Lomautettiinko sinut?

Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Lomautuksen tulee aina perustua työantajan tarpeeseen ja sille on oltava työsopimuslain mukaiset perusteet. Lomautus voidaan toteuttaa kokoaikaisena tai työaikaa lyhentämällä ja se voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Voit hakea työttömyyskassalta ansiopäivärahaa lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn ajalta. Sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan, jos työantajasi on lomauttanut sinut  kokoaikaisesti, viikoittaista työaikaa lyhentämällä tai päivittäistä työaikaa lyhentämällä. Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää ei pääsääntöisesti voida lomauttaa. Poikkeuksena on kuitenkin tilanne, jossa määräaikainen työntekijä sijaistaa vakituista työntekijää, ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä. Lomautukseen rinnastettavia syitä ovat:
  • työnteon estyminen työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sinusta tai työnantajastasi riippumattoman syyn vuoksi
  • tietyin edellytyksin tilanteet, joissa työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä on sovittu työsopimuksessasi, ja keskeytys johtuu työnantajasi vakiintuneista vuotuisista toiminta-ajoista.
Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon tilanteestasi ilmoittautumispäivästä alkaen.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.
  • Jäsenmaksu vain 7 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!
Aaria