Sovitellun ansiopäivärahan saamisen esteet

Soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain, jos kaikki ansiopäivärahan saamisen yleiset edellytykset täyttyvät. Lisätietoa ansiopäivärahan saamisen edellytyksistä löydät kohdasta Kuka voi saada ansiopäivärahaa. Ansiopäivärahan yleiset rajoitukset koskevat myös soviteltua ansiopäivärahaa. Lue lisää rajoituksista kohdasta Ansiopäivärahan saamisen esteet. Lisäksi seuraavat tilanteet estävät sovitellun ansiopäivärahan maksamisen:
  • työsuhde on osa-aikainen omasta aloitteestasi
  • työaikasi ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta
  • työnantajallasi ei ole mahdollisuutta valvoa työaikaasi
  • saat kokoaikatyöhön perustuvaa vuosilomapalkkaa
  • sovitellun ansiopäivärahan, mahdollisen lapsikorotuksen ja työtulon yhteen laskettu summa on suurempi, kuin ansiopäivärahasi perusteena oleva palkka.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!