20.06.2024

Eduskunta on hyväksynyt työttömyysturvalain muutokset

Eduskunta on päättänyt työttömyysturvalain muutoksista. Muutokset koskevat ansiopäivärahan määrää ja työssäoloehdon kertymistä. Lisäksi velvoitetyöllistäminen on päätetty lopettaa. Muutokset tulevat voimaan 2.9.2024.

 

Ansiopäiväraha porrastetaan

Ansiopäivärahan porrastus tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan määrä alenee työttömyyden pitkittyessä.

Ansiopäivärahaa alennetaan ensimmäisen kerran, kun ansiopäivärahaa on maksettu 40 työttömyyspäivältä ja toisen kerran, kun sitä on maksettu 170 työttömyyspäivältä. Ensimmäisen portaan kohdalla ansiopäiväraha alenee 80 prosenttiin ja toiseen portaan kohdalla 75 prosenttiin täydestä ansiopäivärahasta.

 

Työttömyyden kesto Ansiopäivärahan taso
1–40 maksettua päivää 100 %
41–170 maksettua päivää 80 %
yli 170 maksettua päivää 75 %

Ansiopäivärahan määrän porrastus tulee voimaan 2.9.2024. Porrastus koskee heitä, jotka täyttävät työssäoloehdon 2.9.2024 jälkeen ja joiden työssäoloehdon pituus on 12 kuukautta.

Porrastus ei siis koske henkilöitä, joiden ansiopäivärahan enimmäisaika (300, 400 tai 500 päivää) on alkanut ennen muutoksen voimaantuloa. Porrastusta aletaan soveltaa vasta, kun työssäoloehto täyttyy uudelleen 2.9.2024 jälkeen ja työssäoloehdon pituus on 12 kuukautta.

 

Palkkatukityötä ei voida lukea työssäoloehtoon

Palkkatuetulla työllä ei voi jatkossa kerryttää työssäoloehtoa. Palkkatukityö kerryttää työssäoloehtoa nykyiseen tapaan 75-prosenttisesti, jos työsuhde alkaa viimeistään 1.9.2024. Palkkatukityötä ei siis lueta työssäoloehtoon, jos työsuhde alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Muutoksen myötä palkkatuettu työ pidentää koko kestoltaan työssäoloehdon tarkastelujaksoa, joka normaalisti on 28 kuukautta.

Poikkeuksellisesti osa palkkatukityöstä voidaan jatkossakin lukea työssäoloehtoon, jos palkkatuki myönnetään alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen tai pitkään työttömänä olleen 60 vuotta täyttäneen palkkaamiseen. Tällaisessa tilanteessa palkkatukityön ensimmäiset 10 kuukautta eivät kerrytä työssäoloehtoa. Jos työsuhde jatkuu palkkatuettuna myös 10 ensimmäisen kuukauden jälkeen, työsuhteen jatkosta voidaan lukea työssäoloehtoon 75 prosenttia.

 

Velvoitetyöllistäminen lopetetaan

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kunnan velvollisuutena on tietyin ehdoin tarjota työtä vähintään 57 vuotta täyttäneille työttömille työnhakijoille, joiden työttömyyspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt.

Eduskunta on päättänyt, että velvoitetyöllistämisestä luovutaan kokonaan. Työllistämisvelvoitetta ei voi enää syntyä 2.9.2024 tai sen jälkeen. Muutos ei vaikuta ennen 2.9.2024 alkaneisiin velvoitetyöjaksoihin.

Velvoitetyöllä voi kerryttää työssäoloehtoa, jos velvoite alkaa viimeistään 1.9.2024. Työssäoloehdon pidentäminen 26 viikosta 12 kuukauteen 2.9.2024 alkaen ei koske niitä, joiden työssäoloehtoon luetaan velvoitetyötä.

 

Työllistymistä edistävää palvelua ei voida lukea työssäoloehtoon

Nykyisin 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat kerryttää työssäoloehtoa osallistumalla työllistymistä edistävään palveluun työllistämisvelvoitteen perusteella. Tällaisen palvelun ajalta voi saada ansiopäivärahaa, vaikka ansiopäivärahan enimmäisaika olisi jo ehtinyt täyttyä.

Jatkossa työllistymistä edistävällä palvelulla ei voi kerryttää työssäoloehtoa. Muutos tulee voimaan 2.9.2024. Samalla päättyy myös oikeus saada palvelun ajalta ansiopäivärahaa myös enimmäisajan täyttymisen jälkeen. Muutos ei koske velvoitteen perusteella järjestettyä työllistymistä edistävää palvelua, jos se on alkanut viimeistään 1.9.2024.

 

Ikäsidonnainen ansiopäivärahan tason suojaus kumotaan

Nykyisin 58 vuotta täyttäneiden ansiopäivärahan taso on suojattu. Tason suojaus tarkoittaa, että poikkeuksellisesti ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei määritellä uudestaan, ellei uusi palkka ole edellistä suurempi.

Eduskunta on päättänyt, että tämä suojasäännös poistetaan 2.9.2024. Ansiopäivärahan taso suojataan nykyiseen tapaan, jos työssäoloehto täyttyy viimeistään 1.9.2024. Muutosta aletaan siis soveltaa vasta, kun työssäoloehto täyttyy uudelleen 2.9.2024 jälkeen ja työssäoloehdon pituus on 12 kuukautta.

 

Lisätietoa

Lisätietoa lakimuutoksista löytyy sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta: Ansioturvan ja työssäoloehdon kertymiseen lakimuutoksia.

Voit lukea lisää työttömyysturvaan liittyvistä lakimuutoksista ja niiden aikataulusta myös aiemmin julkaisemastamme tiedotteesta: Lakimuutosten aikataulu.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa työttömyysturvasta ja Aarian palveluista.