Työllistymistä edistävät palvelut

Työllistymistä edistävät palvelut ovat TE-toimiston tarjoamia palveluja, joiden tarkoituksena on antaa tukea työllistymiseen ja ammattiin kouluttautumiseen. Voit saada työllistymistä edistävän palvelun ajalta ansiopäivärahaa, jos sinulla on ylipäätään oikeus työttömyysetuuteen. Työllistymistä edistäviä palveluja ovat:
 • työvoimakoulutus
 • omaehtoinen opiskelu
 • työnhakuvalmennus ja uravalmennus
 • työkokeilu ja koulutuskokeilu
 • kuntouttava työtoiminta
 • kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukainen omaehtoinen opiskelu
Rekrytointikokeilu ei ole työllistymistä edistävä palvelu. Jos olet kiinnostunut osallistumaan työllistymistä edistävään palveluun, ota yhteyttä TE-toimistoon.  

Ansiopäiväraha työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Voit saada ansiopäivärahaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta, jos sinulla on ylipäätään oikeus työttömyysetuuteen. Karenssi tai omavastuuaika eivät kuitenkaan estä ansiopäivärahan maksamista TE-palvelun ajalta. Kun olet sopinut työllistymistä edistävästä palvelusta TE-toimiston kanssa, saamme TE-toimistolta lausunnon osallistumisestasi palveluun. Tällöin voimme maksaa sinulle korotettua ansiopäivärahaa palveluun osallistumisen ajalta. Ilmoita palveluun osallistumisesta ansiopäivärahahakemuksen päiväkohtaisissa sarakkeissa.  

Korotettu ansio-osa

Voimme maksaa sinulle TE-palveluun osallistumisen ajalta korotettua ansiopäivärahaa. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa enintään 200 päivältä. Sinun ei tarvitse hakea korotettua ansio-osaa erikseen. Riittää, että ilmoitat ansiopäivärahahakemuksessasi palveluun osallistumisesta, ja että saamme TE-toimistolta lausunnon palvelusta. Lisätietoa korotetusta ansiopäivärahasta löydät osiosta Ansiopäivärahan suuruus ja kesto. Voit arvioida ansiopäivärahasi määrän päivärahalaskurilla.  

Kulukorvaus

Voit saada kulukorvausta työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Kulukorvausta maksetaan 9 euroa päivässä. Jos palvelu järjestetään työssäkäyntialueesi ulkopuolella, kulukorvauksen suuruus on 18 euroa päivässä. Kulukorvausta maksetaan osallistumispäiviltä ja enintään viideltä päivältä viikossa. Kulukorvaus on verotonta tuloa. Kulukorvausta ei makseta niiltä päiviltä, joina et ole osallistunut työllistymistä edistävän palveluun. Jos olet työvoimakoulutuksessa, kulukorvausta maksetaan myös poissaolopäiviltä, mutta ei kuitenkaan koulutuksen loma-ajoilta. Omaehtoisten opintojen ajalta ei makseta kulukorvausta, toisin kuin muiden palveluiden ajalta.  

Kulukorvaus ulkomailla

Pohjoiskalotin koulutussäätiön (NORD) järjestämään työvoimakoulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan kulukorvausta 16,82 euroa päivässä. Korvausta maksetaan korkeintaan seitsemältä päivältä viikossa. Majoitus on ilmainen Pohjoiskalotin koulutussäätiön järjestämään työvoimakoulutukseen osallistuvalle työnhakijalle.  

Poissaolot

Jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta, ilmoita poissaolosta ansiopäivärahahakemuksessa. Ilmoita myös poissaolon syy. Jos poissaolollesi on hyväksyttävä syy, voit saada poissaolopäiviltä ansiopäivärahaa ilman kulukorvausta. Hyväksyttäviä syitä poissaoloille ovat:
 • työhaastattelu
 • oma sairastuminen
 • alle 10-vuotiaan lapsen sairastuminen (enintään neljä päivää kestävä)
 • julkisen luottamustoimen hoitaminen tai siihen rinnastettava syy.
Jos olet poissa palvelusta oman sairastumisen vuoksi yli kolme päivää, liitä ansiopäivärahahakemukseesi sairauslomatodistus. Työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun ajalta maksetaan ansiopäivärahaa myös poissaolopäiviltä.  

57 vuotta täyttäneet TE-palveluun osallistujat

Ansiopäivärahan enimmäisajan täyttyminen ei estä ansiopäivärahan maksamista, jos olet
 • 57–59-vuotiaita koskevan työllistämisvelvoitteen piirissä ja sen nojalla osallistut kuntoutukseen tai työvoimakoulutukseen. Tämä palvelu ei kerrytä työssäoloehtoa.
 • 60-vuotiaita koskevan työllistämisvelvoitteen piirissä ja sen nojalla osallistut mihin tahansa työllistymistä edistävään palveluun. Tämä palvelu kerryttää työssäoloehtoa täysien viikkojen osalta.
 

Alle 25-vuotiaat TE-palveluun osallistujat

Jos olet alle 25-vuotias, voit saada ansiopäivärahaa TE-palvelun ajalta, vaikka olisit
 • jättänyt hakematta koulutukseen ilman pätevää syytä tai
 • omalla menettelylläsi aiheuttanut sen, ettei sinua valita koulutukseen tai
 • kieltäytynyt koulutuksesta.
Ansiopäivärahaa voidaan maksaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta edellä mainitusta esteestä huolimatta vain, jos este on ollut olemassa jo ennen palvelun alkamista. Jos este alkaa vasta palvelun aikana, se estää ansiopäivärahan maksamisen kaikkien muiden palveluiden paitsi työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun ajalle.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

 • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!