Merialan lisävakuutus

Työttömyyskassa on järjestänyt merialalla työskenteleville jäsenilleen lisävakuutuksen, joka kattaa merityösopimuslaissa tarkoitetun työskentelyn ulkomaisessa ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppa-aluksessa (työttömyysturvalaki 5 luku 12 §). Lisävakuutuksen tarkoituksena on turvata se, että merenkulkijat, jotka työskentelevät EU/ETA-alueen ulkopuolisen lipun alla seilaavalla laivalla, ja jotka asuvat Suomessa, eivät jäisi kokonaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulkopuolelle. Lisävakuutusmaksu peritään siltä ajalta, jolla työskentelet EU/ETA-alueen ulkopuolisen lipun alla seilaavalla laivalla. Lisävakuutusmaksun suuruus on 50 euroa kuukaudessa eli 600 euroa vuodessa. Saat laskun lisävakuutuksen maksamista varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Toimitathan meille työsopimuksen työsuhteestasi ulkomaisella kauppa-aluksella.  Lisävakuutus oikeuttaa ansiopäivärahaan, jonka suuruus on 42,05 euroa päivässä. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enintään 400 työttömyyspäivältä. Ansiopäivärahan täysi määrä lisävakuutuksen kanssa ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin mitä työttömyysturvalaissa säädetään ansiopäivärahan suuruudesta. Lisävakuutettu ei voi saada ansiopäivärahaan lapsikorotusta. Jos työssäoloehtosi on kertynyt sekä Suomessa tehdystä työstä että EU/ETA-alueen ulkopuolisen lipun alla seilaavalla laivalla tehdystä työstä, ansiopäivärahasi suuruus määräytyy sen mukaisesti, kumpaa työtä sisältyy työssäoloehtoon enemmän. Jos EU/ETA-alueen ulkopuolisen lipun alla seilaavalla laivalla tehtyä työtä on enemmän, ansiopäivärahan määrä on 42,05 euroa päivässä. Jos taas Suomessa tehtyä työtä on enemmän, ansiopäivärahan suuruus lasketaan Suomessa ansaitun palkkatulon perusteella.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!