Lomautus lyhennetylle työpäivälle

Lomautus lyhennetylle työpäivälle tarkoittaa sitä, että työnantaja on lyhentänyt päivittäistä työaikaasi. Jos työnantajasi lomauttaa sinut lyhennetylle työpäivälle, voit saada soviteltua ansiopäivärahaa. Työstäsi maksettu tulo huomioidaan sovitellun ansiopäivärahan maksussa sen mukaan, milloin palkka on maksettu. Osittaisen lomautuksen ajalta työaikaa tarkastellaan kalenteriviikolta kerrallaan. Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle, ansiopäivärahasi maksetaan soviteltuna ja työaikaa tarkastellaan maksuperusteisesti. Maksuperusteinen tarkastelu tarkoittaa sitä, että tekemäsi työtunnit huomioidaan sillä kalenteriviikolla, jolla palkka tehdyistä töistä maksetaan. Täytä ansiopäivärahahakemus neljältä täydeltä kalenteriviikolta kerrallaan. Ilmoita hakemuksella tekemiesi työtuntien määrä päiväkohtaisesti. Toimita työttömyyskassalle hakemuksen liitteenä seuraavat palkka- ja työsuhdetiedot:
  • kopio työsopimuksesta
  • kopio lomautusilmoituksesta
  • palkkatodistus vähintään 26 kalenteriviikolta ennen lomautuksen alkua
  • palkkalaskelma hakujaksoa vastaavalta ajalta.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti. Liity jäseneksi
  • Jäsenmaksu vain 7€ / kk
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten
Aaria