Ilmoitusvelvollisuus

Kun haet työttömyyskassalta etuutta, sinulla on velvollisuus ilmoittaa hakemuksessasi kaikki tiedot, jotka tarvitsemme etuuden myöntämiseksi ja maksamiseksi. Lisäksi sinun tulee ilmoittaa viipymättä työttömyyskassalle, jos olosuhteissasi tapahtuu sellainen muutos, joka saattaa vaikuttaa etuuden määrään tai sen maksamiseen. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi työn aloittaminen, palkan tai muun korvauksen saaminen, yritystoiminta, opiskelu ja muut sosiaalietuudet. Otathan meihin yhteyttä, jos et ole varma, vaikuttaako jokin seikka tai olosuhteen muutos työttömyyskassan maksamaan etuuteen. Me neuvomme sinua mielellämme.  

Kuuleminen mahdollisesta etuuden väärinkäytöksestä

Jos jäsen antaa työttömyyskassalle vääriä tietoja tai jättää tietoja ilmoittamatta, työttömyyskassan on selvitettävä, onko kyseessä vilpillinen menettely ja etuuden väärinkäytös. Tällöin lähetämme jäsenelle kuulemiskirjeen, johon vastaamalla hän voi kertoa meille oman näkemyksensä asiasta. Otamme jäsenen lausunnon huomioon, kun arvioimme, onko epäilys etuuden väärinkäytöksestä ollut aiheellinen.  

Seuraamukset

Työttömyyskassa voi antaa huomautuksen tai varoituksen jäsenelle, joka on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin etuuteen vaikuttavan seikan. Vakavissa tapauksissa jäsen voidaan erottaa työttömyyskassasta. Työttömyyskassan täytyy tehdä tutkintapyyntö poliisille, jos se epäilee, että tietojen ilmoittamatta jättäminen tai väärien tietojen antaminen on ollut tahallista. Tutkintapyyntöä ei tarvitse yleensä tehdä, jos kyseessä on ollut jäsenen tietämättömyys, huolimattomuus tai inhimillinen erehdys.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!