Merialan lisävakuutus

Työttömyyskassa on järjestänyt merialalla työskenteleville jäsenilleen lisävakuutuksen, joka kattaa työskentelyn ulkomaisessa ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppa-aluksessa (työttömyysturvalaki 5 luku 12 §). Lisävakuutuksen tarkoituksena on turvata se, että Suomessa asuvat, ulosliputetuissa laivoissa työskentelevät merenkulkijat eivät jäisi kokonaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulkopuolelle. Lisävakuutuksen suuruus on 50 euroa kuukaudessa eli 600 euroa vuodessa ja se oikeuttaa ansiopäivärahaan, jonka suuruus on 42,05 euroa päivässä. Ansiopäivärahan täysi määrä lisävakuutuksen kanssa ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin mitä työttömyysturvalaissa säädetään ansiopäivärahan suuruudesta. Ansiopäiväraha ei sisällä lapsikorotusta ja sitä voidaan maksaa enintään 400 työttömyyspäivältä. Jos työssäoloehtosi (26 viikkoa) koostuu sekä kotimaan työskentelystä että sopimusmaan ulkopuolisessa kauppa-aluksessa työskentelystä, työttömyysturva määräytyy sen mukaisesti, kumpaa työtä sisältyy työssäoloehtoon enemmän. Huomioithan, että merialan lisävakuutus edellyttää lisävakuutusmaksun suorittamista. Lisävakuutusmaksu tulee maksaa kalenterikuukausittain, jotta säilytät oikeutesi ansiopäivärahaan, ja jotta tekemäsi työ kolmannen maan lipun alla seilaavalla aluksella voidaan ottaa huomioon työssäoloehdossasi. Jos et ole maksanut lisävakuutusmaksua, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan Työttömyyskassa Aariassa eikä kolmannen maan lipun alla tehtyä työtä oteta huomioon työssäoloehdossa.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 7 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!