Lomautus lyhennetylle työviikolle

Lomautus viikoittaista työaikaa lyhentämällä tarkoittaa sitä, että työnantajasi lyhentää kokoaikatyösi työaikaa yhdellä tai useammalla päivällä viikossa. Tällöin sinulle voidaan maksaa ansiopäivärahaa lomautuspäiviltä. Osittaisen lomautuksen ajalta työaikaa tarkastellaan kalenteriviikolta kerrallaan. Jos työaikasi kalenteriviikolla ylittää 80 % alallasi sovellettavasta enimmäistyöajasta, emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa kyseiseltä kalenteriviikolta. Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle, työaikaa tarkastellaan sen perusteella, milloin olet tosiasiallisesti työt tehnyt. Tällöin puhutaan ansaintaperusteisesta tarkastelusta. Työtunnit huomioidaan sille kalenteriviikolle, jolloin olet ne todellisuudessa tehnyt. Jos työnantajasi lomauttaa sinut lyhennetylle työviikolle, täytä ansiopäivärahahakemus neljältä täydeltä kalenteriviikolta kerrallaan. Ilmoita työ- ja lomautuspäivät ansiopäivärahahakemuksen päiväkohtaisissa sarakkeissa. Toimita työttömyyskassaan hakemuksen liitteenä seuraavat palkka- ja työsuhdetiedot:
  • kopio työsopimuksesta
  • kopio lomautusilmoituksesta
  • palkkatodistus vähintään 26 kalenteriviikolta ennen lomautuksen alkua
  • palkkalaskelma, josta käy ilmi vähennetyt lomautuspäivät.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti. Liity jäseneksi
  • Jäsenmaksu vain 7€ / kk
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten
Aaria