Lomautettiinko sinut?

Voit hakea työttömyyskassalta ansiopäivärahaa kokoaikaisen lomautuksen ja osa-aikaisen lomautuksen ajalta. Katso ansiopäivärahan hakuohjeet kohdasta Ansiopäivärahan hakeminen. Lomauttamisella tarkoitetaan sitä, että työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät, vaikka työsuhde pysyy voimassa. Lomautuksen tulee aina perustua työnantajan tarpeeseen ja sille on oltava työsopimuslain mukaiset perusteet. Lomautus voi olla kokoaikainen tai osa-aikainen. Osa-aikainen lomautus voidaan toteuttaa viikoittaista tai päivittäistä työaikaa lyhentämällä. Lomautus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää ei pääsääntöisesti voida lomauttaa. Poikkeuksena on kuitenkin tilanne, jossa määräaikainen työntekijä sijaistaa vakituista työntekijää, ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä. Voit hakea ansiopäivärahaa myös lomautukseen rinnastettavan syyn perusteella. Lomautukseen rinnastettavia syitä ovat:
  • työnteon estyminen työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sinusta tai työnantajastasi riippumattoman syyn vuoksi
  • tietyin edellytyksin tilanteet, joissa työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä on sovittu työsopimuksessasi, ja keskeytys johtuu työnantajasi vakiintuneista vuotuisista toiminta-ajoista.
Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon tilanteestasi.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!