiosi laitos. Jos olet rajatyöntekijä ja olet osittain työtön esimerkiksi lomautuksen tai osa-aikatyön vuoksi, hae työttömyysturvaa työskentelymaastasi.  

Asuinpaikan määritteleminen

Joissain tilanteissa asuinpaikkaa joudutaan määrittämään tarkemmin, jotta saadaan selville, missä maassa tehdyn työn perusteella ansiopäiväraha voidaan määritellä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos asut eri maassa kuin missä työskentelet, mutta et palaa viikoittain asuinmaahasi eikä sinua voida näin ollen katsoa niin sanotuksi rajatyöntekijäksi. Asuinpaikan määritteleminen tehdään aina tapauskohtaisesti ja tutkitaan ansiopäivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä.  

Työskentely EU-alueen ulkopuolella

EU-alueen (EU/ETA-maat, Sveitsi ja Iso-Britannia) ulkopuolella muutoin kuin lähetettynä työntekijänä tehtyä työtä ei voida lukea hyväksi työssäoloehtoon Suomessa. Jotta voit saada ansiopäivärahaa, sinun tulee täyttää kaikki ansiopäivärahan saamisen edellytykset Suomessa. Kun palaat Suomeen EU-alueen ulkopuolelta, et voi liittyä työttömänä työttömyyskassan, toisin kuin EU-alueelta palatessa. Jos sinulle on maksettu ansiopäivärahaa ennen lähtöäsi ja ansiopäivärahasi enimmäisaikaa on jäljellä, voidaan ansiopäivärahan maksamista mahdollisesti jatkaa paluusi jälkeen samoin ehdoin. Tämä kuitenkin edellyttää, että pidät suomalaisen työttömyyskassan jäsenyyden voimassa ja olet Suomessa työmarkkinoiden käytettävissä ulkomailla työskentelyn ajan. Jos olet pois työmarkkinoilta yli 6 kuukautta, menetät aiemmin kerryttämäsi työssäoloehdon ja samalla oikeuden ansiopäivärahaan. Työmarkkinoilla olemisesta saat lisätietoa TE-toimistosta. Jos puolestaan lähdet töihin EU-alueen ulkopuolelle vain lyhyeksi ajaksi ja palaat Suomeen, voidaan ansiopäivärahaa maksaa lähtöä edeltävien töiden perusteella. Edellytyksenä kuitenkin on, että 28 kuukauden tarkastelujakson sisään mahtuu vähintään 26 kalenteriviikkoa lähtöäsi edeltävää työtä Suomessa. Lisäksi edellytetään, että olet pitänyt työttömyyskassan jäsenyyden katkeamattomasti voimassa myös ulkomailla työskentelysi ajan.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

 • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!