Vuosiloma lomautuksen aikana

Jos pidät lomautuksen aikana vuosilomaa, työnantaja maksaa sinulle vuosiloma-ajan palkkaa. Jos saat kokoaikatyöhön perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa, lomapäiviltä ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Jos olet vuosilomalla kokoaikatyöstä, loman ajalta ei välttämättä tarvitse täyttää hakemusta. Ilmoitathan kuitenkin seuraavassa hakemuksessa vuosilomastasi, jos lomautuksesi jatkuu vuosiloman pitämisen jälkeen. Jos sinulle maksettu vuosiloma-ajan palkka perustuu osa-aikatyön palkkaan, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen vuosiloman ajalta. Ansiopäiväraha maksetaan tällöin soviteltuna. Palkat huomioidaan ansiopäivärahan sovittelussa ansainta- tai maksuperusteisesti lomautustavasta riippuen. Jos olet vuosilomalla osa-aikatyöstä, voit täyttää hakemuksen tavalliseen tapaan. Ilmoitathan kuitenkin vuosilomasta ansiopäivärahahakemuksen päiväkohtaisissa sarakkeissa tai hakemuksen lisätiedoissa. Jos työnantajasi maksaa sinulle lomakorvauksia lomautuksen aikana, toimitathan työttömyyskassalle hakemuksen liitteenä palkkalaskelman, jossa ilmoitetaan maksettavat lomakorvaukset. Jos olet lomautettuna kokoaikatyöstä, lomautuksen aikana maksettu lomakorvaus tulkitaan työttömyysturvassa palkalliseksi vuosilomaksi. Tarvitsemme tiedon siitä, montako työpäivää maksettu korvaus vastaa. Näiltä päiviltä emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa. Jos olet lomautettuna osa-aikatyöstä ja sinulle maksetaan lomautuksen aikana lomakorvauksia, maksetut lomakorvaukset sovitellaan ansiopäivärahasi maksussa.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti. Liity jäseneksi
  • Jäsenmaksu vain 7€ / kk
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten
Aaria