Kuka voi saada ansiopäivärahaa?

Ansiopäiväraha on ansioon suhteutettu työttömyysetuus, jota työttömyyskassat maksavat jäsenilleen. Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos
  • olet työttömyyskassan jäsen,
  • olet 17-64-vuotias,
  • olet kokonaan tai osittain työtön (esim. osa-aikatyössä tai lomautettu),
  • olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon,
  • olet ollut työssä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyskassan jäsenyyden aikana, eli täytät työssäoloehdon.
 

Jäsenyysehto

Jäsenyysehdon pituus on 26 viikkoa. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa, jos olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa.  

Työssäoloehto

Voit saada ansiopäivärahaa, jos olet täyttänyt työssäoloehdon työttömyyskassan jäsenyyden aikana. Työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehtoasi kerryttää jokainen viikko, jonka aikana olet ollut työssä vähintään 18 tuntia. Työstä maksetun palkan on täytynyt olla työehtosopimuksen mukaista. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1252 euroa kuukaudessa vuonna 2021 (1236 €/kk vuonna 2020). Työssäoloehtoon ei lueta työtä, jonka aikana olet saanut osasairauspäivärahaa tai alennettua sairausajan palkkaa. Pääsääntöisesti työssäoloehtoa kerryttävät vain viikot, joiden aikana työtä on tehty vähintään 18 tuntia. Esimerkiksi opetusalalla työskentelevien, urheilijoiden ja taidealalla työskentelevien kohdalla on kuitenkin poikkeuksia. Näistä poikkeuksista on erikseen säädetty valtioneuvoston asetuksella (1330/2002). Työssäoloehto voi koostua useista työjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä tarkastelujakson aikana. Lue lisää työssäoloehdosta ja tarkastelujaksosta kohdasta Työssäoloehto.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti. Liity jäseneksi
  • Jäsenmaksu vain 7€ / kk
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten
Aaria