Kysymyksiä osa-aikatyöstä ja yritystoiminnasta

Sain töitä pariksi päiväksi. Tarvitseeko minun ilmoittaa jotain?

Kaikki työsuhteet, myös lyhytkestoiset keikkatyöt, on ilmoitettava työttömyyskassalle. Ilmoita tekemistäsi töistä, vaikka saamasi palkka jäisi alle suojaosan. Saat lisätietoa suojaosasta kohdasta Suojaosa. Ilmoita töistä ansiopäivärahahakemuksessasi. Merkitse hakemukseesi työnantajan nimi, sekä päiväkohtaisiin sarakkeisiin työpäivät ja työtunnit. Liitä hakemukseen työsopimus. Työstä saamasi palkka sovitellaan sillä hakujaksolla, jonka aikana palkka maksetaan. Saamme osa-aikaisen työsuhteesi palkkatiedot tulorekisteristä, mutta aina tiedot eivät ole riittävät. Pyydämme tarvittaessa palkkatietoihin tarkennuksia sinulta tai työnantajaltasi. Käsittelyn sujuvoittamiseksi voit halutessasi toimittaa meille palkkalaskelman hakemuksesi liitteenä. Saat lisätietoa sovitellusta ansiopäivärahasta kohdasta Mikä on soviteltu ansiopäiväraha?  

Minulle on tarjottu osa-aikaista työtä. Kuinka paljon suunnilleen saisin soviteltua ansiopäivärahaa?

Sovitellun ansiopäivärahan määrään vaikuttavat kaikki työtulot, jotka ylittävät suojaosan. Täydestä ansiopäivärahastasi vähennetään 50 % siitä sovittelujakson aikana saamastasi työtulosta, joka ylittää suojaosan. Suojaosa on 300 euroa kuukaudessa tai neljän viikon hakujaksolla 279 euroa. Suojaosan alle jäävät tulot eivät vaikuta ansiopäivärahaasi vähentävästi. Laskentakaava, jos sovittelujaksosi on kuukausi: Täysi ansiopäiväraha - (0,5 x [palkka-300] / 21,5) = 1 päivän ansiopäiväraha. Esimerkki työtulon vaikutuksesta kuukauden sovittelujaksolla: Täysi ansiopäivärahasi on 70 € päivässä. Teet viikon töitä ja saat palkkaa bruttona 730 €. Palkasta vähennetään suojaosa 300 €. Jäljelle jäävästä palkanosasta (430 €) puolet (215 €) vaikuttaa vähentävästi ansiopäivärahasi määrään. 215 € jaetaan sovittelujakson työpäivillä (21,5). Tämä summa (10 €) vähennetään täydestä ansiopäivärahastasi. Ansiopäivärahaa maksetaan siis 60 € päivässä. Yllä avattu laskentakaava pätee yleisesti ottaen sovitellun ansiopäivärahan laskemisessa. Voit arvioida sovitellun ansiopäivärahasi määrää myös päivärahalaskurin avulla.  

Minulla on yritys. Miten yritystoiminnan tulot vaikuttavat ansiopäivärahaani?

Sivutoimiselle sekä aloittavalle yrittäjälle voidaan maksaa ansiopäivärahaa. Ilmoita yritystoiminnastasi TE-toimistoon. TE-toimisto tutkii, onko yritystoimintasi pää- tai sivutoimista. Jos yritystoimintasi katsotaan päätoimiseksi, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Jos olet kuitenkin aloittanut työttömänä yritystoiminnan 1.1.2018 tai sen jälkeen, voit saada ansiopäivärahaa myös päätoimisena yrittäjänä ensimmäiset neljä kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta. Yritystoiminnasta saamasi tulot kuitenkin sovitellaan ja ne vähentävät ansiopäivärahasi määrää suojaosan ylittävältä osalta. Toimita hakemuksesi liitteenä viimeisin vahvistettu verotuspäätöksesi erittelyineen. Jos yritystoimintasi on uutta tai siitä saamasi tulot ovat verotuksen vahvistamisen jälkeen oleellisesti muuttuneet, liitä hakemukseesi kirjanpitoon perustuvat selvitykset yritystoiminnan tuloista. Samaan tapaan kuin palkkatuloista, yritystoiminnan tuloista vain suojaosan ylittävä osa vaikuttaa ansiopäivärahaasi. Ilmoita kuitenkin yritystoiminnan tulot työttömyyskassalle, vaikka ne jäisivät alle suojaosan. Saat lisätietoa suojaosasta kohdasta Suojaosa.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 7 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!