Ajankohtaista

21.11.2022

Työssäoloehdon euroistaminen ei toteudu tällä hallituskaudella

Hallitus ei vie eduskunnan käsiteltäväksi palkansaajan työssäoloehdon euroistamista koskevaa lakimuutosta tällä hallituskaudella. Euroistamisen oli tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 aikana. Euroistamisen tarkoituksena oli, että työttömän päivärahaoikeus määräytyisi kuukausikohtaisten palkkatulojen perusteella. Työssäoloehtoa olisi siis tarkasteltu työtuntien sijaan kuukausikohtaisten tulojen perusteella. Nykyisin ansiopäivärahan työssäoloehdon täyttyminen riippuu tehtyjen työtuntien määrästä. Työssäoloehto täyttyy, jos työtä on tehnyt vähintään 18 tuntia viikossa 26 viikon ajan 28 kuukauden tarkastelujaksolla. Lisätietoa työssäoloehdosta saat kohdasta Työssäoloehto.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa työttömyysturvasta ja Aarian palveluista.