Kysymyksiä osa-aikatyöstä ja yritystoiminnasta

Sain töitä pariksi päiväksi. Tarvitseeko minun ilmoittaa jotain?

Kaikki työsuhteet, myös lyhytkestoiset keikkatyöt, on ilmoitettava työttömyyskassalle. Ilmoita tekemistäsi töistä, vaikka saamasi palkka jäisi alle suojaosan. Huomioithan, että suojaosa työtuloille on poistunut 1.4.2024. Saat lisätietoa suojaosasta kohdasta Suojaosa. Ilmoita töistä ansiopäivärahahakemuksessasi. Merkitse hakemukseesi työnantajan nimi, sekä päiväkohtaisiin sarakkeisiin työpäivät ja työtunnit. Liitä hakemukseen työsopimus. Työstä saamasi palkka sovitellaan sillä hakujaksolla, jonka aikana palkka maksetaan. Saamme osa-aikaisen työsuhteesi palkkatiedot tulorekisteristä, mutta aina tiedot eivät ole riittävät. Pyydämme tarvittaessa palkkatietoihin tarkennuksia sinulta tai työnantajaltasi. Käsittelyn sujuvoittamiseksi voit halutessasi toimittaa meille palkkalaskelman hakemuksesi liitteenä. Saat lisätietoa sovitellusta ansiopäivärahasta kohdasta Mikä on soviteltu ansiopäiväraha?  

Minulle on tarjottu osa-aikaista työtä. Kuinka paljon suunnilleen saisin soviteltua ansiopäivärahaa?

1.4.2024 alkaen puolet ansiopäivärahan hakujakson aikana maksettavasta bruttotulosta pienentää ansiopäivärahaa, kun suojaosa työtuloille on poistettu. Jos palkka keikkatyöstä on esimerkiksi 500 euroa, siitä 50 % eli 250 euroa, pienentää koko kuukaudelta maksettavaa ansiopäivärahaa. Suojaosan poisto koskee 1.4.2024 ja sen jälkeen alkavia hakujaksoja. Laskentakaava ilman suojaosaa, jos sovittelujaksosi on kuukausi: Täysi ansiopäiväraha - (0,5 x palkka / 21,5) = 1 päivän ansiopäiväraha. Esimerkki kuukauden hakujaksosta ilman suojaosaa: Haet soviteltua ansiopäivärahaa ajalta 1.-30.4.2024. Täysi ansiopäivärahasi on 70 € päivässä. Saat palkkaa keikkatyöstä bruttona 500 €, joka maksetaan 15.4.2024. Palkasta puolet (250 €) vaikuttaa vähentävästi ansiopäivärahasi määrään. 250 € jaetaan sovittelujakson työpäivillä (21,5). Tämä summa (11,60 €) vähennetään täydestä ansiopäivärahastasi. Ansiopäivärahaa maksetaan siis 58,40 € päivässä. 31.3.2024 asti sovitellun ansiopäivärahan määrään vaikuttavat kaikki työtulot, jotka ylittävät suojaosan. Täydestä ansiopäivärahastasi vähennetään 50 % siitä sovittelujakson aikana saamastasi työtulosta, joka ylittää suojaosan. Suojaosa on 300 euroa kuukaudessa tai neljän viikon hakujaksolla 279 euroa. Suojaosan alle jäävät tulot eivät vaikuta ansiopäivärahaasi vähentävästi. Laskentakaava 300 euron suojaosalla, jos sovittelujaksosi on kuukausi: Täysi ansiopäiväraha - (0,5 x [palkka-300] / 21,5) = 1 päivän ansiopäiväraha. Esimerkki työtulon vaikutuksesta kuukauden sovittelujaksolla: Täysi ansiopäivärahasi on 70 € päivässä. Teet viikon töitä ja saat palkkaa bruttona 500 €. Palkasta vähennetään suojaosa 300 €. Jäljelle jäävästä palkanosasta (200 €) puolet (100 €) vaikuttaa vähentävästi ansiopäivärahasi määrään. 100 € jaetaan sovittelujakson työpäivillä (21,5). Tämä summa (4,70 €) vähennetään täydestä ansiopäivärahastasi. Ansiopäivärahaa maksetaan siis 65,30 € päivässä. Yllä avattu laskentakaava pätee yleisesti ottaen sovitellun ansiopäivärahan laskemisessa. Voit arvioida sovitellun ansiopäivärahasi määrää myös päivärahalaskurin avulla.  

Vaikuttavatko vaaleissa tekemäni keikkatyöt ansiopäivärahaani?

Osa vaaleihin liittyvistä tehtävistä tehdään työ- tai virkasuhteessa, ja jotkin tehtävät perustuvat luottamustehtävään. Jos teet työsi työ- tai virkasuhteessa, tulot vaikuttavat ansiopäivärahaasi eli ne sovitellaan. Esimerkiksi ääntenlaskijan työstä saadut tulot ovat soviteltavia. Jos puolestaan hoidat vaaleissa luottamustehtävää esimerkiksi vaalilautakunnan jäsenenä, tuloja ei sovitella. Työ- tai virkasuhteessa tehtynä työ voi täyttää työssäoloehtoasi. Luottamustehtävää ei puolestaan voida lukea työssäoloehtoon.  

Minulla on yritys. Miten yritystoiminnan tulot vaikuttavat ansiopäivärahaani?

Sivutoimiselle sekä aloittavalle yrittäjälle voidaan maksaa ansiopäivärahaa. Ilmoita yritystoiminnastasi TE-toimistoon. TE-toimisto tutkii, onko yritystoimintasi pää- tai sivutoimista. Jos yritystoimintasi katsotaan päätoimiseksi, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Jos olet kuitenkin aloittanut työttömänä yritystoiminnan 1.1.2018 tai sen jälkeen, voit saada ansiopäivärahaa myös päätoimisena yrittäjänä ensimmäiset neljä kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta. Yritystoiminnasta saamasi tulot kuitenkin sovitellaan ja ne vähentävät ansiopäivärahasi määrää. Suojaosa työtuloille on poistunut 1.4.2024. Jatkossa puolet ansiopäivärahan hakujakson aikana maksettavasta bruttotulosta pienentää ansiopäivärahaa. Suojaosan poisto koskee 1.4.2024 ja sen jälkeen alkavia hakujaksoja. Saat lisätietoa suojaosasta kohdasta Suojaosa. 31.3.2024 asti samaan tapaan kuin palkkatuloista, yritystoiminnan tuloista vain suojaosan ylittävä osa vaikuttaa ansiopäivärahaasi. Ilmoita kuitenkin yritystoiminnan tulot työttömyyskassalle, vaikka ne jäisivät alle suojaosan. Toimita hakemuksesi liitteenä viimeisin vahvistettu verotuspäätöksesi erittelyineen. Jos yritystoimintasi on uutta tai siitä saamasi tulot ovat verotuksen vahvistamisen jälkeen oleellisesti muuttuneet, liitä hakemukseesi kirjanpitoon perustuvat selvitykset yritystoiminnan tuloista.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!