Muutoksenhaku

Jos Työttömyyskassa Aarian antama päätös on mielestäsi virheellinen tai olet päätökseen tyytymätön, voit hakea siihen muutosta. Otathan rohkeasti meihin yhteyttä, jos tarvitset apua päätöksen ymmärtämiseksi. Käymme kanssasi läpi päätöksen ja sen perustelut. Jos käy ilmi, että olemme erehdyksessä antaneet virheellisen päätöksen, voimme korjata päätöksen itse. Jos emme voi muuttaa päätöstä ja olet siihen edelleen tyytymätön, voit tehdä päätöksestä valituksen.  

Mistä valituksen voi tehdä?

Voit tehdä valituksen työttömyyskassan antamasta päätöksestä. Tämä tarkoittaa sitä, että et voi tehdä valitusta esimerkiksi maksuilmoituksesta tai TE-toimiston lausunnosta. Jos olet tyytymätön TE-toimiston lausuntoon, voit hakea siihen muutosta valittamalla työttömyyskassan antamasta päätöksestä, joka on tehty TE-toimiston lausunnon perusteella. Vaikka haet muutosta TE-toimiston lausuntoon, valitus tehdään työttömyyskassan päätöksestä.  

Minne valitus toimitetaan ja missä se käsitellään?

Jos olet tyytymätön työttömyyskassan antamaan päätökseen, voit valittaa päätöksestä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Toimita valitus liitteineen Työttömyyskassa Aariaan, jotta voimme ensin tutkia, pystymmekö oikaisemaan päätöksen vaatimuksesi mukaisesti. Jos emme voi muuttaa päätöstä haluamallasi tavalla, lähetämme valituksen käsiteltäväksi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Jos sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta hylkää valituksesi, voit valittaa päätöksestä vakuutusoikeuteen. Tällöinkin sinun tulee toimittaa valitus työttömyyskassalle, josta lähetämme sen eteen päin vakuutusoikeudelle. Vakuutusoikeuden päätös on lopullinen, eikä siitä voi enää valittaa. Jos valituksesi hyväksytään, käsittelemme hakemuksesi uudestaan ja annamme uuden päätöksen.  

Milloin valituksen on oltava perillä?

Valituksen on oltava perillä työttömyyskassassa viimeistään 30. päivänä siitä, kun sait päätöksestä tiedon. Riittää, että valitus on perillä kyseisen vuorokauden loppuun mennessä. Katsomme, että olet saanut tiedon päätöksestä viimeistään 7. päivänä sen jälkeen, kun olemme postittaneet päätöksen ilmoittamaasi osoitteeseen. Toimita valitus työttömyyskassaan mahdollisimman pian, jotta se ei myöhästyisi. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus eivät käsittele myöhästyneitä valituksia, ellei myöhästymiselle ole erittäin painavaa syytä.  

Miten valitus tehdään?

Tee valitus kirjallisesti ja osoita se sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Jos valitat sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä, osoita se vakuutusoikeudelle. Kerro valituksessa:
  • sen päätöksen numero, johon haet muutosta
  • miltä osin vaadit saamaasi päätökseen muutosta
  • mitä muutoksia vaadit päätökseen
  • perustelut sille, miksi haet muutosta päätökseen
  • nimesi, kotikuntasi, postiosoitteesi ja puhelinnumerosi.
Jos puhevaltaa käyttää sinun laillinen edustajasi tai asiamiehesi tai jos valituksen on laatinut joku muu kuin sinä itse, ilmoita valituksessasi myös tämän henkilön yhteystiedot (nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero). Liitä valitukseen päätös, johon haet muutosta. Liitä valitukseen myös asiakirjat, joihin valituksessasi vetoat, jos et ole toimittanut niitä työttömyyskassan jo aiemmin. Voit toimittaa lisäselvityksiä myöhemminkin. Sinun, laillisen edustajasi tai asiamiehesi on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos et itse allekirjoita valitusta, eikä asiamiehesi ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitä valitukseen allekirjoittamasi valtakirja.  

Miten valitus toimitetaan perille?

Voit toimittaa valituksen Työttömyyskassa Aariaan henkilökohtaisesti tai asiamiehesi, postin tai lähetin välityksellä. Vaihtoehtoisesti voit lähettää valituksen sähköisessä asiointipalvelussamme eAsioinnissa. Palvelun yhteys on suojattu. Jos lähetät valituksesi postitse, se on lähetettävä niin ajoissa, että valitus tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta on perillä ennen kuin valituksen määräaika umpeutuu.  

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!