Uuden työssäoloehdon kertyminen

Kokoaikatyön lisäksi myös osa-aikatyö ja keikkatyö voivat kerryttää työssäoloehtoa. Jokainen vähintään 18 tunnin työviikko lasketaan mukaan uuteen työssäoloehtoon. Työssäoloehdon kertymisen tarkastelujakso on 28 kuukautta. Työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut työssä 26 työssäoloehdon täyttävää kalenteriviikkoa tarkastelujakson aikana. Työssäoloehto voi koostua useista työjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä tarkastelujakson aikana. Pääsääntöisesti työssäoloehtoa kerryttävät vain viikot, joiden aikana olet tehnyt työtä vähintään 18 tuntia. Esimerkiksi opetusalalla työskentelevien, urheilijoiden ja taidealalla työskentelevien kohdalla on kuitenkin poikkeuksia. Kun työssäoloehto täyttyy, ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa alusta. Ansiopäiväraha määritellään uudestaan vain silloin, kun uusi enimmäisaika alkaisi yli vuoden kuluttua edellisen enimmäisajan alkamisesta. Tällöin asetetaan myös uusi omavastuuaika. Löydät lisätietoa työssäoloehdosta kohdista Työssäoloehto ja Työssäoloehdon täyttyminen uudelleen.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 7 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!