Muutosturvakoulutus

Sinulla on oikeus muutosturvakoulutukseen, jos kuulut uuden muutosturvamallin piiriin. Oikeutesi muutosturvakoulutukseen tutkii TE-toimisto. Muutosturvakoulutus on ammatillisia valmiuksia lisäävää tai yritystoimintaa tukevaa koulutusta, johon osallistumisesta sinun tulee sopia TE-toimiston kanssa. Koulutuksen hankkimisesta vastaa TE-toimisto tai ELY-keskus. Muutosturvakoulutuksen saamiseksi sinun täytyy ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän kuluessa irtisanomisesta. Huomaathan, että irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu.  

Muutosturvakoulutuksen sisältö ja kesto

Muutosturvakoulutuksen tulee olla ammatillisia valmiuksia lisäävää tai yritystoimintaa tukevaa, ja sen tulee edistää uudelleen työllistymistäsi. TE-toimisto arvioi, täyttääkö esittämäsi koulutuksen sisältö ja kesto muutosturvakoulutuksen edellytykset. Muutosturvakoulutuksen enimmäiskesto on 6 kuukautta, ja se voi koostua useasta eri koulutuksesta tai jaksosta. Opintokokonaisuuden viimeinen osuus tulee aloittaa 3 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Opintojen aloittamista voi perustellusta syystä siirtää niin, että viimeinen osuus alkaa 12 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Muutosturvakoulutuksen arvo voi olla korkeintaan yhtä suuri kuin kahden kuukauden palkkasi. Arvo määritellään samoilla perusteilla kuin muutosturvaraha. TE-toimisto neuvoo sinua muutosturvakoulutukseen liittyvissä asioissa. Jos tarvitset lisätietoja, otathan yhteyttä TE-toimistoon.  

Muutosturvakoulutuksen vaikutus ansiopäivärahaan

Muutosturvakoulutus ei estä ansiopäivärahan saamista, vaikka koulutus olisi päätoimista. Jos osallistut muutosturvakoulutukseen työsuhteesi päätyttyä, voit saada ansiopäivärahaa koulutuksen ajalta. Muutosturvakoulutus ei kuitenkaan ole työllistymistä edistävä palvelu, joten sen ajalta ei makseta korotettua ansio-osaa tai kulukorvausta. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen ei ole velvoittavaa, vaikka sovitkin siitä TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassasi. Koulutuksen keskeyttäminen tai siitä kieltäytyminen eivät siis vaikuta ansiopäivärahasi maksamiseen.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!