Ansiopäivärahan hakeminen

Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi

Ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Työnhaun voi aloittaa TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa tai käymällä TE-toimistossa. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta, jolloin työnhaku on voimassa. TE-toimisto antaa työttömyyskassaa sitovan työvoimapoliittisen lausunnon, jonka perusteella työttömyyskassa tekee päätöksen ansiopäivärahan maksamisesta.  

Ilmoita ammattiliittoon tilanteestasi

Jos olet ammattiliiton jäsen, ilmoitathan heille tilanteesi muuttumisesta. Työttömyydellä tai lomautuksella voi olla vaikutusta ammattiliiton jäsenmaksun suuruuteen.  

Ansiopäivärahahakemuksen lähettäminen

Hae ansiopäivärahaa työttömyyskassasta. Kun työsuhteen päättymisestä tai lomautuksen alkamisesta on kulunut noin kaksi viikkoa, voit lähettää ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen. Hakemuksen voi lähettää aikaisintaan hakujakson viimeisenä päivänä. Täytä hakemus siten, että hakujakso päättyy sunnuntaihin tai kuukauden viimeiseen päivään. Voit tehdä hakemuksen sähköisesti eAsioinnissa tai lähettää täytetyn paperihakemuksen liitteineen postitse. Hakemuslomakkeen löydät kohdasta Lomakkeet. Ansiopäivärahaa haetaan aina takautuvasti. Ilmoita hakemuksen päiväkohtaisissa sarakkeissa tilanteestasi: oletko ollut työttömänä, lomautettuna, opiskelemassa vai kenties osa-aikatyössä tai osallistunut työllistymistä edistävään palveluun. Huomioithan, että ansiopäivärahaa tulee hakea 3 kuukauden kuluessa ensimmäisestä työttömästä päivästä lukien. Hae ansiopäivärahaa jatkossa joko neljän kalenteriviikon (ma–su) tai kokonaisen kalenterikuukauden jaksoissa. Voit saada ansiopäivärahaa myös osittaisen työskentelyn ajalta. Katso sovitellun ansiopäivärahan hakuohjeet kohdasta Sovitellun ansiopäivärahan hakeminen.  

Ansiopäivärahahakemuksen liitteet

Ensimmäisen hakemuksen käsittelemiseksi työttömyyskassa tarvitsee tietoja tilanteestasi.  

Toimita työttömyyskassaan seuraavat liitteet

 • Mahdollinen irtisanomisilmoitus, lomautusilmoitus tai sopimus työsuhteen päättymisestä.
 • Palkkalaskelma hakujaksolla maksetuista palkoista, jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle.
 • Palkkalaskelma hakujakson aikana tekemistäsi töistä, jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle.
 • Viimeisin vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös, jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa.
Voit lähettää liitteet hakemuksen täyttämisen yhteydessä tai jälkikäteen eAsioinnin kautta tai postitse. Hyödynnämme hakemuksen käsittelyssä tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja.
 • Saamme palkkatietosi suoraan tulorekisteristä ansiopäivärahasi tason määrittelyä varten. Työnantajan ilmoittamat tulorekisteritiedot eivät kuitenkaan aina ole riittävät. Tällöin pyydämme sinulta tai työnantajaltasi tarkentavia palkkatietoja.
 • Saamme työsuhteesi tiedot suoraan tulorekisteristä. Tarvitsemme hakemuksesi liitteeksi työsopimuksen, jos teet osa-aikaista työtä tai aloitat osa-aikatyön työttömänä tai lomautettuna. Muissa tilanteissa pyydämme sinulta työsopimuksen, jos tulorekisterin tiedot eivät ole riittävät.
 • Saamme osa-aikaisen työsuhteesi palkkatiedot tulorekisteristä, mutta aina tiedot eivät ole riittävät. Pyydämme tarvittaessa palkkatietoihin tarkennuksia sinulta tai työnantajaltasi. Käsittelyn sujuvoittamiseksi voit halutessasi toimittaa meille palkkalaskelman hakemuksesi liitteenä.
 

Tarvitaanko verokortti?

Saamme palkkaverokorttisi tiedot automaattisesti Verohallinnolta. Tällöin sinun ei tarvitse lähettää meille verokorttiasi. Huomaathan, että kun käytämme palkkaverokortin tietoja, ennakonpidätys etuudesta on aina vähintään 25 %, vaikka verokorttiisi merkitty prosentti olisi sitä pienempi. Voit halutessasi tilata Verohallinnolta muutosverokortin, joka on määrätty etuutta varten. Kun saamme tällaisen muutosverokortin, toimitamme ennakonpidätyksen siihen merkityllä prosentilla. Voit tilata muutosverokortin verotoimistosta tai OmaVero-palvelusta. Kun ilmoitat etuuden maksajaksi Työttömyyskassa Aarian, Verohallinto toimittaa meille tiedot verokortistasi sähköisesti. Lisätietoa ansiopäivärahan ennakonpidätyksestä ja verokortista löydät kohdasta Verotus.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

 • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!