Työsuhteen päättyminen lomautuksen aikana

Jos työnantaja irtisanoo sinut lomautuksen aikana

Jos työnantajasi irtisanoo sinut lomautuksen aikana, sinulla on oikeus saada irtisanomisajan palkka lomakorvauksineen työsuhteen päättyessä. Jos työnantajasi on noudattanut yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa, voidaan maksettavasta korvauksesta vähentää 14 päivän palkka. Jos lomautuksestasi on ilmoitettu vain 14 päivän tai sitä lyhyemmällä varoajalla, työnantaja ei saa vähentää irtisanomisajan palkasta mitään. Kun saat tiedon irtisanomisesta, ilmoita siitä TE-toimistoon. Asiasta on tärkeää ilmoittaa viipymättä, jotta TE-toimisto voi antaa työttömyyskassalle uuden lausunnon tilanteestasi. Huolehdithan, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa myös irtisanomisajan jälkeen. Voit hakea ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta irtisanomisajan alkamiseen saakka. Ilmoitathan irtisanomisesta myös työttömyyskassalle ansiopäivärahahakemuksessa. Irtisanomisajalta työttömyyskassa ei voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa, eikä irtisanomisajalta tarvitse lähettää ansiopäivärahahakemusta. Kun haet irtisanomisajan jälkeen ansiopäivärahaa kassasta, toimita hakemuksen liitteenä:
  • kopio irtisanomisilmoituksesta
  • kopio viimeisestä palkkalaskelmasta, josta on nähtävissä irtisanomisajan palkka sekä muut mahdolliset työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset
  • jos olet saamassa työsuhteen päättymiseen liittyvän erilliskorvauksen (esim. tukipaketti), toimita työttömyyskassalle kopio työsuhteen päättymiseen liittyvästä sopimuksesta.

Irtisanominen osa-aikatyöstä lomautuksen aikana

Jos olet ollut lomautettuna osa-aikatyöstä ja sinut irtisanotaan, sinulla voi olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan irtisanomisajalla. Tällöin voit jatkaa ansiopäivärahan hakemista tavalliseen tapaan. Ilmoitathan kuitenkin hakemuksessa irtisanomisesta, ja liitä hakemukseen irtisanomisilmoitus.  

Jos itse irtisanoudut lomautuksen kestettyä 200 päivää

Sinulla on oikeus irtisanomisajan palkkaa vastaavaan korvaukseen, jos lomautuksesi on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää silloin, kun irtisanoudut. Jos työnantajasi on noudattanut yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa, työnantaja voi vähentää maksettavasta korvauksesta 14 päivän palkan. Jos lomautuksestasi on ilmoitettu vain 14 päivän tai sitä lyhyemmällä varoajalla, työnantaja ei saa vähentää mitään irtisanomisajan palkkaa vastaavasta korvauksesta. Ansiopäivärahaa ei voida maksaa samalta ajalta, jolta sinulla on oikeus irtisanomisajan palkkaa vastaavaan korvaukseen. Jos irtisanoudut, ilmoita siitä ansiopäivärahahakemuksessasi. Liitä hakemukseen palkkalaskelma, johon on merkitty irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus ja muut mahdolliset työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset. On tärkeää, että ilmoitat irtisanoutumisestasi myös TE-toimistoon. Irtisanoutuminen pitkittyneen lomautuksen jälkeen ei tavallisesti johda karenssiin. Tarvitsemme kuitenkin TE-toimistosta lausunnon asiasta, koska tilanne arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja päätös perustuu kokonaisharkintaan. Suosittelemme, että tarkistat tilanteesi TE-toimistosta ennen kuin teet päätöksen irtisanoutumisesta.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!